Kundservice

SEKRETESS MEDDELANDE

 

UPPDATERAT: 2021-11-02

 

Reebok är ett adidas-varumärke.

Webbplatsen och appen drivs av adidas AG, Reebok Marketing GmbH och adidas Sverige AB

 

 

Sekretessmeddelande uppdaterat - Klicka här för att visa

 

1.Vad innebär detta Integritetsmeddelande för dig?

2. Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

3. Hur utövar du dina rättigheter för dina personuppgifter?

3.1. Be om en elektronisk kopia av alla dina personuppgifter från de ansvariga enheterna.

3.2. Få en portabel fil med de personuppgifter du delat med oss så att du kan dela den med ett annat företag.

3.3. Radera ditt konto och alla personuppgifter som är kopplade till din e-postadress.

3.4.  Få åtkomst till information om dina personuppgifter

3.5.  Kontrollera att dina personuppgifter är korrekta

3.6. Avregistrera dig från våra e-postmeddelanden

3.7. Begränsa hur vi använder dina personuppgifter

3.8. Återkalla ditt samtycke

3.9. Invända mot hur vi bearbetar dina personuppgifter baserat på ditt ”legitima intresse” (samt även avregistrera dig från våra reklammeddelanden direkt till dig)

3.10. Bestrida ett beslut som enbart genererats genom automatiserad beslutsprocess utan mänskligt ingripande

3.11. Allmän hjälp

3.12. Inlämna ett klagomål hos din lokala dataskyddsmyndighet

3.13.  Använda verktyg från tredje part för att utöva dina individuella rättigheter

4. Vilka personuppgifter samlar vi in och använder (”kategorier av personuppgifter”)?

5. Hur och varför använder vi dina personuppgifter? (syfte, behandling, rättslig grund)?

5.1. ”COOKIES-MEDDELANDE”: Samla in information om din enhet på vår webbplats och våra appar med hjälp av cookies, pixlar, taggar och liknande tekniker

5.1.a. ”NÖDVÄNDIGA” – Webbplatsens funktionalitet och drift

5.1.b.  ”FUNKTIONELLA” – Webbplatsförbättring och -prestanda

5.1.c.  ”MARKNADSFÖRING” – Förbättring och prestanda på webbplatsen

5.2.  Driva adidas onlinebutik och adidas plattformar

5.2.a. Drift av webbplatsen och appen

5.2.b. Domän- och nätverkssäkerhet och användarautentisering

5.2.c.  Permanent inloggning

5.2.d.  Försäljning av Reebok-produkter – beställning online och offline

5.2.e.  Upptäckt betalningsbedrägeri

5.2.f. Produktleverans

5.2.g.  Elektronisk leveransspårning

5.2.h. Verksamhetsanalys

5.2.i. Kundservice

5.3.  Visa riktad reklam och skicka individualiserade reklamutskick

5.3.a.  Personliga marknadsföringsmeddelanden via e-post (registrering för nyhetsbrev)

5.3.b.  Personanpassade marknadsföringsmeddelanden via e-post (enligt befintligt avtal)

5.3.c.   Riktade meddelanden på reklamplattformar som tillhör tredje part

5.3.d.  Användargenererat innehåll (UGC) från sociala medier

5.4.  Förbättra och utveckla adidas varumärkesprodukter och tjänster

5.4.a.  Produktforskning och -utveckling

5.5.  Uppfylla rättsliga skyldigheter

5.5.a.  Rättslig skyldighet – Samarbete med brottsbekämpande myndigheter och tillsynsmyndigheter (inklusive domstolar)

5.5.b.  Bevis – Avtalstvist och/eller efterlevnad av lagstiftning

6. Uppgiftsmottagare av dina personuppgifter

7. Hur går det till när adidas överför dina personuppgifter till länder utanför EU/EES?

8. Hur håller vi dina personuppgifter säkra?

9.  Allmänna frågor, support

10.   Hur kontaktar du de ansvariga enheterna och vårt dataskyddsombud?

 1. Vad innebär detta Integritetsmeddelande för dig?

Detta sekretessmeddelande (”meddelande”) innehåller information om hur adidas (”adidas”, ”vi”, ”oss”) samlar in och använder dina ”personuppgifter” (information som tillhandahålls av dig eller andra som vi kan koppla till dig). Vi uppmanar dig att ofta granska detta meddelande och andra sekretessmeddelanden som publiceras av oss, eftersom de kan uppdateras för att avspegla den senaste utvecklingen utan föregående meddelande.

Detta meddelande gäller olika syften och scenarier för när dina personuppgifter samlas in direkt från våra webbplatser eller appar som drivs av de ansvariga enheter som anges i detta meddelande, samt när dina personuppgifter erhålls från andra källor och inte direkt från dig och används av de ansvariga adidas-enheterna och andra. Dina personuppgifter används för alla de scenarier som beskrivs i detta meddelande om och där vi har tillstånd och rätt (”laglig grund”) att göra det. Om scenariot endast gäller för en specifik plattform som vi driver, skulle namnet på plattformen anges efter rubriken inom klamrar, så här: RUBRIK - {plattformens namn}.

Läs den allmänna informationen och de specifika scenarierna genom att klicka på de relevanta rubrikerna nedan. Du bör också läsa eventuella ytterligare sekretessmeddelanden som visas när du lämnar personuppgifter till oss eftersom de ger information om det specifika scenariot som kanske inte omfattas av detta meddelande.

Om du öppnar någon av våra plattformar genom att använda ett virtuellt privat nätverk (även benämnt ”VPN”) för att interagera med oss – inklusive att göra inköp – i ett land som inte är ditt nuvarande eller ditt hemland, läs sekretessmeddelandet som visas på den specifika plattformen eller portalen för att förstå hur de ansvariga enheterna, våra anslutna varumärken och adidas dotterbolag i det landet använder och skyddar dina personuppgifter.  

 1. Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

För de syften som beskrivs i detta meddelande och i enlighet med lokala sekretesslagar och dataskyddsförordningen GDPR är följande adidas-enheter ansvariga:

adidas AG – Adi-Dassler Str. 1, 91074 Herzogenaurach, Tyskland

Reebok Marketing GmbH – Adi-Dassler Str. 1, 91074 Herzogenaurach, Tyskland

adidas Sverige AB – Gårdsvägen 13, 16970 Solna, Sverige (”Lokal försäljningsenhet”)

För vissa scenarier som beskrivs i detta meddelande kan det finnas andra adidas-och/eller icke-adidas-enheter som också ansvarar för användningen av dina personuppgifter, se det specifika scenariot för mer information. De ansvariga enheterna har kommit överens om vissa regler och ansvar för hur de samarbetar för att använda och skydda dina personuppgifter. De viktigaste delarna i detta avtal är:

De är ”gemensamt registeransvariga” för adidas enligt GDPR och lokala sekretesslagar. De är gemensamt ansvariga för att fastställa varför (”syfte”), hur (”behandling”) och om (”laglig grund”) vi använder dina personuppgifter. I detta meddelande kallar vi dem ”ansvariga enheter” för att göra det lättare för dig att förstå.

 1. Alla ansvariga enheter kontrollerar gemensamt dina personuppgifter och de hjälper varandra att säkerställa att de använder och skyddar dina personuppgifter i enlighet med GDPR och lokala sekretesslagar.
 2. adidas AG och Reebok Marketing GmbH definierar gemensamt de strategiska syftena till varför vi behandlar dina personuppgifter och hur vi behandlar dina personuppgifter när vi marknadsför och säljer Reeboks produkter och tjänster till dig, med undantag för hosting av Reebok-uppgifter.
 3. Reebok Marketing GmbH fastställer endast hosting av Reebok-data som kan tillhandahållas av adidas AG eller Reebok Marketing GmbH eller tredje part som anlitats av Reebok Marketing GmbH.
 4. Lokal försäljningsenhet implementerar dessa strategiska beslut och ger även återkoppling och synpunkter till adidas AG och Reebok Marketing GmbH.
 5. adidas AG tillhandahåller vissa delade tjänster för de ansvariga enheterna. adidas AG ansvarar till exempel för att hantera och skydda dina personuppgifter med hjälp av robusta datasäkerhetsåtgärder.
 6. adidas AG hanterar också din begäran om att utöva dina rättigheter med avseende på dina personuppgifter (enligt beskrivningen i detta meddelande). Naturligtvis får du gärna kontakta någon av de ansvariga enheterna med din begäran.
 7. adidas AG skulle också hantera alla datasäkerhetsincidenter och leda samarbetet och kommunikationen med dataskyddsmyndigheter. Vår ledande myndighet är Bayerns statliga byrå för datainspektion i Ansbach, Tyskland.

 1. Hur utövar du dina rättigheter för dina personuppgifter?

Du har alla de rättigheter som beskrivs nedan för alla dina personuppgifter som lämnas till ansvariga enheter. Läs och följ instruktionerna för att utöva dina rättigheter vid rätt tidpunkt. Om ett företag som inte är adidas är självständigt ansvarigt för dina personuppgifter måste du kontakta och läsa sekretessmeddelandet från det företag som inte är adidas för att utöva dina rättigheter med dem. Din begäran kan inte behandlas om vi inte kan verifiera din identitet. Vi kan ställa ytterligare verifieringsfrågor om vi har rimliga tvivel om din identitet för att skydda alla våra konsumenters personuppgifter och rättigheter.

Om du har allmänna frågor eller behöver omedelbar hjälp och support om dina rättigheter eller hur vi använder dina personuppgifter, kontakta vår kundtjänst. Du hittar deras kontaktuppgifter och kanaler genom att klicka på https://www.reebok.se/hjalp.

  1. Be om en elektronisk kopia av alla dina personuppgifter från de ansvariga enheterna.
  2. Få en portabel fil med de personuppgifter du delat med oss så att du kan dela den med ett annat företag.
  3. Radera ditt konto och alla personuppgifter som är kopplade till din e-postadress.

Dessa förfrågningar behandlas av vårt automatiserade system. Läs och följ anvisningarna nedan för att göra din begäran. Om du behöver hjälp med att använda systemet eller verifiera din identitet, kontakta vår lokala kundtjänst (https://reebok.se/hjalp).

WEBBPLATSER

På våra webbplatser där detta sekretessmeddelande visas: vänligen skrolla nedåt på sidan, KLICKA PÅ LÄNKEN ”DATAINSTÄLLNINGAR” och följ instruktionerna på skärmen. Din begäran kommer inte att behandlas om vi av juridiska och säkerhetsmässiga skäl inte kan verifiera att du är den person som identifieras genom de personuppgifter vi har tillgång till.

Om du vill se och få en kopia av de uppgifter som beställningen rör och/eller transaktionsinformationen före och efter att din beställning har levererats, rulla upp överst på sidan och KLICKA PÅ ”SPÅRA BESTÄLLNING”. Du måste ange beställningsnumret och den e-postadress som används för att göra beställningen för att få informationen. Observera att om du har handlat från olika adidas-webbplatser måste du upprepa denna procedur på alla webbplatserna för att få tillgång till den beställning som du har gjort på just den webbplatsen.

  1. Få åtkomst till information om dina personuppgifter

Se detaljerna i detta sekretessmeddelande för att få information om: a) varför vi har dina personuppgifter, b) vilka kategorier av personuppgifter vi har, c) vad vi gör med dina personuppgifter, d) vilka som har tillgång till dina personuppgifter (och var de befinner sig), e) vart dina personuppgifter eventuellt kan överföras, f) hur länge vi behåller dina personuppgifter, g) hur vi fick dina personuppgifter om de inte kom från dig personligen, h) dina rättigheter under gällande lag och möjligheten att begränsa behandlingen av dina personuppgifter samt i) om vi använder dina personuppgifter för någon form av automatiserat beslutsfattande, samt j) i vissa fall har du rätt att få veta hur vårt automatiserade beslutsfattande fungerar, om beslutet i betydande grad påverkar dig.

  1. Kontrollera att dina personuppgifter är korrekta

Kontakta kundtjänst (https://reebok.se/hjalp) för att göra ändringar av dina uppgifter och öppna ditt konto hos adidas för att göra ändringar direkt.

  1. Avregistrera dig från våra e-postmeddelanden

Du kan avregistrera dig från våra e-postmeddelanden när som helst. Använd funktionen ”Avregistrera” längst ner i varje e-postmeddelande.

  1. Begränsa hur vi använder dina personuppgifter
  2. Återkalla ditt samtycke
  3. Invända mot hur vi bearbetar dina personuppgifter baserat på ditt ”legitima intresse” (samt även avregistrera dig från våra reklammeddelanden direkt till dig)
  4. Bestrida ett beslut som enbart genererats genom automatiserad beslutsprocess utan mänskligt ingripande
  5. Allmän hjälp

Kontakta vår kundtjänst (https://reebok.se/hjalp) för allmän support. Deras kontaktuppgifter hittar du under ”KUNDSERVICE” via SUPPORT.

  1. Inlämna ett klagomål hos din lokala dataskyddsmyndighet

Du har rätt att lämna in ett klagomål till den lokala myndigheten om du inte är nöjd med hur vi har hanterat någon av dina ovan angivna rättigheter.

  1. Använda verktyg från tredje part för att utöva dina individuella rättigheter

Vi är införstådda med att det finns verktyg, appar, lösningar och webbplatser som drivs av icke-adidasföretag och som hjälper dig att utöva dina individuella rättigheter. Beroende på hur dessa verktyg är utformade kan vi behöva kontakta dig direkt för att verifiera din identitet innan vi kan behandla dina förfrågningar via tredjepartslösningar.

Vi kan inte behandla din begäran såvida vi inte har verifierat din identitet och inte hyser några tvivel om att du är den person som personuppgifterna faktiskt identifierar. Vi kan inte ladda upp och laddar inte heller upp filer till tredjepartsportaler eftersom det är en allvarlig datasäkerhetsrisk för adidas system och infrastruktur, och kan därför leda till en betydande dataincident.

Även när du har gjort en begäran med hjälp av ett verktyg från tredje part kan vi ändå begära att du använder vår automatiserade lösning eller kontaktar vår kundtjänst enligt instruktionerna ovan för vår webbplats eller adidas appar för att verifiera din identitet och säkerställa att din begäran behandlas snabbt och säkert.

Om du inte är klar över någon av de rättigheter som listas här, kontakta din lokala myndighet angående dina lagliga rättigheter rörande personuppgifter och för att på bästa sätt förstå vad dessa rättigheter innebär.

 1. Vilka personuppgifter samlar vi in och använder (”kategorier av personuppgifter”)?

För det mesta ger du oss dina personuppgifter för specifika ända mål. Ibland kan dock dessa personuppgifter också användas för andra ändamål om vi har rätt och tillstånd (”laglig grund”) att göra det. Vi kan också använda dina personuppgifter från andra företag eller källor för vissa ända mål, om det är tillåtet enligt lag. Se kategorierna av personuppgifter nedan för att hjälpa dig att förstå hur vi använder dina personuppgifter. Kategorierna omfattar personuppgifter som du har lämnat direkt och indirekt till ansvariga enheter.

 • Identitetsuppgifter

Alla uppgifter som identifierar dig som en enskild, levande person. Detta kan inbegripa: namn [för- och efternamn, initialer], födelsedatum, e-postadress, inklusive ditt namn, telefonnummer, unikt kundidentifieringsnummer, användarnamn, lösenord, identifierare och handtag för sociala medier, din enhets fingeravtryck, presentkortskoder som tilldelas dig, könsidentitet och könsuttryck.

 • Kontaktuppgifter

Alla uppgifter vi kan använda för att kontakta dig. Detta kan vara: ditt telefonnummer, leverans- och faktureringsadress, e-postadress, Messenger-id, handtaget till sociala medier, alla andra kommunikationskanaler som du har använt för att kontakta oss för mer information.

 • Betalnings-, köp- och transaktionsuppgifter

Alla uppgifter vi använder för att genomföra eller i samband med ditt inköp och faktura. Detta kan vara: dina betalningsuppgifter (kreditkortsuppgifter, eller bankuppgifter, eller betalningsplattformsuppgifter), betalningsförmåga (tillhandahålls av vårt kreditupplysningsföretag), varukorgsuppgifter (dina beställda artiklar), leveransuppgifter, leverans- och faktureringsadress, kundens ordernummer, inköpshistorik med adidas, mottagningsnummer, transaktions-id, faktura-id, transaktions-id för butik, inköpspris, beställningsbekräftelsenummer, beställningsspårningsnummer.

 • Mått

akékoľvek informácie, ktoré môžeme použiť na to, aby sme sa uistili, že vám náš tovar sedí. Môžu zahŕňať: veľkosť obuvi, veľkosť oblečenia, výška, váha, obvod hrudníka, pásu, bedier, vnútorný švík, tvar tela, vzdialenosť päta - prst na nohe.

 • Platsinformation

All information vi kan använda för att veta eller gissa var du befinner dig, i realtid eller på annat sätt. Det kan vara: ditt bostadsområde, aktuell inloggningsplats [IP-adress], information om enhetens position i realtid via sensorer och signaler, GPS-plats (om du vill dela oss, till exempel via inställningarna för din mobila enhet), eller information som hjälper oss att gissa var du kan vara, till exempel den specifika adidas-webbplats du har besökt som kan ge oss ledtrådar om var du är, eller när du ”checkar in” på ett evenemang eller webbplats på en sida på sociala medier som anger plats och om den delas med oss.

 • Uppgifter om beteende och preferenser

All information som anger dina preferenser uttryckligen, om du tillhandahåller dem, eller underförstådda. Det kan omfatta: Aktivitetspreferens (sport/idrott), information om deltagande i evenemang, träningsplaner, digitala interaktioner i butik, webbplats/varumärkespreferens, språkpreferens, preferenser för produkter och produktattribut, preferenser för butikens placering, din shoppinghistorik (alla artiklar i varukorgen), artiklar i önskelistan, eventuella ”preferenser” som du angav för oss i din profil- och plattformsinställning, all information du ger oss när du interagerar med våra forum, till exempel adidas Runners, deltar i evenemang eller kampanjer som tränare, lagmedlem, deltagare eller som promotor för våra evenemang.

 • Surfande

Alla uppgifter om hur du surfar. Det kan inbegripa: webbläsarens namn, IP-adress (inklusive hashad IP-adress), clickstream-data, data och tid för webbplatsbesök, tid du stannar på webbplatsen, besökta sidor och de länkar som du har klickat på i våra marknadsföringsmeddelanden eller på vår webbplats, den hänvisnings-URL som tog dig till vår webbplats.

 • Information om mobila enheter

All information som rör din mobila enhet. Det kan vara: enhets-EUI, enhets-id, enhetsfingeravtryck, IP/Wifi-information, operativsystem, data som lagras på enheten när åtkomst beviljats, logginformation när åtkomst till enheten (t.ex. kamera) beviljats.

 • Interaktion och aktivitet i sociala medier

All information om dig som vi får via olika sociala medier som Facebook, Instagram, Google etc., när vi använder dessa kanaler för reklam, analysändamål eller för att berika din profil med adidas. Det kan inbegripa: all information om sociala medier som är tillgänglig för allmänheten, till exempel dina sociala medier, interaktioner med sociala medier och offentliga inlägg. Dina ”gilla” och andra reaktioner, dina sociala medie-kontakter, dina bilder som är offentliga, eller de som du skickar till oss genom att nämna oss eller följa våra inlägg på sociala medier genom att använda ”handtag” eller ”hashtags”, kommentarer eller meddelanden som du har delat med oss offentligt eller privat på sociala medier. Vi kan också få information indirekt från sociala medieföretag (Facebook, Google etc.) när vi annonserar på dessa plattformar, vilket kan inbegripa ditt deltagande och medlemskap i särskilda ämnen och/eller grupper, dina profilinställningar och preferenser, ditt beteende på olika plattformar som ägs av samma företag.

 • Korrespondens

All korrespondens du har med kundtjänstteam, och/eller våra anställda och personal. Det kan vara: skriftlig korrespondens med oss (mejl eller brev eller meddelanden till våra plattformar), och röstinspelning som görs av kundtjänst när vi har rätt att göra det.

 • Bild och inspelning

Alla bild-, röst- eller videoinspelningar som vi har gjort eller erhållit där du kan identifieras. Det kan vara: övervakningsbilder, foton som tagits i våra butiker och/eller vid evenemang, videoinspelningar som gjorts under evenemang eller specifika interaktioner, röstinspelning som gjorts under evenemang eller interaktioner (exklusive korrespondens med kundtjänst), alla bilder som du delar med oss via sociala medier.

 • Personlig åsikt

Varje åsikt du delar med oss som indikerar vad du tycker och dina kommentarer. Det kan vara när du ger oss feedback och omdömen om vår service eller våra produkter, eller om du deltar i diskussioner i samband med forskning om och utveckling av produkter.

 1. Hur och varför använder vi dina personuppgifter? (syfte, behandling, rättslig grund)?

I detta avsnitt ger vi information om alla scenarier och skäl (”syften”) där vi kan samla in (direkt och indirekt) och använda dina personuppgifter från alla våra plattformar.

Syfte – Varför samlar vi in och använder dina personuppgifter?

BEHANDLING – Vad gör vi med dina personuppgifter?

RÄTTSLIG GRUND – Varför får vi använda dina personuppgifter för detta ändamål?

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER – Vilka kategorier av personuppgifter använder vi för att uppnå detta syfte, inklusive de personuppgifter som du har lämnat till oss för detta ändamål, och de personuppgifter vi har inhämtat från andra källor för andra ändamål?

  1. ”COOKIES-MEDDELANDE”: Samla in information om din enhet på vår webbplats och våra appar med hjälp av cookies, pixlar, taggar och liknande tekniker

BEARBETNING

När du besöker adidas webbplats lagrar vi teknik för datainsamling som t.ex. cookies, taggar, pixlar, tag-behållare, webbsignaler, bland annat, i din webbläsare för att få viss information om din aktuella webbläsarsession. Dessa tekniker kallas ofta tillsammans ”Cookies” på andra webbplatser. Cookies gör det också möjligt för vår webbplats att komma ihåg ditt agerande och preferenser (såsom inloggning, språk, teckenstorlek och andra visningsinställningar) under en period, så att du inte behöver ange dem varje gång du kommer tillbaka till webbplatsen eller går från en sida till en annan. Vi använder Cookies för olika ändamål, vilket också innebär att de har olika rättslig grund. Läs igenom informationen nedan för att förstå hur vi använder olika typer av cookies för olika syften.

[U1-1]

[U1-2]

[U1-3]

Du kan ändra webbläsarens inställningar för att ta bort eller förhindra att vissa cookies lagras på din dator eller mobila enhet utan ditt uttryckliga medgivande. ”Hjälp”-avsnittet i din webbläsare bör ge information om hur du hanterar dina cookie-inställningar.

Alternativt kan du välja ”Logga ut från alla mina enheter” i ditt kontoavsnitt.

Ta reda på hur detta fungerar för din webbläsare här:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/cookies

Google Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Adobe: (flash cookies): http://www.adobe.com/privacy/policies/flash-player.html

Google Chrome-appen: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=sv

Dessa webbplatser hjälper dig också att förstå mer om hur cookiebaserad reklam fungerar och hur du kan hantera dina cookieinställningar:

http://www.aboutads.info/choices

http://www.youronlinechoices.eu/

Sidan för att avböja nätverksreklam: http://optout.networkadvertising.org/?c=1

Du kan läsa mer om lagar som styr användningen av cookies här: http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm

   1. ”NÖDVÄNDIGA” – Webbplatsens funktionalitet och drift

Vi använder ”nödvändiga cookies” för att driva vår webbplats.

Det inbegriper lagring av en unik identifierare för att hantera och identifiera dig som unik besökare på vår webbplats, för att du ska få konsekvent och korrekt service.

Det inbegriper att säkerställa att vi kommer ihåg vilka produkter du har lagt i din varukorg, och dina språkpreferenser.

Dessa cookies lagras under hela din surfsession.

Utan dessa cookies kommer du inte att kunna se vår webbplats på rätt sätt.

De gör att vi kan göra följande:

 

 • Diagnostik och analys av webbplatsen

Tekniken används för att samla information om hur besökare använder webbplatsen/appen, till exempel vilka sidor besökare oftast går till och om de får felmeddelanden från webbsidor

 • Underhåll av webbplatsens säkerhet

Tekniken används för att säkerställa webbplatsens och användarens säkerhet. Exempel, sessionen gick ut av säkerhetsskäl.

 • Routing

Tekniken används för att dirigera kunder till specifika versioner/tillämpningar av en tjänst, som kan användas under en teknisk migrering.

 • Webbplatsladdning

Tekniken används för att webbplatsen ska kunna laddas. Utan denna teknik laddas webbplatsen helt enkelt inte och användare kan få felmeddelande när de försöker ladda webbplatsen.

 • Användarbegärd inloggning med flera sessioner

Tekniken begärs uttryckligen av användaren för att komma ihåg sitt användar-id eller förbli inloggad på mer än en session.

 • Användaridentifiering och autentisering

Tekniken används för användaridentifiering och autentisering: till exempel för att hantera och godkänna säkerhetstokens till olika tjänster på en webbplats för att identifiera besökarens status (t.ex. inloggad eller inte)

 • Möjliggörande av viktiga funktioner

Tekniken är nödvändig för att användare ska kunna röra sig runt på webbplatsen/appen och använda dessas funktioner. Till exempel kundkorgar och e-fakturering: Den används bland annat för att komma ihåg text som användare skrivit in eller välja storlek, eller för att lägga till inköp i ”Kundvagn” eller för att navigera tillbaka till föregående sida eller en annan plats på webbplatsen/appen

 • A/B Testning – Design

Tekniken används för designtestning. Testa olika design, vanligtvis med hjälp av A/B eller multivariata tester, för att säkerställa ett konsekvent utseende och känsla för användaren av webbplatsen under de aktuella och efterföljande sessionerna.

 • Affärsanalys av icke-marknadsföringswebbplats/app

Tekniken används för affärsanalyser som rör icke-marknadsföringsaktiviteter på webbplatsen (t.ex. produkternas prestanda). Ett exempel är webbanalyser – där de insamlade uppgifterna är begränsade till webbplatsoperatörens användning, för att hantera webbplatsens/appens prestanda och utformning.

"RÄTTSLIG GRUND            "

”NÖDVÄNDIGA” – Webbplatsens funktionalitet och drift.

"KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER          "

Surfande

Information om mobila enheter

Platsinformation

"LAGRINGSPERIOD            "

Surfsession

Surfsessionens längd, medan du besöker webbplatsen eller fortsätter att surfa, så länge som din surfsession inte går ut.

När som helst

Du kan manuellt ta bort dessa cookies genom att radera dem enligt instruktionerna i den webbläsare du använder i dina webbläsarinställningar.

Tealium [utag_main]

Vi använder Tealium [utag_main] för att följa lagringsperioden för respektive cookie. Om du manuellt tar bort eller blockerar eller på något sätt begränsar vår användning av [utag_main], kan cookies lagras i din webbläsare längre eller kortare tid än den lagringsperiod som anges i detta meddelande och i cookieförteckningen.

Mer information om de cookies vi använder på denna plattform finns i vår cookieförteckning: HÄR.[ST1] 

"MOTTAGARKATEGORIER               "

adidas AG:s dotterbolag och närstående enheter

Leverantörer av support av webbplatsadministration

   1. ”FUNKTIONELLA” – Webbplatsförbättring och -prestanda

Vi använder ”funktionella cookies” för att kontinuerligt förbättra webbplatsprestandan.

Det inbegriper att vi använder uppgifter vi samlat in från dig för att göra följande:

 • Affärsanalys av icke-marknadsföringswebbplats/app

Tekniken används för affärsanalyser som rör icke-marknadsföringsaktiviteter på webbplatsen (t.ex. produkternas prestanda). Ett exempel är webbanalyser – där de insamlade uppgifterna är begränsade till webbplatsoperatörens användning, för att hantera webbplatsens/appens prestanda och utformning.

"RÄTTSLIG GRUND            "

Samtycke

"KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER          "

Identitetsuppgifter

Surfande

Information om mobila enheter

Platsinformation

"LAGRINGSPERIOD            "

Surfsession upp till 24 månader

När som helst

Du kan manuellt ta bort dessa cookies genom att radera dem enligt instruktionerna i den webbläsare du använder i dina webbläsarinställningar.

Tealium [utag_main]

Vi använder Tealium [utag_main] för att följa lagringsperioden för respektive cookie. Om du manuellt tar bort eller blockerar eller på något sätt begränsar vår användning av [utag_main], kan cookies lagras i din webbläsare längre eller kortare tid än den lagringsperiod som anges i detta meddelande och i cookieförteckningen.

Mer information om de cookies vi använder på denna plattform finns i vår cookieförteckning: HÄR[ST2] .

"MOTTAGARKATEGORIER               "

adidas AG:s dotterbolag och närstående enheter

Leverantörer av support av webbplatsadministration

Leverantörer av affärskonsulttjänster

Leverantörer av dataanalystjänster

   1. ”MARKNADSFÖRING” – Förbättring och prestanda på webbplatsen

Vi använder ”marknadsföringscookies” som tillhandahålls av våra reklampartners för att våra reklammeddelanden ska visas för dig vid rätt tidpunkt och på rätt plats. Dessa cookies är beständiga men tidsbegränsade cookies. Dessa cookies har en unik nyckel för att särskilja enskilda användares surfvanor. Vi använder också dessa cookies för att begränsa antalet gånger en användare ser en viss annons på en webbplats och för att mäta effektiviteten hos en viss kampanj.  Identifieraren som lagras av dessa cookies tillhandahålls av våra partners. Vi kan inte använda samma identifierare i våra egna system. Vi använder även dessa cookies för att visa annonser som är relevanta för din omedelbart omkringliggande geografiska plats, till exempel för att förse dig med närmaste butik där produkten du tittar på kan vara tillgänglig.

Det inbegriper att vi använder uppgifter vi samlat in från dig för att göra följande:

 • Reklam från tredje part

Tekniken används för att dela konsumentdata som samlats in via tredje parts (icke-adidas) reklamplattformar och utgivare. Exempel: Delning av information med våra partners som t.ex. Facebook så att vi kan använda uppgifterna för våra annonser på Facebook – inte så att Facebook kan använda dem för andra annonsörer eller datasäljare etc.

 • Beteendespårning – MARKNADSFÖRING

Tekniken används för att samla in data om konsumenters enheter och tillhörande webbsurfningsbeteende (t.ex. clickstream)

 • Analys av marknadsföringsresultat

Tekniken används för att spåra en konsuments beteende på webbplatsen eller appen i syfte att förbättra prestandan för våra marknadsföringsaktiviteter.

 • Analys av marknadsföringsprecision

Tekniken används för att analysera konsumentbeteenden och preferenser för mer exakt riktad, personlig reklam och digitala meddelanden samt annan marknadsföring som ger avkastning. Exempel: Svarsfrekvens på reklam – där data endast används för att beräkna svarsfrekvens (klickfrekvens) för att förbättra effektiviteten av reklam som köpts på en annan webbplats än destinationswebbplatsen.

 • RTB – budgivning i realtid

Tekniken möjliggör budgivning i realtid (RTB).

"RÄTTSLIG GRUND            "

Samtycke

"KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER          "

• Identitetsinformation (när tillgängligt för adidas)

• Surfinformation

• Information om mobila enheter

• Platsinformation: Samlas in genom observation av ditt surfbeteende

• Medlemsinformation (när tillgängligt för adidas)

• Information om beteende och preferenser (om tillgängligt för adidas)

"LAGRINGSPERIOD            "

Surfsession upp till 24 månader

När som helst

Du kan manuellt ta bort dessa cookies genom att radera dem enligt instruktionerna i den webbläsare du använder i dina webbläsarinställningar.

Tealium [utag_main]

Vi använder Tealium [utag_main] för att följa lagringsperioden för respektive cookie. Om du manuellt tar bort eller blockerar eller på något sätt begränsar vår användning av [utag_main], kan cookies lagras i din webbläsare längre eller kortare tid än den lagringsperiod som anges i detta meddelande och i cookieförteckningen.

Mer information om de cookies vi använder på denna plattform finns i vår cookieförteckning: HÄR[ST3] .

"MOTTAGARKATEGORIER               "

adidas AG:s dotterbolag och närstående enheter

Leverantörer av support av webbplatsadministration

Leverantörer av affärskonsulttjänster

Leverantörer av dataanalystjänster

Reklambyråpartners

Sociala medieplattformar

Tjänsteleverantörer av riktad marknadsföring

  1. Driva adidas onlinebutik och adidas plattformar

   1. Drift av webbplatsen och appen

BEARBETNING

Vi screenar all trafik till våra webbplatser och appar, och analyserar data som tas emot av våra servrar för att: a) köra de webbplatser som är anslutna till vår domän och våra appar, b) åtgärda buggar för att säkerställa att layouten och designen visas korrekt, och c) åtgärda buggar för att säkerställa att webbplatserna och apparna fungerar korrekt, och d) för att övervaka efterlevnaden av våra användarvillkor.

"RÄTTSLIG GRUND            "

Legitimt intresse

"KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER          "

Identitetsuppgifter

Kontaktuppgifter

Surfande

Information om mobila enheter

"LAGRINGSPERIOD            "

Surfsession

Vi behöver dina uppgifter så länge du är på webbplatsen. Vi behåller dem så länge du surfar.

"MOTTAGARKATEGORIER               "

adidas AG:s dotterbolag och närstående enheter

Leverantörer av support av webbplatsadministration

   1. Domän- och nätverkssäkerhet och användarautentisering

BEARBETNING

För att skydda våra domäner, upptäcka ovanliga aktiviteter, och förhindra säkerhetshot samt skydda våra webbplatsbesökare från obehörig åtkomst (till exempel hackare), screenar vi all trafik till våra webbplatser, och autentiserar användarinloggningsuppgifter med hjälp av tokens för att verifiera de uppgifter du lämnar till oss och jämföra dem med annan tillgänglig information, som t.ex. säkerhetsuppgifter du har lämnat direkt till oss eller andra plattformar (som Facebook) eller information som är tillgänglig för allmänheten, för att säkerställa att endast ”auktoriserade” användare har tillgång till våra webbplatser.

reCAPTCHA

Vi använder reCaptcha, som drivs av Google, på våra webbplatser och appar för att autentisera användarens identitet och säkra våra plattformar från skadlig programvara (kallas även ”bot” av robot) som kan delta i kränkande aktiviteter på våra plattformar. reCAPTCHA fungerar genom att samla in information om din maskinvara och programvara (till exempel enhets- och programdata). Dess uppgifter delas med Google för analys. Data som samlas in av reCAPTCHA omfattas också av Googles sekretesspolicy och användarvillkor.

"RÄTTSLIG GRUND            "

Legitimt intresse

"KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER          "

Identitetsuppgifter

Kontaktuppgifter

Surfande

Information om mobila enheter

"LAGRINGSPERIOD            "

Surfsession

Vi behöver dina uppgifter så länge du är på webbplatsen. Vi behåller dem så länge du surfar.

"MOTTAGARKATEGORIER               "

adidas AG:s dotterbolag och närstående enheter

Leverantörer av support av webbplatsadministration

   1. Permanent inloggning

BEARBETNING

Om du väljer att vara inloggad permanent behöver du inte logga in varje gång du besöker adidas webbplats i upp till 30 dagar. Dina personuppgifter kommer att användas av adidas webbplats för att visa dina personuppgifter: din e-post kommer att användas närdu checkar ut för att meddela dig vilken mejladress som kommer att användas för orderbekräftelsen, ditt förnamn kommer att användas för personalisering och din unika identifierare kan användas för frontend-analys. Observera att status för ditt samtycke inte kommer att sparas.

Denna grundläggande profilinformation kommer att lagras i upp till 30 dagar i den webbläsare som användes för inloggning inom ett åtkomstoken. Åtkomsttoken är en cookie enbart för HTTP. Token är giltig i 20 minuter om funktionen ”Håll mig inloggad” har valts. Efter att token löpt ut är det inte längre möjligt att komma åt personuppgifter så den inloggade sessionen är över. För permanent inloggning lagrar vi dessutom ett uppdateringstoken i webbläsaren som kan användas för att uppdatera åtkomsttoken inom 30 dagar och förlänga den inloggade sessionen på det sättet. Om detta uppdateringstoken saknas (om du inte har valt permanent inloggning eller om cookies har raderats) kan åtkomsttoken inte uppdateras. Därför kan din session inte förlängas, och du kommer inte att vara inloggad längre.

Observera: Om du väljer permanent inloggning kan dina personuppgifter exponeras för obehörig tredjepart om du glömmer att logga ut från den permanenta inloggning från en offentligt tillgänglig enhet.

"RÄTTSLIG GRUND            "

Legitimt intresse

"KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER          "

Identitetsuppgifter

Kontaktuppgifter

"LAGRINGSPERIOD            "

Uppgifterna sparas i din webbläsare i upp till 30 dagar. Du kan ta bort uppgifterna själv genom att rensa dina cookies från webbläsaren eller genom att välja alternativet ”Logga ut från alla mina enheter” i ditt kontoaavsnitt.

"MOTTAGARKATEGORIER               "

adidas AG:s dotterbolag och närstående enheter

Leverantörer av support av webbplatsadministration

   1. Försäljning av Reebok-produkter – beställning online och offline

BEARBETNING

För att behandla dina onlinebeställningar och/eller beställningar i appen, ge dig olika betalningsalternativ, skapa en smidig utcheckningsprocess, se till att din betalning tas emot av oss, uppfylla kraven enligt våra villkor (3. Villkor för inköp) (för att sälja produkterna till dig) inklusive fakturahantering, leverans, personaliseringstjänster, byten och återbetalningar, klicka och hämta. Din beställning kan inte slutföras om våra system för att upptäcka betalningbedrägeri markerar din transaktion som misstänkt och potentiellt bedräglig. Observera att systemet för att upptäcka betalningsbedrägeri är en automatiserad beslutsprocess. Det krävs för att vi ska kunna ingå avtalet med dig. Du har rätt att begära en mänsklig omprövning av detta beslut och överklaga beslutet.

"RÄTTSLIG GRUND            "

Fullgörande av avtalet

Legitimt intresse

Rättslig skyldighet

"KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER          "

Identitetsuppgifter

Kontaktuppgifter

Platsinformation

Mått

Betalnings-, köp- och transaktionsuppgifter

Korrespondens

Surfande

Information om mobila enheter

"LAGRINGSPERIOD            "

Avtalets varaktighet och lagenlig preskriptionsperiod (10 år). Vi måste förvara uppgifterna i händelse av rättslig tvist angående avtalet.

"MOTTAGARKATEGORIER               "

adidas AG:s dotterbolag och närstående enheter

Säljande partners (i förekommande fall)

Tillverkningsleverantörer

Leverantörer av leveranstjänster

Leverantörer av kreditupplysningar

Leverantörer av betalningshantering

Leverantörer av IT-molnlösningar

   1. Upptäckt betalningsbedrägeri

BEARBETNING

Vi kombinerar den betalnings-, köp - och transaktionsinformation som du lämnar till oss med annan information som vi erhåller via våra tredje parts kreditupplysnings- och bedrägeriförebyggande tjänsteleverantörer för att säkerställa att alla köp är legitima, eller att du inte köper våra produkter i strid med våra villkor. Det innebär att vi, beroende på resultatet av analysen av din information, kan avvisa din beställning och avvisa din betalning. Detta är en automatiserad beslutsprocess som krävs för att vårt försäljningsavtal med dig ska bli komplett.

"RÄTTSLIG GRUND            "

Fullgörande av avtal och legitimt intresse

"KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER          "

Identitetsuppgifter

Kontaktuppgifter

Betalnings-, köp- och transaktionsuppgifter

Surfande

Information om mobila enheter

"LAGRINGSPERIOD            "

Avtalets varaktighet och lagenlig preskriptionsperiod. Vi måste förvara uppgifterna i händelse av rättslig tvist angående avtalet.

"MOTTAGARKATEGORIER               "

adidas AG:s dotterbolag och närstående enheter

Leverantörer av kreditupplysningar

Leverantörer av betalningshantering

Leverantörer av IT-molnlösningar

   1. Produktleverans

BEARBETNING

När du har gjort en beställning använder vi dina kontaktuppgifter (bostads- och/eller leveransadress) och annan betalnings-, inköps- och transaktionsinformation för att leverera de produkter du köpt till dig.

"RÄTTSLIG GRUND            "

Fullgörande av avtalet

"KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER          "

Identitetsinformation: Namn

Kontaktinformation: Leveransadress

"LAGRINGSPERIOD            "

Avtalets varaktighet och lagenlig preskriptionsperiod. Vi måste förvara uppgifterna i händelse av rättslig tvist angående avtalet.

"MOTTAGARKATEGORIER               "

adidas AG:s dotterbolag och närstående enheter

Leverantörer av leveranstjänster

Leverantörer av IT-molnlösningar

   1. Elektronisk leveransspårning

BEARBETNING

Denna tjänst tillhandahålls av våra leverantörer av leveranstjänster och gäller i mån av tillgång hos leverantören av leveranstjänster som betjänar din leveransadress. Beroende på leverantör av leveranstjänster kan du ha möjlighet att spåra din leverans med hjälp av tjänster som tillhandahålls direkt av våra leveranspartners. Denna tjänst tillhandahålls på grundval av våra konsumenters legitima intresse så att de kan planera mottagandet av sina paket. Hos vissa tjänsteleverantörer är dock detta endast möjligt med ditt samtycke. Tjänsten finns på leveranspartnerns plattform. Du bör läsa deras sekretessmeddelande angående behandling av dina personuppgifter för detta ändamål.

"RÄTTSLIG GRUND            "

Legitimt intresse / och, i förekommande fall, samtycke

"KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER          "

Identitetsinformation: e-postadress

Kontaktuppgifter: telefonnummer

All annan information som du direkt och frivilligt lämnar till leveranspartnern

"LAGRINGSPERIOD            "

Bestäms av vår leverantörspartner.

"MOTTAGARKATEGORIER               "

Leverantörer av leveranstjänster

   1. Verksamhetsanalys

BEARBETNING

Vi måste veta hur bra vi gör ifrån oss som företag. Detta ligger i våra aktieägares, våra styrelseledamöters, våra medarbetares och våra partners samt i våra konsumenters intresse. Vi skapar datamodeller för olika analyssyften och analyserar med hjälp av dessa datamodeller hur våra produkter säljer på olika marknader, vilka som är populära egenskaper hos våra produkter, vad som fungerade och vad som inte fungerade när det gäller våra marknadsförings- och reklamkampanjer, vår produktdesign och distributionsstrategi, vår webbplatsdesign och övergripande användarupplevelse, så att vi kan etablera, implementera och utvärdera vår affärsstrategi.

Detta inbegriper till exempel att analysera data för att förstå hur användare surfar på vår webbplats och använder appen, för att förbättra utformningen av användarupplevelsen så att du vill fortsätta att köpa våra produkter och interagera med oss på våra webbplatser och i våra appar.

Vi tar bort all identitetsinformation som direkt skulle identifiera dig (till exempel ditt namn och din e-postadress) och använder endast vår interna unika identifierande IP-adress för att minimera eventuella sekretessrisker för dig.

 • Profilering (personalisering)

Vi skapar en profil av dig genom att sammanställa all information som du har lämnat till oss direkt eller indirekt. Det innebär att vi kan ha en personlig interaktion med dig som baseras på vår tidigare interaktion och annan information som vi kan använda för att dra slutsatser om vad du gillar och inte gillar. När du loggar in eller besöker vår e-butik med en e-postadress som finns registrerad hos oss kan vi sedan visa sådant som specifikt valts ut för dig utifrån din profil.

 • Databerikning

Vi skapar en enda enhetlig kundprofil av dig genom att matcha alla personuppgifter som kan identifiera dig. Detta innefattar personuppgifter som vi samlat in direkt eller indirekt från dig via digitala medier eller offline, den feedback du ger oss samt din interaktion och kommunikation med oss via våra olika plattformar och kommunikationskanaler.

 • Förbättra datamodeller

Vi använder datavetenskap, din profil och dina personuppgifter för att skapa datamodeller som kan hjälpa oss att förbättra logiken i våra analyser för att vi ska få mer insikt om dina kommentarer och feedback, din interaktion med oss, dina preferenser och behov när det gäller våra produkter och tjänster. Vi jämför den datamodell vi skapat med hjälp av din profil med andra liknande konsumentprofiler och konsumentkategorier för att ytterligare kunna förutse och analysera dina preferenser.

Du kan läsa mer om hur våra leverantörer av dataanalysprodukter tillhandahåller analystjänster genom att använda dina data här:

Adobe Analytics datainsamling: https://marketing.adobe.com/resources/help/en_US/reference/c_Privacy_Overview.html

Insamling av Data från Google Analytics:

https://support.google.com/analytics/answer/6318039?hl=en

"RÄTTSLIG GRUND            "

Legitimt intresse

"KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER          "

Identitetsuppgifter: Unik konsumentbeteckning (endast)

Mått

Uppgifter om beteende och preferenser

Platsinformation

Betalnings-, köp- och transaktionsuppgifter

Surfande

Information om mobila enheter

Korrespondens

Interaktion och aktivitet i sociala medier

Personlig åsikt

"LAGRINGSPERIOD            "

När vi använder analystjänster som tillhandahålls av de leverantörer som anges ovan är vi skyldiga att lagra data under den period som anges av dessa leverantörer. Du hittar den lagringsperiod som anges av leverantörerna här:

Adobe Analytics: 36 månader (https://marketing.adobe.com/resources/help/en_US/reference/data-retention.html)

Google Analytics: 38 månader

(https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en)

Vi behöver informationen under denna tid för att kunna ta fram en korrekt analys av vår verksamhet.

"MOTTAGARKATEGORIER               "

adidas AG:s dotterbolag och närstående enheter

Presumtiva köpare och investerare

Leverantörer av affärskonsulttjänster

Leverantörer av dataanalystjänster

Leverantörer av IT-molnlösningar

   1. Kundservice

BEARBETNING

Vi samlar in dina personuppgifter för att besvara dina frågor om din beställning, informera dig när den produkt du gillar är tillgänglig på din begäran och svara på dina frågor och funderingar via olika kommunikationskanaler som vi gör tillgängliga för dig, inklusive om du kontaktar oss för frågor om dina rättigheter. Dina förfrågningar till vår kundtjänst kommer att analyseras så att vi kan ge dig värdefull service i fortsättningen. Vi kan spela in våra telefonsamtal med dig i kvalitetssäkringssyfte endast när du samtycker till inspelningen.

 • Databerikning

Vi skapar en enda enhetlig kundprofil av dig genom att matcha alla personuppgifter som kan identifiera dig. Detta innefattar personuppgifter som vi samlat in direkt eller indirekt från dig via digitala medier eller offline, den feedback du ger oss samt din interaktion och kommunikation med oss via våra olika plattformar och kommunikationskanaler.

 • Förbättra datamodeller

Vi använder datavetenskap, din profil och dina personuppgifter för att skapa datamodeller som kan hjälpa oss att förbättra logiken i våra analyser för att vi ska få mer insikt om dina kommentarer och feedback, din interaktion med oss, dina preferenser och behov när det gäller våra produkter och tjänster. Vi jämför den datamodell vi skapat med hjälp av din profil med andra liknande konsumentprofiler och konsumentkategorier för att ytterligare kunna förutse och analysera dina preferenser.

"RÄTTSLIG GRUND            "

Legitimt intresse

Samtycke (till inspelning av våra telefonsamtal)

"KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER          "

Identitetsuppgifter

Kontaktuppgifter

Platsinformation

Mått

Betalnings-, köp- och transaktionsuppgifter

Korrespondens

Bilder och inspelningar (endast med ditt samtycke)

"LAGRINGSPERIOD            "

Lagstadgad preskriptionstid: 2 år

Vi måste förvara uppgifterna i händelse av rättslig tvist.

"MOTTAGARKATEGORIER               "

adidas AG:s dotterbolag och närstående enheter

Säljande partners (i förekommande fall)

Leverantörer av leveranstjänster

Leverantörer av kreditupplysningar

Leverantörer av betalningshantering

Leverantörer av IT-molnlösningar

  1. Visa riktad reklam och skicka individualiserade reklamutskick

   1. Personliga marknadsföringsmeddelanden via e-post (registrering för nyhetsbrev)

BEARBETNING

Vi skickar marknadsföringsmeddelanden till dig som vi tror att du kan vara intresserad av (”personanpassade”) till den e-postadress du ger oss eller via push-meddelanden, när du har installerat vår app. För att skicka dig personanpassade meddelanden observerar vi ditt beteende online (och ibland, om tillämpligt, offline) och analyserar ditt beteende med hjälp av analysverktyg för att få en så bra uppfattning som möjligt om vilka produktlinjer du kan vara intresserad av, och som du kan ha nytta av. Detta kräver att vi samlar in olika kategorier av personuppgifter från dig. Vi använder olika analysverktyg för att förstå vad ditt beteende innebär med avseende på om du gillar eller ogillar våra olika produktserier, och för att förstå effekten av (hur vi nått fram med) de meddelanden som skickats till dig.

 • Profilering (målgruppshantering)

Vi skapar en profil av dig genom att sammanställa all information som du har lämnat till oss direkt eller indirekt. Det innebär att vi kan ha en personlig interaktion med dig som baseras på vår tidigare interaktion och annan information som vi kan använda för att dra slutsatser om vad du gillar och inte gillar. Vi använder teknik för publikhantering för att säkerställa att rätt budskap och information når dig vid rätt tidpunkt via rätt kanal. Detta inbegriper att skicka marknadsföringsmeddelanden om erbjudanden och produkter till dig eller rikta oss mot dig på digitala medier via annonser på adidas varumärkesplattformar. Graden av personalisering beror på det tillstånd du har gett oss.

 • Marknadsföringsanalys

Vi använder dina uppgifter för olika analyssyften för att bättre förstå: a) hur du surfar och använder våra plattformar; b) vilka produkter du är intresserad av; c) vilka egenskaper hos våra produkter och plattformar du gillar; d) kvaliteten på våra tjänster, inklusive kundservice, marknadsförings- och reklamkampanjer riktade till dig, och din reaktion på dessa tjänster; e) vår produkt- och webbplatsdesign; f) om den övergripande användarupplevelsen fungerade för dig eller inte. Vi använder analysen för att förbättra hur relevant vår marknadsföringskommunikation till dig är samt kvaliteten på vår personaliseringsupplevelse i våra kanaler och plattformar.

 • Databerikning

Vi skapar en enda enhetlig kundprofil av dig genom att matcha alla personuppgifter som kan identifiera dig. Detta innefattar personuppgifter som vi samlat in direkt eller indirekt från dig via digitala medier eller offline, den feedback du ger oss samt din interaktion och kommunikation med oss via våra olika plattformar och kommunikationskanaler.

 • Förbättra datamodeller

Vi använder datavetenskap, din profil och dina personuppgifter för att skapa datamodeller som kan hjälpa oss att förbättra logiken i våra analyser för att vi ska få mer insikt om dina kommentarer och feedback, din interaktion med oss, dina preferenser och behov när det gäller våra produkter och tjänster. Vi jämför den datamodell vi skapat med hjälp av din profil med andra liknande konsumentprofiler och konsumentkategorier för att ytterligare kunna förutse och analysera dina preferenser.

"RÄTTSLIG GRUND            "

Samtycke

"KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER          "

Identitetsuppgifter

Kontaktuppgifter

Platsinformation

Mått (om tillgängligt för adidas)

Betalnings-, inköps- och transaktionsuppgifter (om tillgängligt för adidas)

Interaktion och aktivitet på sociala medier (om tillgängligt för adidas)

Träningsinformation (om tillgängligt för adidas)

Surfande

Information om mobila enheter

Information om beteende och preferenser (om tillgängligt för adidas)

"LAGRINGSPERIOD            "

Vi behåller detta så länge du inte återtar ditt samtycke till att vi skickar e-post till dig eller invänder mot att vi behandlar dina personuppgifter i marknadsföringssyfte.

"MOTTAGARKATEGORIER               "

adidas AG:s dotterbolag och närstående enheter

Leverantörer av marknadsföringstjänster via e-post

Leverantörer av IT-molnlösningar

   1. Personanpassade marknadsföringsmeddelanden via e-post (enligt befintligt avtal)

Personanpassade marknadsföringsmeddelanden via e-post (enligt befintligt avtal)

BEARBETNING

När du köper våra produkter eller ingår avtal med oss anser vi det vara en indikation på intresse för våra produkter, tjänster, kampanjer och olika erbjudanden. Vi skickar marknadsföringsmeddelanden till dig som vi tror att du kan vara intresserad av (”personanpassade”), till den e-postadress du ger oss eller via push-meddelanden, när du har installerat vår app. För att skicka dig personanpassade meddelanden observerar vi ditt beteende online (och ibland, om tillämpligt, offline) och analyserar ditt beteende med hjälp av analysverktyg för att få en så bra uppfattning som möjligt om vilka produktlinjer du kan vara intresserad av, och som du kan ha nytta av. Detta kräver att vi samlar in olika kategorier av personuppgifter från dig. Vi använder olika analysverktyg för att förstå vad ditt beteende innebär med avseende på om du gillar eller ogillar våra olika produktserier, och för att förstå effekten av (hur vi nått fram med) de meddelanden som skickats till dig.

 • Profilering (målgruppshantering)

Vi skapar en profil av dig genom att sammanställa all information som du har lämnat till oss direkt eller indirekt. Det innebär att vi kan ha en personlig interaktion med dig som baseras på vår tidigare interaktion och annan information som vi kan använda för att dra slutsatser om vad du gillar och inte gillar. Vi använder teknik för publikhantering för att säkerställa att rätt budskap och information når dig vid rätt tidpunkt via rätt kanal. Detta inbegriper att skicka marknadsföringsmeddelanden om erbjudanden och produkter till dig eller rikta oss mot dig på digitala medier via annonser på adidas varumärkesplattformar. Graden av personalisering beror på det tillstånd du har gett oss.

 • Marknadsföringsanalys

Vi använder dina uppgifter för olika analyssyften för att bättre förstå: a) hur du surfar och använder våra plattformar; b) vilka produkter du är intresserad av; c) vilka egenskaper hos våra produkter och plattformar du gillar; d) kvaliteten på våra tjänster, inklusive kundservice, marknadsförings- och reklamkampanjer riktade till dig, och din reaktion på dessa tjänster; e) vår produkt- och webbplatsdesign; f) om den övergripande användarupplevelsen fungerade för dig eller inte. Vi använder analysen för att förbättra hur relevant vår marknadsföringskommunikation till dig är samt kvaliteten på vår personaliseringsupplevelse i våra kanaler och plattformar.

 • Databerikning

Vi skapar en enda enhetlig kundprofil av dig genom att matcha alla personuppgifter som kan identifiera dig. Detta innefattar personuppgifter som vi samlat in direkt eller indirekt från dig via digitala medier eller offline, den feedback du ger oss samt din interaktion och kommunikation med oss via våra olika plattformar och kommunikationskanaler.

 • Förbättra datamodeller

Vi använder datavetenskap, din profil och dina personuppgifter för att skapa datamodeller som kan hjälpa oss att förbättra logiken i våra analyser för att vi ska få mer insikt om dina kommentarer och feedback, din interaktion med oss, dina preferenser och behov när det gäller våra produkter och tjänster. Vi jämför den datamodell vi skapat med hjälp av din profil med andra liknande konsumentprofiler och konsumentkategorier för att ytterligare kunna förutse och analysera dina preferenser.

"RÄTTSLIG GRUND            "

Legitimt intresse

"KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER          "

Identitetsuppgifter

Kontaktuppgifter

Platsinformation

Mått (om tillgängligt för adidas)

Betalnings-, inköps- och transaktionsuppgifter (om tillgängligt för adidas)

Interaktion och aktivitet på sociala medier (om tillgängligt för adidas)

Träningsinformation (om tillgängligt för adidas)

Surfande

Information om mobila enheter

Information om beteende och preferenser (om tillgängligt för adidas)

"LAGRINGSPERIOD            "

Vi behåller detta så länge du inte återtar ditt samtycke till att vi skickar e-post till dig eller invänder mot att vi behandlar dina personuppgifter i marknadsföringssyfte.

"MOTTAGARKATEGORIER               "

adidas AG:s dotterbolag och närstående enheter

Leverantörer av marknadsföringstjänster via e-post

Leverantörer av IT-molnlösningar

   1. Riktade meddelanden på reklamplattformar som tillhör tredje part

BEARBETNING

Vi använder tredjepartsplattformar som Facebook, Google, YouTube, Instagram etc. för att skicka meddelanden som är riktade till dig, baserat på ditt beteende och surfmönster, vid specifika tidpunkter och platser på dessa plattformar för att öka effektiviteten i våra reklamkampanjer. För att göra detta delar vi dina personuppgifter med våra reklambyråpartners samt på sociala medieplattformar. Vi använder tredjepartsverktyg som Google Analytics och Facebook Business Manager för att hjälpa oss att göra ett bättre jobb när vi riktar våra kampanjer och budskap till våra konsumenter. Sociala medieplattformar försöker matcha din profil i sin databas för att fastställa optimal tid och plats (den sida du surfar på) för att visa dig en annons från adidas. Vi måste också analysera nödvändig information för att förstå effekterna av våra kampanjer. Om du inte godtar att vi spårar dig för detta ändamål kommer du ändå att se adidas reklam på sociala medier och andra tredjepartsplattformar, men slumpmässigt. Läs även sekretessmeddelandet på sociala medier för att förstå hur dina personuppgifter används av dem för detta ändamål.

 • Profilering (målgruppshantering)

Vi skapar en profil av dig genom att sammanställa all information som du har lämnat till oss direkt eller indirekt. Det innebär att vi kan ha en personlig interaktion med dig som baseras på vår tidigare interaktion och annan information som vi kan använda för att dra slutsatser om vad du gillar och inte gillar. Vi använder teknik för publikhantering för att säkerställa att rätt budskap och information når dig vid rätt tidpunkt via rätt kanal. Detta inbegriper att skicka marknadsföringsmeddelanden om erbjudanden och produkter till dig eller rikta oss mot dig på digitala medier via annonser på adidas varumärkesplattformar. Graden av personalisering beror på det tillstånd du har gett oss.

 • Marknadsföringsanalys

Vi använder dina uppgifter för olika analyssyften för att bättre förstå: a) hur du surfar och använder våra plattformar; b) vilka produkter du är intresserad av; c) vilka egenskaper hos våra produkter och plattformar du gillar; d) kvaliteten på våra tjänster, inklusive kundservice, marknadsförings- och reklamkampanjer riktade till dig, och din reaktion på dessa tjänster; e) vår produkt- och webbplatsdesign; f) om den övergripande användarupplevelsen fungerade för dig eller inte. Vi använder analysen för att förbättra hur relevant vår marknadsföringskommunikation till dig är samt kvaliteten på vår personaliseringsupplevelse i våra kanaler och plattformar.

 • Databerikning

Vi skapar en enda enhetlig kundprofil av dig genom att matcha alla personuppgifter som kan identifiera dig. Detta innefattar personuppgifter som vi samlat in direkt eller indirekt från dig via digitala medier eller offline, den feedback du ger oss samt din interaktion och kommunikation med oss via våra olika plattformar och kommunikationskanaler.

 • Förbättra datamodeller

Vi använder datavetenskap, din profil och dina personuppgifter för att skapa datamodeller som kan hjälpa oss att förbättra logiken i våra analyser för att vi ska få mer insikt om dina kommentarer och feedback, din interaktion med oss, dina preferenser och behov när det gäller våra produkter och tjänster. Vi jämför den datamodell vi skapat med hjälp av din profil med andra liknande konsumentprofiler och konsumentkategorier för att ytterligare kunna förutse och analysera dina preferenser.

Du kan se mer om hur våra reklampartners och sociala medieplattformar hjälper oss att uppnå detta syfte genom att besöka deras webbplatser:

Googles personanpassade reklam: https://support.google.com/adspolicy/answer/143465?hl=en

Googles reklampolicyer: https://support.google.com/adspolicy/answer/6020956

Facebook lookalike-målgrupper: https://www.facebook.com/business/help/164749007013531

Villkor för Facebooks anpassade målgrupper: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience

"RÄTTSLIG GRUND            "

Samtycke

"KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER          "

Identitetsuppgifter

Kontaktuppgifter (om tillgängligt för adidas)

Platsinformation

Mått (om tillgängligt för adidas)

Betalnings-, inköps- och transaktionsuppgifter (om tillgängligt för adidas)

Interaktion och aktivitet på sociala medier (om tillgängligt för adidas)

Träningsinformation (om tillgängligt för adidas)

Surfande

Information om mobila enheter

Information om beteende och preferenser (om tillgängligt för adidas)

Personlig åsikt

"LAGRINGSPERIOD            "

Vi behåller detta så länge du inte återtar ditt samtycke.

"MOTTAGARKATEGORIER               "

adidas AG:s dotterbolag och närstående enheter

Reklambyråpartners

Sociala medieplattformar

Tjänsteleverantörer av riktad marknadsföring

Leverantörer av IT-molnlösningar

   1. Användargenererat innehåll (UGC) från sociala medier

BEARBETNING

Vi uppmanar dig att tillhandahålla oss dina bilder via sociala medier genom att följa specifika instruktioner som ”#yesadidas”. Vi kommer att använda de bilder du tillhandahåller för vår kampanjkommunikation. Vi får rättigheter till din bild genom ett licensavtal i form av våra villkor. Genom att skicka in dina bilder via sociala medier till oss godkänner du att vi använder dina bilder enligt beskrivningen i licensavtalet.

"RÄTTSLIG GRUND            "

Fullgörande av avtalet

"KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER          "

Identitetsinformation: Person som hanterar sociala medier

Community-information: Bilder, videor, kommentarer, ljudinspelningar och andra filer som tillhandahålls via plattformen för sociala medier och som marknadsför adidas

Interaktion och aktivitet i sociala medier

"LAGRINGSPERIOD            "

Licensavtalets varaktighet och lagstadgad preskriptionstid vid eventuella tvister.

"MOTTAGARKATEGORIER               "

adidas AG:s dotterbolag och närstående enheter

Evenemangspartners (i förekommande fall)

UGC supportpartners

Reklambyråpartners

Sociala medieplattformar

IT-leverantörer av molnlösningar (i förekommande fall)

  1. Förbättra och utveckla adidas varumärkesprodukter och tjänster

   1. Produktforskning och -utveckling

BEARBETNING

Vi utför analyser för att undersöka och förbättra våra produkter och tjänster. Detta inbegriper att ställa frågor till dig i enkäter, be dig om feedback, be dig testa våra produkter och ge oss en recension, be andra tjänsteleverantörer att genomföra marknadsundersökningar och produktundersökningar åt oss, pröva ny teknik i våra produkter där personuppgifter kan samlas in för att vi ska ligga steget före konkurrenterna. Vi behåller denna informations baserat på vårt ”legitima intresse”, så genom att delta i produktgranskningar eller enkäter samtycker du till att detta är vårt legitima intresse. Om möjligt för det specifika projektet eller om du invänder mot detta legitima intresse, tar vi bort alla identitets- och kontaktuppgifter samt uppgifter om mobila enheter, så att informationen inte kan användas för att identifiera dig, och inte längre kommer att vara dina personuppgifter, och betraktas som ”anonymiserad”.

 • Databerikning

Vi skapar en enda enhetlig kundprofil av dig genom att matcha alla personuppgifter som kan identifiera dig. Detta innefattar personuppgifter som vi samlat in direkt eller indirekt från dig via digitala medier eller offline, den feedback du ger oss samt din interaktion och kommunikation med oss via våra olika plattformar och kommunikationskanaler.

"RÄTTSLIG GRUND            "

Legitimt intresse

"KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER          "

Mätningar (endast om det krävs av projektet)

Identitetsuppgifter (endast om det krävs av projektet)

Kontaktinformation (endast om det krävs av projektet)

Platsinformation (endast om det krävs av projektet)

Betalnings-, inköps- och transaktionsinformation (endast om det krävs av projektet)

Interaktion och aktivitet på sociala medier (endast om det krävs av projektet)

Träningsuppgifter (endast om det krävs av projektet)

Surfuppgifter (endast om det krävs av projektet)

Uppgifter om mobila enheter (endast om det krävs av projektet)

Korrespondens (endast om det krävs av projektet)

Information om beteende och preferenser (endast om det krävs av projektet)

"LAGRINGSPERIOD            "

Projektets varaktighet och lagstadgad lagringsperiod anges för att skydda våra IP-rättigheter.

"MOTTAGARKATEGORIER               "

adidas AG:s dotterbolag och närstående enheter

Presumtiva köpare och investerare

Leverantörer av affärskonsulttjänster

Leverantörer av dataanalystjänster

Tillverkningsleverantörer

Leverantörer av IT-molnlösningar

  1. Uppfylla rättsliga skyldigheter

   1. Rättslig skyldighet – Samarbete med brottsbekämpande myndigheter och tillsynsmyndigheter (inklusive domstolar)

BEARBETNING

När vi enligt lag är skyldiga att lämna ut dina personuppgifter av nationella och allmänna säkerhetsskäl, brottsförebyggande åtgärder, utredning och åtal, penningtvätt, rättsliga förfaranden, skydd av andra personers fri- och rättigheter och verkställighet av civilrättsliga yrkanden, kommer vi att lämna ut information på begäran av myndigheter eller parter när vi är övertygade om att begäran är lagstadgad. Vi kanske inte kan meddela dig om det strider mot lagen att göra det.

"RÄTTSLIG GRUND            "

Rättslig skyldighet

"KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER          "

Alla kategorier av personuppgifter som begärs av den verkställande myndigheten.

"LAGRINGSPERIOD            "

Så länge som det krävs enligt lag.

"MOTTAGARKATEGORIER               "

adidas AG:s dotterbolag och närstående enheter

Lokala och nationella myndigheter, inklusive skattemyndigheter

Lokalt och nationellt rättsväsende

Lokala och nationella brottsbekämpande organ

   1. Bevis – Avtalstvist och/eller efterlevnad av lagstiftning

BEARBETNING

Vi måste behålla bevis i händelse av avtalstvist, eller för att försvara oss i händelse av utredningar eller tvister och klagomål rörande efterlevnad av sekretess, inbegripet hur vi har hanterat dina individuella rättigheter.

"RÄTTSLIG GRUND            "

Rättslig skyldighet

"KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER          "

Alla kategorier av personuppgifter som ska användas som bevis

"LAGRINGSPERIOD            "

Lagstadgad preskriptionstid beroende på avtalstid och/eller lagkrav

"MOTTAGARKATEGORIER               "

adidas AG:s dotterbolag och närstående enheter

 1. Uppgiftsmottagare av dina personuppgifter

Du hittar en lista över uppgiftsmottagare som behandlar dina personuppgifter under instruktioner rörande ansvariga enheter nedan. Förteckningen kan ändras efter behov.

FÖRETAGSTJÄNST

• adidas International Marketing B.V. – Webbutiksverksamhet och marknadsföringstjänster

• Demandware Inc.| USA – Webbhotelltjänster

• Klarna | Sverige – Betalningsprocesser

• Adyen | Nederländerna – Betalningsprocesser

• InfoSys Technologies Ltd. | Indien, EPAM | Belarus (f.d. Vitryssland) – Webbplatsutveckling

• Adobe Analytics | Irland, Google Analytics | USA – Web Analytics

• Sprinklr | USA, Olapic Inc. | USA – Analys av sociala medier

• Flurry | USA, Apps Flyer | Israel – Mobilappsanalyser

• Qualtrics LLC | USA – Enkäter, kundundersökningar

• act.3 | Tyskland, cip Trademarketing GmbH | Tyskland – Evenemangshantering

• Neolane Ltd. | Frankrike – Marknadsföring

• Batterii LLC | USA – Konsumentinsikter

• TBWA Worldwide Inc. | USA, Media Monk Nederländerna, IRIS | Australien – CRM-byråer

• Olapic, Inc. | USA – UGC supportpartners

• adidas dotterbolag | globalt – Förvaltning av konsumentrelationer

• Teleperformance | Tyskland – Kundtjänst

• DHL | Tyskland – Produktleverans

• Feedzai | Tyskland – Förebyggande av bedrägeri

• PayPal | USA – betaltjänster

• Apple Pay, Google Pay | USA – Mobil betalning

• Facebook (WhatsApp, Instagram) | USA – Interaktion med sociala medier

• Facebook Irland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 | Irland – Interaktion på sociala medier

• Twitter | USA – Interaktion på sociala medier

• Google | USA – Interaktion på sociala medier

• Google Analytics | USA – Analyser

• Adobe Analytics | USA – Analyser

• Anatwine Limited | Sverige – konsumentupplevelse

• MediaCom | UK – reklampartner

• Salesforce – CRM Software | Dataanalys

• Wunderman – marknadsföringstjänster via e-post

• Stuffstr Limited – Försäljningspartner

• Webhelp – Kundtjänstleverantör

• Fit Analytics GmbH – leverantör av storleksrekommendationer

• Bazaarvoice, Inc | USA – leverantör av ratinganalys

• mParticle Inc | USA – analys av mobilappar

• Amplitude Inc | USA – analys av mobilappar

• Appsflyer Ltd | Israel – analys av mobilappar

• Visenze Pte. Ltd | Singapore – leverantör av visuell sökning

• Vyking Limited | UK – leverantör av AR-tjänster (Augmented Reality)

Om dina personuppgifter kan användas av personuppgiftsansvariga, som inte tillhör adidas, via adidas plattformar, applikationer eller någon annanstans för sina egna ändamål, kan du läsa sekretessmeddelandet från den personuppgiftsansvarige som inte tillhör adidas för mer information om hur dina personuppgifter hanteras.

 1. Hur går det till när adidas överför dina personuppgifter till länder utanför EU/EES?

Beroende på typ av behandling av personuppgifter förmedlas dina personuppgifter till olika ”kategorier av mottagare”. För mottagare utanför EU/EES har vi infört nödvändiga rutiner, som t.ex. att underteckna EU:s standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen, samt lämpliga säkerhetsåtgärder.

 1. Hur håller vi dina personuppgifter säkra?

Vi inför lämpliga tekniska och administrativa rutiner för att hantera risker i samband med vår användning av dina personuppgifter, inklusive förlust av, ändring av eller obehörig åtkomst till dina personuppgifter och bemyndigar dig att utöva dina rättigheter. Vi har avtal med våra tjänsteleverantörer där vi kräver att de har samma rutiner. Du ska emellertid vara medveten om att överföring av dina personuppgifter via internet sker på din risk. Vi kan bara skydda dina personuppgifter när de finns hos oss.

 1. Allmänna frågor, support

adidas KUNDTJÄNST – (https://www.reebok.se/hjalp)

Om du har allmänna frågor eller behöver omedelbar hjälp och support om dina rättigheter eller hur vi använder dina personuppgifter, kontakta vår kundtjänst. Du hittar deras kontaktuppgifter och kanaler genom att klicka på https://www.reebok.se/hjalp.

LOKALA MYNDIGHETER

Om du har frågor om dina rättigheter kan du kontakta dina lokala myndigheters webbplatser och kontor.

 1. Hur kontaktar du de ansvariga enheterna och vårt dataskyddsombud?

DataProtection@adidas.com

Global Legal (Privacy) | DPO

adidas AG

Adi-Dassler-Straße 1

91074 Herzogenaurach

Tyskland


 
 


SEKRETESSMEDDELANDE UPPDATERAT

UPPDATERAT: 2020-11-12

 

Reebok är ett varumärke som tillhör adidas AG (Adi-Dassler Strasse 1, 91074 Herzogenaurach, Tyskland). Webbplatsen och appen du besöker drivs av adidas ansvariga enheter i det land där webbplatsen och/eller appen är registrerad.

 

Detta sekretessmeddelande (”meddelande”) innehåller information om hur adidas (”adidas”, ”vi”, ”oss”) samlar in och använder dina ”personuppgifter” (information som tillhandahålls av dig eller andra som vi kan koppla till dig). Vi uppmanar dig att ofta granska detta meddelande och andra sekretessmeddelanden som publiceras av oss, eftersom de kan uppdateras för att avspegla den senaste utvecklingen utan föregående meddelande.

 

Detta meddelande gäller olika syften och scenarier för när dina personuppgifter samlas in direkt från våra webbplatser eller appar som drivs av de ansvariga enheter som anges i detta meddelande, samt när dina personuppgifter erhålls från andra källor och inte direkt från dig och används av de ansvariga adidas-enheterna och andra. Dina personuppgifter används för alla de scenarier som beskrivs i detta meddelande om och där vi har tillstånd och rätt (”laglig grund”) att göra det. Om scenariot endast gäller för en specifik plattform som vi driver, skulle namnet på plattformen anges efter rubriken inom klamrar, så här: RUBRIK - {plattformens namn}.

 

Läs den allmänna informationen och de specifika scenarierna genom att klicka på de relevanta rubrikerna nedan. Du bör också läsa eventuella ytterligare sekretessmeddelanden som visas när du lämnar personuppgifter till oss eftersom de ger information om det specifika scenariot som kanske inte omfattas av detta meddelande.

 

Om du öppnar någon av våra plattformar genom att använda ett virtuellt privat nätverk (även benämnt ”VPN”) för att interagera med oss – inklusive att göra inköp – i ett land som inte är ditt nuvarande eller ditt hemland, läs sekretessmeddelandet som visas på den specifika plattformen eller portalen för att förstå hur de ansvariga enheterna, våra anslutna varumärken och adidas dotterbolag i det landet använder och skyddar dina personuppgifter.

 

 1. Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

För de syften som beskrivs i detta meddelande och i enlighet med lokala sekretesslagar och dataskyddsförordningen GDPR är följande adidas-enheter ansvariga:

 • adidas AG – Adi-Dassler Str. 1, 91074 Herzogenaurach, Tyskland (”adidas AG”)
 • adidas Sverige AB – Gårdsvägen 13, Solna, 16970, Sweden (”Lokal försäljningsenhet”)

Även för följande ändamål:

 • Försäljning av adidas-produkter – Beställning online och offline
 • Produktforskning och -utveckling

 

Nedanstående adidas-enheter ansvarar för dina personuppgifter:

 • adidas AG
 • Lokal försäljningsenhet
 • adidas International Trading AG - Am Platz 1b, Root D4, Luzern, 6039, Schweiz

 

De är ”gemensamt registeransvariga” för adidas enligt GDPR och lokala sekretesslagar. De är gemensamt ansvariga för att fastställa varför (”syfte”), hur (”behandling”) och om (”laglig grund”) vi använder dina personuppgifter. I detta meddelande kallar vi dem ”ansvariga enheter” för att göra det lättare för dig att förstå.

 

För vissa scenarier som beskrivs i detta meddelande kan det finnas andra adidas-och/eller icke-adidas-enheter som också ansvarar för att använda dina personuppgifter, se det specifika scenariot för mer information.

 

 1. Hur utövar du dina rättigheter för dina personuppgifter?

Du har alla de rättigheter som beskrivs nedan för alla dina personuppgifter som lämnas till ansvariga enheter. Läs och följ instruktionerna för att utöva dina rättigheter vid rätt tidpunkt. Om ett företag som inte är adidas är självständigt ansvarigt för dina personuppgifter måste du kontakta och läsa sekretessmeddelandet från det företag som inte är adidas för att utöva dina rättigheter med dem. Din begäran kan inte behandlas om vi inte kan verifiera din identitet. Vi kan ställa ytterligare verifieringsfrågor om vi har rimliga tvivel om din identitet för att skydda alla våra konsumenters personuppgifter och rättigheter.

 

 1. Be om en elektronisk kopia av alla dina personuppgifter från de ansvariga enheterna.
 2. Få en portabel fil med de personuppgifter du delat med oss så att du kan dela den med ett annat företag.
 • Radera ditt konto och alla personuppgifter som är kopplade till din e-postadress.

 

Dessa förfrågningar behandlas av vårt automatiserade system. Läs och följ anvisningarna nedan för att göra din begäran. Om du behöver hjälp med att använda systemet eller verifiera din identitet, kontakta vår lokala kundtjänst (h https://www.reebok.se/hjalp ).

 

WEBBPLATSER

 • På våra webbplatser där detta sekretessmeddelande visas: vänligen skrolla nedåt på sidan, KLICKA PÅ LÄNKEN ” HANTERA DATA ” och följ instruktionerna på skärmen. Din begäran kommer inte att behandlas om vi av juridiska och säkerhetsmässiga skäl inte kan verifiera att du är den person som identifieras genom de personuppgifter vi har tillgång till.
 • Om du vill se och få en kopia av de uppgifter som beställningen rör och/eller transaktionsinformationen före och efter att din beställning har levererats, rulla upp överst på sidan och KLICKA PÅ ”SPÅRA BESTÄLLNING”. Du måste ange beställningsnumret och den e-postadress som används för att göra beställningen för att få informationen. Observera att om du har handlat från olika adidas-webbplatser måste du upprepa denna procedur på alla webbplatserna för att få tillgång till den beställning som du har gjort på just den webbplatsen.

APPAR

 • adidas-appar, där detta sekretessmeddelande visas: gå till ”INSTÄLLNINGAR” och klicka på ”HANTERA DITT KONTO”, välj din begäran och följ instruktionerna på skärmen för att fortsätta med din begäran.
 • Om du vill se och få en kopia av de uppgifter som beställningen rör och/eller transaktionsinformationen före och efter att din beställning har levererats, gå till ” KONTO ” och klicka på ”BESTÄLLNINGAR”. Observera att om du har köpt från olika lands-/platsinställningar måste du upprepa detta förfarande genom att ändra din landsinställning och göra begäran från det land där du gjorde beställningen. Denna information kommer att raderas baserat på din begäran och sparas i tio år på grund av rättsliga och avtalsmässiga krav. Se avsnittet ”Försäljning av adidas-produkter” för mer information.

 

 1. Få åtkomst till information om dina personuppgifter

Se detaljerna i detta sekretessmeddelande för att få information om: a) varför vi har dina personuppgifter, b) vilka kategorier av personuppgifter vi har, c) vad vi gör med dina personuppgifter, d) vilka som har tillgång till dina personuppgifter (och var de befinner sig), e) vart dina personuppgifter eventuellt kan överföras, f) hur länge vi behåller dina personuppgifter, g) hur vi fick dina personuppgifter om de inte kom från dig personligen, h) dina rättigheter under gällande lag och möjligheten att begränsa behandlingen av dina personuppgifter samt i) om vi använder dina personuppgifter för någon form av automatiserat beslutsfattande, samt j) i vissa fall har du rätt att få veta hur vårt automatiserade beslutsfattande fungerar, om beslutet i betydande grad påverkar dig.

 

 1. Kontrollera att dina personuppgifter är korrekta

Kontakta kundtjänst (https://www.reebok.se/hjalp) för att göra ändringar av dina uppgifter och öppna ditt konto hos adidas för att göra ändringar direkt.

 

 1. Avregistrera dig från våra e-postmeddelanden

Du kan avregistrera dig från våra e-postmeddelanden när som helst. Använd funktionen ”Avregistrera” längst ner i varje e-postmeddelande.

 

 • Begränsa hur vi använder dina personuppgifter
 • Återkalla ditt samtycke
 1. Invända mot hur vi bearbetar dina personuppgifter baserat på ditt ”legitima intresse” (samt även avregistrera dig från våra reklammeddelanden direkt till dig)
 2. Bestrida ett beslut som enbart genererats genom automatiserad beslutsprocess utan mänskligt ingripande
 3. Allmän hjälp

 

Kontakta vår kundtjänst (https://www.reebok.se/hjalp) för allmän support. Deras kontaktuppgifter hittar du under ”KUNDSERVICE” via SUPPORT.

 

 • Inlämna ett klagomål hos din lokala dataskyddsmyndighet

Du har rätt att lämna in ett klagomål till den lokala myndigheten om du inte är nöjd med hur vi har hanterat någon av dina ovan angivna rättigheter.

 

Vi uppmanar dig att först dela med dig av och diskutera dina farhågor och klagomål om hur vi hanterar dina individuella rättigheter och använder dina personuppgifter med vårt Sekretessteam och vårt Dataskyddsombud genom att skriva till vår Privacy Compliance Query and Complaint Inbox (adidas inkorg för frågor och klagomål rörande sekretess) (dataprotection@adidas.com) så att vi snabbt kan ta itu med och förhoppningsvis lösa dina problem och klagomål.

 

Om du inte är klar över någon av de rättigheter som listas här, kontakta din lokala myndighet angående dina lagliga rättigheter rörande personuppgifter och för att på bästa sätt förstå vad dessa rättigheter innebär.

 

 

 1. Vilka personuppgifter samlar vi in och använder (”kategorier av personuppgifter”)?

För det mesta ger du oss dina personuppgifter för specifika ända mål. Ibland kan dock dessa personuppgifter också användas för andra ändamål om vi har rätt och tillstånd (”laglig grund”) att göra det. Vi kan också använda dina personuppgifter från andra företag eller källor för vissa ända mål, om det är tillåtet enligt lag. Se kategorierna av personuppgifter nedan för att hjälpa dig att förstå hur vi använder dina personuppgifter. Kategorierna omfattar personuppgifter som du har lämnat direkt och indirekt till ansvariga enheter.

 

Identitetsuppgifter – Alla uppgifter som identifierar dig som en enskild, levande person. Detta kan inbegripa: namn [för- och efternamn, initialer], födelsedatum, e-postadress, inklusive ditt namn, telefonnummer, unikt kundidentifieringsnummer (inklusive ditt medlems-id, eller id från annan adidas-plattform), användarnamn, lösenord, identifierare och handtag för sociala medier, din enhets fingeravtryck, presentkortskoder som tilldelas dig, könsidentitet och könsuttryck.

              

Kontaktuppgifter – Alla uppgifter vi kan använda för att kontakta dig. Detta kan vara: ditt telefonnummer, leverans- och faktureringsadress, e-postadress, Messenger-id, handtaget till sociala medier, alla andra kommunikationskanaler som du har använt för att kontakta oss för mer information.

 

Betalnings-, köp- och transaktionsuppgifter – Alla uppgifter vi använder för att genomföra eller i samband med ditt inköp och faktura. Detta kan vara: dina betalningsuppgifter (kreditkortsuppgifter, eller bankuppgifter, eller betalningsplattformsuppgifter), betalningsförmåga (tillhandahålls av vårt kreditupplysningsföretag), varukorgsuppgifter (dina beställda artiklar), leveransuppgifter, leverans- och faktureringsadress, kundens ordernummer, inköpshistorik med adidas, mottagningsnummer, transaktions-id, faktura-id, transaktions-id för butik, inköpspris, beställningsbekräftelsenummer, beställningsspårningsnummer.

 

Mått – All information vi kan använda för att se till att din utrustning passar. Det kan vara: skostorlek, klädstorlek, längd, vikt, bröstvidd, midjemått, höftmått, innersöm, kroppstyp och häl-till-tå-mått.

 

Platsinformation – All information vi kan använda för att veta eller gissa var du befinner dig, i realtid eller på annat sätt. Det kan vara: ditt bostadsområde, aktuell inloggningsplats [IP-adress], information om enhetens position i realtid via sensorer och signaler, GPS-plats (om du vill dela oss, till exempel via inställningarna för din mobila enhet), eller information som hjälper oss att gissa var du kan vara, till exempel den specifika adidas-webbplats du har besökt som kan ge oss ledtrådar om var du är, eller när du ”checkar in” på ett evenemang eller webbplats på en sida på sociala medier som anger plats och om den delas med oss.

 

Administrativ information om medlemskap – All information om ditt medlemskap i Reebok UNLOCKED | ReebokONE. Här ingår: id för förvärvskälla (där du registrerade dig till vårt medlemskap), ditt medlemsland, Reebok UNLOCKED- | ReebokONE-medlemmens id, datum då du blev medlem, butikens id (om du registrerade dig i en butik inklusive en franchisebutik), medlemspoäng, aktivitetshistorik, belöningshistorik, medlemskuponger som tilldelats dig.

 

Uppgifter om beteende och preferenser – All information som anger dina preferenser uttryckligen, om du tillhandahåller dem, eller underförstådda. Det kan omfatta: Aktivitetspreferens (sport/idrott), information om deltagande i evenemang, träningsplaner, digitala interaktioner i butik, webbplats/varumärkespreferens, språkpreferens, preferenser för produkter och produktattribut, preferenser för butikens placering, din shoppinghistorik (alla artiklar i varukorgen), artiklar i önskelistan, eventuella ”preferenser” som du angav för oss i din profil- och plattformsinställning, all information du ger oss när du interagerar med våra forum, till exempel adidas Runners, deltar i evenemang eller kampanjer som tränare, lagmedlem, deltagare eller som promotor för våra evenemang.

 

Surfande – Alla uppgifter om hur du surfar. Det kan inbegripa: webbläsarens namn, IP-adress (inklusive hashad IP-adress), clickstream-data, data och tid för webbplatsbesök, tid du stannar på webbplatsen, besökta sidor och de länkar som du har klickat på i våra marknadsföringsmeddelanden eller på vår webbplats, den hänvisnings-URL som tog dig till vår webbplats.

 

Information om mobila enheter – All information som rör din mobila enhet. Det kan vara: enhets-EUI, enhets-id, enhetsfingeravtryck, IP/Wifi-information, operativsystem, data som lagras på enheten när åtkomst beviljats, logginformation när åtkomst till enheten (t.ex. kamera) beviljats.

 

Interaktion och aktivitet i sociala medier – All information om dig som vi får via olika sociala medier som Facebook, Instagram, Google etc., när vi använder dessa kanaler för reklam, analysändamål eller för att berika din profil med adidas. Det kan inbegripa: all information om sociala medier som är tillgänglig för allmänheten, till exempel dina sociala medier, interaktioner med sociala medier och offentliga inlägg. Dina ”gilla” och andra reaktioner, dina sociala medie-kontakter, dina bilder som är offentliga, eller de som du skickar till oss genom att nämna oss eller följa våra inlägg på sociala medier genom att använda ”handtag” eller ”hashtags”, kommentarer eller meddelanden som du har delat med oss offentligt eller privat på sociala medier. Vi kan också få information indirekt från sociala medieföretag (Facebook, Google etc.) när vi annonserar på dessa plattformar, vilket kan inbegripa ditt deltagande och medlemskap i särskilda ämnen och/eller grupper, dina profilinställningar och preferenser, ditt beteende på olika plattformar som ägs av samma företag. .

 

Korrespondens – All korrespondens du har med kundtjänstteam, och/eller våra anställda och personal. Det kan vara: skriftlig korrespondens med oss (mejl eller brev eller meddelanden till våra plattformar), och röstinspelning som görs av kundtjänst när vi har rätt att göra det.

 

Bild och inspelning – Alla bild-, röst- eller videoinspelningar som vi har gjort eller erhållit där du kan identifieras. Det kan vara: övervakningsbilder, foton som tagits i våra butiker och/eller vid evenemang, videoinspelningar som gjorts under evenemang eller specifika interaktioner, röstinspelning som gjorts under evenemang eller interaktioner (exklusive korrespondens med kundtjänst), alla bilder som du delar med oss via sociala medier.

 

Information om fitnessaktiviteter – All information som är kopplad till din fitnessaktivitet som du spårar med hjälp av våra plattformar (inklusive adidas Running och Training). Det kan vara: typ av aktivitet, distans, träningstid, träningsrutin (start- och sluttid), fitnesspoäng, tempo, data om utrymmesanvändning, hastighet.

 

Hälsoinformation – All information som rör din hälsa eller vitala värden som kroppsmasseindex (BMI), hjärtslag per minut eller information om funktionsnedsättning. Detta används endast med ditt samtycke, dvs. när du har tillåtit oss att göra det och av särskilda skäl och för särskilda ändamål.

 

Personlig åsikt – Varje åsikt du delar med oss som indikerar vad du tycker och dina kommentarer. Det kan vara när du ger oss feedback och omdömen om vår service eller våra produkter, eller om du deltar i diskussioner i samband med forskning om och utveckling av produkter.

 

Känslig personlig åsikt – Varje åsikt du delar som kan tyda på eller avslöja vissa egenskaper hos dig, inklusive dina politiska åsikter, din sexuella läggning, information om etnicitet, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller hälsa. Detta används endast med ditt samtycke, dvs. när du har tillåtit oss att göra det och av särskilda skäl och för särskilda ändamål.

 

 

 1. Hur och varför använder vi dina personuppgifter? (syfte, behandling, rättslig grund)?

I detta avsnitt ger vi information om alla scenarier och skäl (”syften”) där vi kan samla in (direkt och indirekt) och använda dina personuppgifter från alla våra plattformar.

 

#) Syfte – Varför samlar vi in och använder dina personuppgifter?

BEHANDLING – Vad gör vi med dina personuppgifter?

RÄTTSLIG GRUND – Varför får vi använda dina personuppgifter för detta ändamål?

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER – Vilka kategorier av personuppgifter använder vi för att uppnå detta syfte, inklusive de personuppgifter som du har lämnat till oss för detta ändamål, och de personuppgifter vi har inhämtat från andra källor för andra ändamål? Specifikt, dessa är de kategorier av personuppgifter du kanske eller kanske inte har gett oss för detta specifika ändamål, men vi har dem antingen arkiverade, eller har fått dem från annan källa för annat syfte, och vi vet att de är kopplade till dig.

LAGRINGSTID – Hur länge behåller vi dina personuppgifter för detta syfte?

KATEGORIER AV MOTTAGARE – Med vem (typer av tjänsteleverantörer eller företag) delar vi dina personuppgifter för att uppnå syftet?

 

 

 

 1. Drift av webbplatsen och appen

BEARBETNING

Vi screenar all trafik till våra webbplatser och appar, och analyserar data som tas emot av våra servrar för att: a) köra de webbplatser som är anslutna till vår domän och våra appar, b) åtgärda buggar för att säkerställa att layouten och designen visas korrekt, och c) åtgärda buggar för att säkerställa att webbplatserna och apparna fungerar korrekt, och d) för att övervaka efterlevnaden av våra användarvillkor.

 

Användning av cookies/taggar/pixlar: vi kan samla in dina personuppgifter för detta ändamål genom att använda teknik som cookies, pixlar och taggar för att samla in information om din enhet. Mer information finns i ”Samla in information om din enhet på vår webbplats och våra appar med hjälp av cookies, pixlar, taggar och liknande tekniker”.

 

RÄTTSLIG GRUND          

Legitimt intresse

 

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER    

 • Identitetsinformation
 • Kontaktuppgifter
 • Surfinformation
 • Information om mobila enheter

 

LAGRINGSPERIOD         

Surfsession

Vi behöver dina uppgifter så länge du är på webbplatsen. Vi behåller dem så länge du surfar.

 

MOTTAGARKATEGORIER             

 • adidas AG:s dotterbolag och närstående enheter
 • Leverantörer av support av webbplatsadministration

 

 

 1. Domän- och nätverkssäkerhet och användarautentisering

BEARBETNING

För att skydda våra domäner, upptäcka ovanliga aktiviteter, och förhindra säkerhetshot samt skydda våra webbplatsbesökare från obehörig åtkomst (till exempel hackare), screenar vi all trafik till våra webbplatser, och autentiserar användarinloggningsuppgifter med hjälp av tokens för att verifiera de uppgifter du lämnar till oss och jämföra dem med annan tillgänglig information, som t.ex. säkerhetsuppgifter du har lämnat direkt till oss eller andra plattformar (som Runtastic eller Facebook) eller information som är tillgänglig för allmänheten, för att säkerställa att endast ”auktoriserade” användare har tillgång till våra webbplatser.

 

reCAPTCHA

Vi använder reCaptcha, som drivs av Google, på våra webbplatser och appar för att autentisera användarens identitet och säkra våra plattformar från skadlig programvara (kallas även ”bot” av robot) som kan delta i kränkande aktiviteter på våra plattformar. reCAPTCHA fungerar genom att samla in information om din maskinvara och programvara (till exempel enhets- och programdata). Dess uppgifter delas med Google för analys. Data som samlas in av reCAPTCHA omfattas också av Googles sekretesspolicy och användarvillkor.

 

Användning av cookies/taggar/pixlar: vi kan samla in dina personuppgifter för detta ändamål genom att använda teknik som cookies, pixlar och taggar för att samla in information om din enhet. Mer information finns i ”Samla in information om din enhet på vår webbplats och våra appar med hjälp av cookies, pixlar, taggar och liknande tekniker”.

 

RÄTTSLIG GRUND          

Legitimt intresse

 

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER    

 • Identitetsinformation
 • Kontaktuppgifter
 • Surfinformation
 • Information om mobila enheter

 

LAGRINGSPERIOD         

Surfsession

Vi behöver dina uppgifter så länge du är på webbplatsen. Vi behåller dem så länge du surfar.

 

MOTTAGARKATEGORIER             

 • adidas AG:s dotterbolag och närstående enheter
 • Leverantörer av support av webbplatsadministration

 

 

 

 1. Permanent inloggning

BEARBETNING

Om du väljer att vara inloggad permanent behöver du inte logga in varje gång du besöker adidas webbplats i upp till 30 dagar. Dina personuppgifter kommer att användas av adidas webbplats för att visa dina personuppgifter: din e-post kommer att användas närdu checkar ut för att meddela dig vilken mejladress som kommer att användas för orderbekräftelsen, ditt förnamn kommer att användas för personalisering och din unika identifierare kan användas för frontend-analys. Observera att status för ditt samtycke inte kommer att sparas.

Denna grundläggande profilinformation kommer att lagras i upp till 30 dagar i den webbläsare som användes för inloggning inom ett åtkomstoken. Åtkomsttoken är en cookie enbart för HTTP. Token är giltig i 20 minuter om funktionen ”Håll mig inloggad” har valts. Efter att token löpt ut är det inte längre möjligt att komma åt personuppgifter så den inloggade sessionen är över. För permanent inloggning lagrar vi dessutom ett uppdateringstoken i webbläsaren som kan användas för att uppdatera åtkomsttoken inom 30 dagar och förlänga den inloggade sessionen på det sättet. Om detta uppdateringstoken saknas (om du inte har valt permanent inloggning eller om cookies har raderats) kan åtkomsttoken inte uppdateras. Därför kan din session inte förlängas, och du kommer inte att vara inloggad längre.

Observera: Om du väljer permanent inloggning kan dina personuppgifter exponeras för obehörig tredjepart om du glömmer att logga ut från den permanenta inloggning från en offentligt tillgänglig enhet.

 

RÄTTSLIG GRUND          

Legitimt intresse

 

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER    

 • Identitetsinformation
 • Kontaktuppgifter

 

LAGRINGSPERIOD         

Uppgifterna sparas i din webbläsare i upp till 30 dagar. Du kan ta bort uppgifterna själv genom att rensa dina cookies från webbläsaren eller genom att välja alternativet ”Logga ut från alla mina enheter” i ditt kontoaavsnitt.

 

MOTTAGARKATEGORIER             

 • adidas AG:s dotterbolag och närstående enheter
 • Leverantörer av support av webbplatsadministration

 

 1. Försäljning av Reebok-produkter – beställning online och offline

BEARBETNING

För att behandla dina onlinebeställningar och/eller beställningar i appen, ge dig olika betalningsalternativ, skapa en smidig utcheckningsprocess, se till att din betalning tas emot av oss, uppfylla kraven enligt våra villkor (3. Villkor för inköp) (för att sälja produkterna till dig) inklusive fakturahantering, leverans, personaliseringstjänster, byten och återbetalningar, klicka och hämta. Din beställning kan inte slutföras om våra system för att upptäcka betalningbedrägeri markerar din transaktion som misstänkt och potentiellt bedräglig. Observera att systemet för att upptäcka betalningsbedrägeri är en automatiserad beslutsprocess. Det krävs för att vi ska kunna ingå avtalet med dig. Du har rätt att begära en mänsklig omprövning av detta beslut och överklaga beslutet.

 

RÄTTSLIG GRUND          

Fullgörande av avtalet

Legitimt intresse

Rättslig skyldighet

 

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER    

 • Identitetsinformation
 • Kontaktuppgifter
 • Platsinformation
 • Mått
 • Betalnings-, inköps- och transaktionsuppgifter
 • Korrespondens
 • Surfinformation
 • Information om mobila enheter
 • Administrationsinformation om medlemskap (där medlemskap under adidas varumärke gäller / om tillgängligt för adidas)

 

LAGRINGSPERIOD         

Avtalets varaktighet och lagenlig preskriptionsperiod (10 år). Vi måste förvara uppgifterna i händelse av rättslig tvist angående avtalet.

 

MOTTAGARKATEGORIER             

 • adidas AG:s dotterbolag och närstående enheter
 • Säljande partners (i förekommande fall)
 • Tillverkningsleverantörer
 • Leverantörer av leveranstjänster
 • Leverantörer av kreditupplysningar
 • Leverantörer av betalningshantering
 • IT-leverantörer av molnlösningar

 

 

 1. Berikning och förbättring av din digitala shoppingupplevelse

BEARBETNING

När du handlar på olika adidas digitala shoppingplattformar (adidas webbplats och adidas app) samlar vi in dina personuppgifter för att berika och förbättra din shopping-, surfnings- och utcheckningsupplevelse. Detta kan t.ex. vara att hjälpa dig att hitta rätt storlek, hjälpa dig att visualisera hur en produkt kommer att se ut på dig via våra digitala plattformar, eller när du samarbetar med plattformar för en specifik upplevelse som vi gör tillgänglig via våra digitala plattformar direkt eller via våra digitala enheter i butiker.

 

 1. STORLEKSREKOMMENDATION

För att hjälpa dig att hitta den storlek som bäst passar dina mått, använder vi widgetar för storleksrekommendation i vår app och på vår webbplats. Widgeten rekommenderar rätt storlek för en viss adidas-produkt genom att använda maskininlärningsalgoritmer. Widgeten kombinerar de mått du angav för oss med adidas produktinformation, dina varukorgsuppgifter och din inköpshistorik (om de är tillgängliga för oss) för att rekommendera dig den mest lämpliga storleken för en viss adidas-produkt. Storleksrekommendationerna tillhandahålls av en tredjepartsleverantör.

 

Användning av cookies/taggar/pixlar: vi kan samla in dina personuppgifter för detta ändamål genom att använda teknik som cookies, pixlar och taggar för att samla in information om din enhet. Mer information finns i ”Samla in information om din enhet på vår webbplats och våra appar med hjälp av cookies, pixlar, taggar och liknande tekniker”.

 

 

RÄTTSLIG GRUND          

Legitimt intresse

 

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER    

 • Mått
 • Information om beteende och preferenser
 • Betalnings-, inköps- och transaktionsuppgifter

 

LAGRINGSPERIOD         

Vi behåller dem så länge du inte raderar dina uppgifter.

 

MOTTAGARKATEGORIER             

 • Leverantörer av storleksrekommendationer

 

 

 1. PROVA-PÅ-UPPLEVELSE MED HJÄLP AV FÖRSTÄRKT VERKLIGHET SAMT VISUELL SÖKNING

I våra appar kan du använda din kamera i enheten för olika ändamål: för att se hur vissa adidas-produkter skulle passa dig med hjälp av funktionerna förstärkt verklighet (Augmented Reality, AR) och för att med bilder söka efter adidas-produkter. För detta ändamål implementerar vi programvaruutvecklingspaket från tredje part (Software Development Kits, SDK:er) på våra appar. Vi kommer att be dig om tillstånd innan du använder din kamera för att prova den här funktionen. Vi kommer inte att lagra foton och videor från din enhets kamera. Vi kommer sedan att analysera hur du använder AR-funktionen och förbättra vår design av användarupplevelsen för att du ska vilja fortsätta att interagera med oss i våra applikationer.

 

RÄTTSLIG GRUND          

Legitimt intresse

 

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER    

 • Mått
 • Information om beteende och preferenser

 

LAGRINGSPERIOD         

Vi behåller dem så länge du inte raderar dina uppgifter.

 

MOTTAGARKATEGORIER             

 • Leverantörer av AR-tjänster (förstärkt verklighet)
 • Leverantörer av visuell sökning

 

 1. Upptäckt betalningsbedrägeri

BEARBETNING

Vi kombinerar den betalnings-, köp - och transaktionsinformation som du lämnar till oss med annan information som vi erhåller via våra tredje parts kreditupplysnings- och bedrägeriförebyggande tjänsteleverantörer för att säkerställa att alla köp är legitima, eller att du inte köper våra produkter i strid med våra villkor. Det innebär att vi, beroende på resultatet av analysen av din information, kan avvisa din beställning och avvisa din betalning. Detta är en automatiserad beslutsprocess som krävs för att vårt försäljningsavtal med dig ska bli komplett.

 

RÄTTSLIG GRUND          

Fullgörande av avtal och legitimt intresse

 

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER    

 • Identitetsinformation
 • Kontaktuppgifter
 • Betalnings-, inköps- och transaktionsuppgifter
 • Surfinformation
 • Information om mobila enheter

 

LAGRINGSPERIOD         

Avtalets varaktighet och lagenlig preskriptionsperiod. Vi måste förvara uppgifterna i händelse av rättslig tvist angående avtalet.

 

MOTTAGARKATEGORIER             

 • adidas AG:s dotterbolag och närstående enheter
 • Leverantörer av kreditupplysningar
 • Leverantörer av betalningshantering
 • IT-leverantörer av molnlösningar

 

 

 1. Produktleverans

BEARBETNING

När du har gjort en beställning använder vi dina kontaktuppgifter (bostads- och/eller leveransadress) och annan betalnings-, inköps- och transaktionsinformation för att leverera de produkter du köpt till dig.

 

RÄTTSLIG GRUND          

Fullgörande av avtalet

 

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER    

 • Identitetsinformation: Namn
 • Kontaktinformation: Leveransadress

 

LAGRINGSPERIOD         

Avtalets varaktighet och lagenlig preskriptionsperiod. Vi måste förvara uppgifterna i händelse av rättslig tvist angående avtalet.

 

MOTTAGARKATEGORIER             

 • adidas AG:s dotterbolag och närstående enheter
 • Tjänsteleverantörer
 • IT-leverantörer av molnlösningar

 

 1. Elektronisk leveransspårning

BEARBETNING

Denna tjänst tillhandahålls av våra leverantörer av leveranstjänster och gäller i mån av tillgång hos leverantören av leveranstjänster som betjänar din leveransadress. Beroende på leverantör av leveranstjänster kan du ha möjlighet att spåra din leverans med hjälp av tjänster som tillhandahålls direkt av våra leveranspartners. Denna tjänst tillhandahålls på grundval av våra konsumenters legitima intresse så att de kan planera mottagandet av sina paket. Hos vissa tjänsteleverantörer är dock detta endast möjligt med ditt samtycke. Tjänsten finns på leveranspartnerns plattform. Du bör läsa deras sekretessmeddelande angående behandling av dina personuppgifter för detta ändamål.

 

RÄTTSLIG GRUND          

Legitimt intresse / och, i förekommande fall, samtycke

 

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER    

 • Identitetsinformation: e-postadress
 • Kontaktuppgifter: telefonnummer
 • All annan information som du direkt och frivilligt lämnar till leveranspartnern

 

LAGRINGSPERIOD         

Bestäms av vår leverantörspartner.

 

MOTTAGARKATEGORIER             

 • Leverantörer av leveranstjänster

 

 

 1. Verksamhetsanalys

BEARBETNING

Vi måste veta hur bra vi gör ifrån oss som företag. Detta ligger i våra aktieägares, våra styrelseledamöters, våra medarbetares och våra partners samt i våra konsumenters intresse. Vi skapar datamodeller för olika analyssyften och analyserar med hjälp av dessa datamodeller hur våra produkter säljer på olika marknader, vilka som är populära egenskaper hos våra produkter, vad som fungerade och vad som inte fungerade när det gäller våra marknadsförings- och reklamkampanjer, vår produktdesign och distributionsstrategi, vår webbplatsdesign och övergripande användarupplevelse, så att vi kan etablera, implementera och utvärdera vår affärsstrategi.

 

Detta inbegriper till exempel att analysera data för att förstå hur användare surfar på vår webbplats och använder appen, för att förbättra utformningen av användarupplevelsen så att du vill fortsätta att köpa våra produkter och interagera med oss på våra webbplatser och i våra appar.

 

Vi tar bort all identitetsinformation som direkt skulle identifiera dig (till exempel ditt namn och din e-postadress) och använder endast vår interna unika identifierande IP-adress för att minimera eventuella sekretessrisker för dig.

 

Användning av cookies/taggar/pixlar: vi kan samla in dina personuppgifter för detta ändamål genom att använda teknik som cookies, pixlar och taggar för att samla in information om din enhet. Mer information finns i ”Samla in information om din enhet på vår webbplats och våra appar med hjälp av cookies, pixlar, taggar och liknande tekniker”.

 

 

Du kan läsa mer om hur våra leverantörer av dataanalysprodukter tillhandahåller analystjänster genom att använda dina data här:

 

Adobe Analytics datainsamling: https://marketing.adobe.com/resources/help/en_US/reference/c_Privacy_Overview.html

 

Insamling av Data från Google Analytics:

https://support.google.com/analytics/answer/6318039?hl=en

 

 

RÄTTSLIG GRUND          

Legitimt intresse

 

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER    

 • Identitetsuppgifter: Unik konsumentbeteckning (endast)
 • Mått
 • Information om beteende och preferenser
 • Platsinformation
 • Betalnings-, inköps- och transaktionsuppgifter
 • Information om träningsaktivitet
 • Surfinformation
 • Information om mobila enheter
 • Korrespondens
 • Interaktion och aktiviteter på sociala medier
 • Personlig åsikt
 • Administrationsinformation om medlemskap (där medlemskap under adidas varumärke gäller / om tillgängligt för adidas)

 

LAGRINGSPERIOD         

När vi använder analystjänster som tillhandahålls av de leverantörer som anges ovan är vi skyldiga att lagra data under den period som anges av dessa leverantörer. Du hittar den lagringsperiod som anges av leverantörerna här:

 

Adobe Analytics: 36 månader (https://marketing.adobe.com/resources/help/en_US/reference/data-retention.html)

 

Google Analytics: 38 månader

(https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en)

 

Vi behöver informationen under denna tid för att kunna ta fram en korrekt analys av vår verksamhet.

 

MOTTAGARKATEGORIER             

 • adidas AG:s dotterbolag och närstående enheter
 • Presumtiva köpare och investerare
 • Leverantörer av affärskonsulttjänster
 • Leverantörer av dataanalystjänster
 • Leverantörer av IT-molnlösningar

 

 

 1. Kundservice

BEARBETNING

Vi samlar in dina personuppgifter för att besvara dina frågor om din beställning, informera dig när den produkt du gillar är tillgänglig på din begäran och svara på dina frågor och funderingar via olika kommunikationskanaler som vi gör tillgängliga för dig, inklusive om du kontaktar oss för frågor om dina rättigheter. Dina förfrågningar till vår kundtjänst kommer att analyseras så att vi kan ge dig värdefull service i fortsättningen. Vi kan spela in våra telefonsamtal med dig i kvalitetssäkringssyfte endast när du samtycker till inspelningen.

 

RÄTTSLIG GRUND          

Legitimt intresse

Samtycke (till inspelning av våra telefonsamtal)

 

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER    

 • Identitetsinformation
 • Kontaktuppgifter
 • Platsinformation
 • Mått
 • Betalnings-, inköps- och transaktionsuppgifter
 • Korrespondens
 • Administrationsinformation om medlemskap (där medlemskap under adidas varumärke gäller / om tillgängligt för adidas)

             Bilder och inspelningar (endast med ditt samtycke)

 

LAGRINGSPERIOD         

Lagstadgad preskriptionstid: 2 år

Vi måste förvara uppgifterna i händelse av rättslig tvist.

 

MOTTAGARKATEGORIER             

 • adidas AG:s dotterbolag och närstående enheter
 • Säljande partners (i förekommande fall)
 • Leverantörer av leveranstjänster
 • Leverantörer av kreditupplysningar
 • Leverantörer av betalningshantering
 • Leverantörer av IT-molnlösningar

 

 

 1. Personliga marknadsföringsmeddelanden via e-post (registrering för nyhetsbrev)

BEARBETNING

Vi skickar marknadsföringsmeddelanden till dig som vi tror att du kan vara intresserad av (”personanpassade”) till den e-postadress du ger oss eller via push-meddelanden, när du har installerat vår app. För att skicka dig personanpassade meddelanden observerar vi ditt beteende online (och ibland, om tillämpligt, offline) och analyserar ditt beteende med hjälp av analysverktyg för att få en så bra uppfattning som möjligt om vilka produktlinjer du kan vara intresserad av, och som du kan ha nytta av. Detta kräver att vi samlar in olika kategorier av personuppgifter från dig. Vi använder olika analysverktyg för att förstå vad ditt beteende innebär med avseende på om du gillar eller ogillar våra olika produktserier, och för att förstå effekten av (hur vi nått fram med) de meddelanden som skickats till dig.

 

Användning av cookies/taggar/pixlar: vi kan samla in dina personuppgifter för detta ändamål genom att använda teknik som cookies, pixlar och taggar för att samla in information om din enhet. Mer information finns i ”Samla in information om din enhet på vår webbplats och våra appar med hjälp av cookies, pixlar, taggar och liknande tekniker”.

 

RÄTTSLIG GRUND          

Samtycke

 

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER    

 • Identitetsinformation
 • Kontaktuppgifter
 • Platsinformation
 • Mått (om tillgängligt för adidas)
 • Betalnings-, inköps- och transaktionsuppgifter (om tillgängligt för adidas)
 • Interaktion och aktivitet på sociala medier (om tillgängligt för adidas)
 • Träningsinformation (om tillgängligt för adidas)
 • Surfinformation
 • Information om mobila enheter
 • Information om beteende och preferenser (om tillgängligt för adidas)
 • Administrationsinformation om medlemskap (där medlemskap under adidas varumärke gäller / om tillgängligt för adidas)

 

LAGRINGSPERIOD         

Vi behåller detta så länge du inte återtar ditt samtycke till att vi skickar e-post till dig eller invänder mot att vi behandlar dina personuppgifter i marknadsföringssyfte.

 

MOTTAGARKATEGORIER             

 • adidas AG:s dotterbolag och närstående enheter
 • Leverantörer av marknadsföringstjänster via e-post
 • Leverantörer av IT-molnlösningar

 

 

 1. Personanpassade marknadsföringsmeddelanden via e-post (enligt befintligt avtal)

BEARBETNING

När du köper våra produkter eller ingår avtal med oss anser vi det vara en indikation på intresse för våra produkter, tjänster, kampanjer och olika erbjudanden. Vi skickar marknadsföringsmeddelanden till dig som vi tror att du kan vara intresserad av (”personanpassade”), till den e-postadress du ger oss eller via push-meddelanden, när du har installerat vår app. För att skicka dig personanpassade meddelanden observerar vi ditt beteende online (och ibland, om tillämpligt, offline) och analyserar ditt beteende med hjälp av analysverktyg för att få en så bra uppfattning som möjligt om vilka produktlinjer du kan vara intresserad av, och som du kan ha nytta av. Detta kräver att vi samlar in olika kategorier av personuppgifter från dig. Vi använder olika analysverktyg för att förstå vad ditt beteende innebär med avseende på om du gillar eller ogillar våra olika produktserier, och för att förstå effekten av (hur vi nått fram med) de meddelanden som skickats till dig.

 

Användning av cookies/taggar/pixlar: vi kan samla in dina personuppgifter för detta ändamål genom att använda teknik som cookies, pixlar och taggar för att samla in information om din enhet. Mer information finns i ”Samla in information om din enhet på vår webbplats och våra appar med hjälp av cookies, pixlar, taggar och liknande tekniker”.

 

RÄTTSLIG GRUND          

Legitimt intresse

 

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER    

 • Identitetsinformation
 • Kontaktuppgifter
 • Platsinformation
 • Mått (om tillgängligt för adidas)
 • Betalnings-, inköps- och transaktionsuppgifter (om tillgängligt för adidas)
 • Interaktion och aktivitet på sociala medier (om tillgängligt för adidas)
 • Träningsinformation (om tillgängligt för adidas)
 • Surfinformation
 • Information om mobila enheter
 • Information om beteende och preferenser (om tillgängligt för adidas)
 • Administrationsinformation om medlemskap (där medlemskap under adidas varumärke gäller / om tillgängligt för adidas)

 

 

LAGRINGSPERIOD         

Vi behåller detta så länge du inte återtar ditt samtycke till att vi skickar e-post till dig eller invänder mot att vi behandlar dina personuppgifter i marknadsföringssyfte.

 

MOTTAGARKATEGORIER             

 • adidas AG:s dotterbolag och närstående enheter
 • Leverantörer av marknadsföringstjänster via e-post
 • Leverantörer av IT-molnlösningar

 

 

 1. Riktade meddelanden på reklamplattformar som tillhör tredje part

BEARBETNING

Vi använder tredjepartsplattformar som Facebook, Google, YouTube, Instagram etc. för att skicka meddelanden som är riktade till dig, baserat på ditt beteende och surfmönster, vid specifika tidpunkter och platser på dessa plattformar för att öka effektiviteten i våra reklamkampanjer. För att göra detta delar vi dina personuppgifter med våra reklambyråpartners samt på sociala medieplattformar. Vi använder tredjepartsverktyg som Google Analytics och Facebook Business Manager för att hjälpa oss att göra ett bättre jobb när vi riktar våra kampanjer och budskap till våra konsumenter. Sociala medieplattformar försöker matcha din profil i sin databas för att fastställa optimal tid och plats (den sida du surfar på) för att visa dig en annons från adidas. Vi måste också analysera nödvändig information för att förstå effekterna av våra kampanjer. Om du inte godtar att vi spårar dig för detta ändamål kommer du ändå att se adidas reklam på sociala medier och andra tredjepartsplattformar, men slumpmässigt. Läs även sekretessmeddelandet på sociala medier för att förstå hur dina personuppgifter används av dem för detta ändamål.

 

Användning av cookies/taggar/pixlar: vi kan samla in dina personuppgifter för detta ändamål genom att använda teknik som cookies, pixlar och taggar för att samla in information om din enhet. Mer information finns i ”Samla in information om din enhet på vår webbplats och våra appar med hjälp av cookies, pixlar, taggar och liknande tekniker”.

 

Du kan se mer om hur våra reklampartners och sociala medieplattformar hjälper oss att uppnå detta syfte genom att besöka deras webbplatser:

 

Googles personanpassade reklam: https://support.google.com/adspolicy/answer/143465?hl=en

Googles reklampolicyer: https://support.google.com/adspolicy/answer/6020956

 

Facebook lookalike-målgrupper: https://www.facebook.com/business/help/164749007013531

Villkor för Facebooks anpassade målgrupper: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience

 

RÄTTSLIG GRUND          

Samtycke

 

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER    

 • Identitetsinformation
 • Kontaktuppgifter (om tillgängligt för adidas)
 • Platsinformation
 • Mått (om tillgängligt för adidas)
 • Betalnings-, inköps- och transaktionsuppgifter (om tillgängligt för adidas)
 • Interaktion och aktivitet på sociala medier (om tillgängligt för adidas)
 • Träningsinformation (om tillgängligt för adidas)
 • Surfinformation
 • Information om mobila enheter
 • Information om beteende och preferenser (om tillgängligt för adidas)
 • Personlig åsikt
 • Administrationsinformation om medlemskap (där medlemskap under adidas varumärke gäller / om tillgängligt för adidas)

 

LAGRINGSPERIOD         

Vi behåller detta så länge du inte återtar ditt samtycke.

 

MOTTAGARKATEGORIER             

 • adidas AG:s dotterbolag och närstående enheter
 • Reklambyråpartners
 • Sociala medieplattformar
 • Tjänsteleverantörer av riktad marknadsföring
 • Leverantörer av IT-molnlösningar

 

 

 1. Reebok UNLOCKED | ReebokONE medlemskapsadministration – i förekommande fall

Observera att detta avsnitt endast gäller dig om du går med i Reebok UNLOCKED och/eller ReebokONE för att bli medlem av Reebok UNLOCKED och/eller ReebokONE.

 

BEARBETNING

När du blir medlem i UNLOCKED och/eller ReebokONE använder vi den ovan angivna informationen för att underhålla och administrera ditt medlemskap i enlighet med villkor och regler för UNLOCKED och ReebokONE. Vi använder också dina uppgifter för att kommunicera med dig.

 

Användning av cookies/taggar/pixlar: vi kan samla in dina personuppgifter för detta ändamål genom att använda teknik som cookies, pixlar och taggar för att samla in information om din enhet. Mer information finns i ”Samla in information om din enhet på vår webbplats och våra appar med hjälp av cookies, pixlar, taggar och liknande tekniker”.

 

RÄTTSLIG GRUND          

Fullgörande av avtalet

Legitimt intresse (reklam via mejl)

 

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER    

 • Administrativa medlemsuppgifter
 • Identitetsinformation
 • Kontaktuppgifter
 • Surfinformation
 • Information om mobila enheter
 • Korrespondens
 • Bilder och inspelningar (när tillgängliga för adidas)
 • Personlig åsikt (när tillgängligt för adidas)
 • Mått (när tillgängligt för adidas)
 • Betalnings-, inköps- och transaktionsuppgifter (när tillgängligt för adidas)
 • Interaktion och aktivitet på sociala medier (när tillgängligt för adidas)
 • Träningsinformation (när tillgängligt för adidas)
 • Information om beteende och preferenser (när tillgängligt för adidas)

 

LAGRINGSPERIOD         

Avtalets varaktighet och lagenlig preskriptionsperiod. Vi måste förvara uppgifterna i händelse av rättslig tvist angående avtalet.

 

MOTTAGARKATEGORIER             

 • adidas AG:s dotterbolag och närstående enheter
 • Presumtiva köpare och investerare
 • Leverantörer av affärskonsulttjänster
 • Leverantörer av dataanalystjänster
 • Reebok UNLOCKED | ReebokONE, partners

 

 1. Registrering för privata evenemang

BEARBETNING

När du anmäler dig till ett evenemang som vi organiserar och där antalet platser är begränsat, använder vi de personuppgifter du tillhandahåller för att reservera en plats åt dig. Dina personuppgifter används då i enlighet med de villkor som gäller för evenemanget. Läs det specifika sekretessmeddelandet som vi kan publicera vid tidpunkten för registreringen, om tillgängligt.

 

RÄTTSLIG GRUND          

Fullgörande av avtalet

 

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER    

 • Identitetsinformation
 • Kontaktuppgifter
 • Platsinformation
 • Information om motionsaktiviteter: all information som vi kan samla in från dig på dagen för evenemanget.
 • Uppgifter om beteende och preferenser (om de samlas in för det specifika evenemanget)
 • Bilder och inspelningar (om de samlas in för det specifika evenemanget)
 • Personlig åsikt (om insamlad för det specifika evenemanget)
 • Interaktion och aktivitet på sociala medier (om det samlas in för det specifika evenemanget)
 • Administrationsinformation om medlemskap (där medlemskap under adidas varumärke gäller / om tillgängligt för adidas)

 

LAGRINGSPERIOD         

Evenemangets varaktighet och lagstadgad preskriptionstid vid eventuella tvister.

 

MOTTAGARKATEGORIER             

 • adidas registeransvariga organiserar evenemanget.
 • adidas AG:s dotterbolag och närstående enheter
 • Evenemangspartners (i förekommande fall)
 • IT-leverantörer av molnlösningar (i förekommande fall)

 

 

 1. Registrering till öppna evenemang

BEARBETNING

Vi anordnar ofta även evenemang som är öppna för alla. Vi använder de personuppgifter du tillhandahåller för att hålla dig informerad om de evenemang du är intresserad av. Läs det specifika sekretessmeddelandet som vi kan publicera vid tidpunkten för registreringen, om tillgängligt.

 

RÄTTSLIG GRUND          

Legitimt intresse

 

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER    

 • Identitetsinformation
 • Kontaktuppgifter
 • Platsinformation
 • Information om motionsaktiviteter: all information som vi kan samla in från dig på dagen för evenemanget.
 • Administrationsinformation om medlemskap (där medlemskap under adidas varumärke gäller / om tillgängligt för adidas)

 

LAGRINGSPERIOD         

Under hela evenemanget + 36 månader om data från ett visst evenemang används för VERKSAMHETSANALYS.

MOTTAGARKATEGORIER             

 • adidas registeransvariga organiserar evenemanget.
 • adidas AG:s dotterbolag och närstående enheter
 • Evenemangspartners (i förekommande fall)
 • IT-leverantörer av molnlösningar (i förekommande fall)

 

 

 1. Produktforskning och -utveckling

BEARBETNING

Vi utför analyser för att undersöka och förbättra våra produkter och tjänster. Detta inbegriper att ställa frågor till dig i enkäter, be dig om feedback, be dig testa våra produkter och ge oss en recension, be andra tjänsteleverantörer att genomföra marknadsundersökningar och produktundersökningar åt oss, pröva ny teknik i våra produkter där personuppgifter kan samlas in för att vi ska ligga steget före konkurrenterna. Vi behåller denna informations baserat på vårt ”legitima intresse”, så genom att delta i produktgranskningar eller enkäter samtycker du till att detta är vårt legitima intresse. Om möjligt för det specifika projektet eller om du invänder mot detta legitima intresse, tar vi bort alla identitets- och kontaktuppgifter samt uppgifter om mobila enheter, så att informationen inte kan användas för att identifiera dig, och inte längre kommer att vara dina personuppgifter, och betraktas som ”anonymiserad”.

 

RÄTTSLIG GRUND          

Legitimt intresse

 

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER    

 • Mätningar (endast om det krävs av projektet)
 • Identitetsuppgifter (endast om det krävs av projektet)
 • Kontaktinformation (endast om det krävs av projektet)
 • Platsinformation (endast om det krävs av projektet)
 • Betalnings-, inköps- och transaktionsinformation (endast om det krävs av projektet)
 • Interaktion och aktivitet på sociala medier (endast om det krävs av projektet)
 • Träningsuppgifter (endast om det krävs av projektet)
 • Surfuppgifter (endast om det krävs av projektet)
 • Uppgifter om mobila enheter (endast om det krävs av projektet)
 • Korrespondens (endast om det krävs av projektet)
 • Information om beteende och preferenser (endast om det krävs av projektet)
 • Administrationsinformation om medlemskap (där medlemskap under adidas varumärke gäller / om tillgängligt för adidas)

 

LAGRINGSPERIOD         

Projektets varaktighet och lagstadgad lagringsperiod anges för att skydda våra IP-rättigheter.

 

MOTTAGARKATEGORIER             

 • adidas AG:s dotterbolag och närstående enheter
 • Presumtiva köpare och investerare
 • Leverantörer av affärskonsulttjänster
 • Leverantörer av dataanalystjänster
 • Tillverkningsleverantörer
 • Leverantörer av IT-molnlösningar

 

 

 1. Rättslig skyldighet – Samarbete med brottsbekämpande myndigheter och tillsynsmyndigheter (inklusive domstolar)

BEARBETNING

När vi enligt lag är skyldiga att lämna ut dina personuppgifter av nationella och allmänna säkerhetsskäl, brottsförebyggande åtgärder, utredning och åtal, penningtvätt, rättsliga förfaranden, skydd av andra personers fri- och rättigheter och verkställighet av civilrättsliga yrkanden, kommer vi att lämna ut information på begäran av myndigheter eller parter när vi är övertygade om att begäran är lagstadgad. Vi kanske inte kan meddela dig om det strider mot lagen att göra det.

 

RÄTTSLIG GRUND          

Rättslig skyldighet

 

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER    

Alla kategorier av personuppgifter som begärs av den verkställande myndigheten.

 

LAGRINGSPERIOD         

Så länge som det krävs enligt lag.

 

MOTTAGARKATEGORIER             

 • adidas AG:s dotterbolag och närstående enheter
 • Lokala och nationella myndigheter, inklusive skattemyndigheter
 • Lokala och nationella brottsbekämpande organ
 • Lokalt och nationellt rättsväsende

 

 

 

 1. Bevis – Avtalstvist och/eller efterlevnad av lagstiftning

 

BEARBETNING

Vi måste behålla bevis i händelse av avtalstvist, eller för att försvara oss i händelse av utredningar eller tvister och klagomål rörande efterlevnad av sekretess, inbegripet hur vi har hanterat dina individuella rättigheter.

 

RÄTTSLIG GRUND          

Rättslig skyldighet

 

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER    

Alla kategorier av personuppgifter som ska användas som bevis

 

LAGRINGSPERIOD         

Lagstadgad preskriptionstid beroende på avtalstid och/eller lagkrav

 

MOTTAGARKATEGORIER             

 • adidas AG:s dotterbolag och närstående enheter

 

 

 1. Samla in information om din enhet på vår webbplats och våra appar med hjälp av cookies, pixlar, taggar och liknande tekniker (”COOKIES-MEDDELANDE”)

BEARBETNING

När du besöker adidas webbplats lagrar vi teknik för datainsamling som t.ex. cookies, taggar, pixlar, tag-behållare, webbsignaler, bland annat, i din webbläsare för att få viss information om din aktuella webbläsarsession. Dessa tekniker kallas ofta tillsammans ”Cookies” på andra webbplatser. Cookies gör det också möjligt för vår webbplats att komma ihåg ditt agerande och preferenser (såsom inloggning, språk, teckenstorlek och andra visningsinställningar) under en period, så att du inte behöver ange dem varje gång du kommer tillbaka till webbplatsen eller går från en sida till en annan. Vi använder Cookies för olika ändamål, vilket också innebär att de har olika rättslig grund. Läs igenom informationen nedan för att förstå hur vi använder olika typer av cookies för olika syften.

 

1) ”NÖDVÄNDIGA” – Webbplatsens funktionalitet och drift. Vi använder ”nödvändiga cookies” för att driva vår webbplats. Det inbegriper lagring av en unik identifierare för att hantera och identifiera dig som unik besökare på vår webbplats, för att du ska få konsekvent och korrekt service. Det inbegriper att säkerställa att vi kommer ihåg vilka produkter du har lagt i din varukorg, och dina språkpreferenser. Dessa cookies lagras under hela din surfsession. Utan dessa cookies kommer du inte att kunna se vår webbplats på rätt sätt.

 

RÄTTSLIG GRUND          

Legitimt intresse

 

2) ”FUNKTIONELLA” – Webbplatsförbättring och -prestanda. Vi använder ”funktionella cookies” för att kontinuerligt förbättra webbplatsprestandan. Det inbegriper att vi använder uppgifter vi samlat in från dig för att göra följande:

 • Webbanalyser – Utifrån hur du surfar analyserar vi data för att förbättra webbplatsens funktionalitet och design.
 • Svarsfrekvens på reklam – Utifrån hur du kommer till vår webbplats, kommer vi att mäta vår svarsfrekvens på reklam genom att analysera vår klickfrekvens för att förbättra effektiviteten av reklam som köps på en webbplats som inte är vår.
 • Spårning av närstående företag – Vi måste låta våra närstående marknadsföringspartners, eller tjänsteleverantörer, få viss information om du kom till vår webbplats, och köpte produkter, tack vare ett besök på deras. Detta krävs eftersom vi kan behöva betala dem en avgift för sådana tjänster. För detta ändamål delar vi med oss av information om ditt besök, inklusive de produkter du har köpt.
 • Felhantering – Vi mäter fel som presenteras på en webbplats för att säkerställa att vi åtgärdar fel eller problem omedelbart.
 • Testdesign – Vi måste använda A/B-tester eller multivariata tester, för att säkerställa att webbplatsen känns och ser konsistent ut för webbplatsens användare under de aktuella och efterföljande sessionerna.

 

RÄTTSLIG GRUND          

Legitimt intresse

Samtycke – För installation av ”Cookies” taggade som ”funktionell cookie” på din enhet och webbläsare

 

3) ”MARKNADSFÖRING” – Förbättring och prestanda på webbplatsen. Vi använder ”marknadsföringscookies” som tillhandahålls av våra reklampartners för att våra reklammeddelanden ska visas för dig vid rätt tidpunkt och på rätt plats. Dessa cookies är beständiga men tidsbegränsade cookies. Dessa cookies har en unik nyckel för att särskilja enskilda användares surfvanor. Vi använder också dessa cookies för att begränsa antalet gånger en användare ser en viss annons på en webbplats och för att mäta effektiviteten hos en viss kampanj.  Identifieraren som lagras av dessa cookies tillhandahålls av våra partners. Vi kan inte använda samma identifierare i våra egna system. Vi använder även dessa cookies för att visa annonser som är relevanta för din omedelbart omkringliggande geografiska plats, till exempel för att förse dig med närmaste butik där produkten du tittar på kan vara tillgänglig.

 

RÄTTSLIG GRUND          

Samtycke – För installation av ”Cookies” märkta som ”marknadsföringscookie” på din enhet och webbläsare, och för användning av dina personuppgifter som samlats in för de ändamål som beskrivs ovan.

 

 

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER    

 • Identitetsinformation (när tillgängligt för adidas)
 • Surfinformation
 • Information om mobila enheter
 • Platsinformation: Samlas in genom observation av ditt surfbeteende
 • Medlemsinformation (när tillgängligt för adidas)
 • Information om beteende och preferenser (om tillgängligt för adidas)

 

LAGRINGSPERIOD         

Cookies, pixlar, taggar och andra liknande tekniker som används för att samla in information om din enhet och webbläsarbeteende lagras i din webbläsare under sessionen eller så länge du inte rensar webbläsarens cookieinställning.

 

De uppgifter vi erhåller genom cookies relaterade till andra ändamål lagras så länge som syftet föreligger.

 

MOTTAGARKATEGORIER             

 • adidas AG:s dotterbolag och närstående enheter
 • Leverantörer av support av webbplatsadministration
 • Leverantörer av affärskonsulttjänster
 • Leverantörer av dataanalystjänster
 • Reklambyråpartners
 • Sociala medieplattformar
 • Tjänsteleverantörer av riktad marknadsföring

 

Du kan ändra webbläsarens inställningar för att ta bort eller förhindra att vissa cookies lagras på din dator eller mobila enhet utan ditt uttryckliga medgivande. ”Hjälp”-avsnittet i din webbläsare bör ge information om hur du hanterar dina cookie-inställningar.

 

Ta reda på hur detta fungerar för din webbläsare här:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/cookies

Google Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Adobe: (flash cookies): http://www.adobe.com/privacy/policies/flash-player.html

Google Chrome-appen: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=sv

 

Dessa webbplatser hjälper dig också att förstå mer om hur cookiebaserad reklam fungerar och hur du kan hantera dina cookieinställningar:

http://www.aboutads.info/choices

http://www.youronlinechoices.eu/

Sidan för att avböja nätverksreklam: http://optout.networkadvertising.org/?c=1

 

Du kan läsa mer om lagar som styr användningen av cookies här: http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm

 

 

 1. Användargenererat innehåll (UGC) från sociala medier

BEARBETNING

Vi uppmanar dig att tillhandahålla oss dina bilder via sociala medier genom att följa specifika instruktioner som ”#yesadidas”. Vi kommer att använda de bilder du tillhandahåller för vår kampanjkommunikation. Vi får rättigheter till din bild genom ett licensavtal i form av våra villkor. Genom att skicka in dina bilder via sociala medier till oss godkänner du att vi använder dina bilder enligt beskrivningen i licensavtalet.

 

RÄTTSLIG GRUND          

Fullgörande av avtalet

 

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER    

 • Identitetsinformation: Person som hanterar sociala medier
 • Community-information: Bilder, videor, kommentarer, ljudinspelningar och andra filer som tillhandahålls via plattformen för sociala medier och som marknadsför adidas
 • Interaktion och aktiviteter på sociala medier

 

LAGRINGSPERIOD         

Licensavtalets varaktighet och lagstadgad preskriptionstid vid eventuella tvister.

 

MOTTAGARKATEGORIER             

 • adidas AG:s dotterbolag och närstående enheter
 • Evenemangspartners (i förekommande fall)
 • UGC supportpartners
 • Reklambyråpartners
 • Sociala medieplattformar
 • IT-leverantörer av molnlösningar (i förekommande fall)

 

 

 1. Pushnotiser (kommunikation i appen)

BEARBETNING

När du använder adidas-appen använder vi pushnotiser i den appen för att kommunicera med dig rörande de syften som anges i detta meddelande. Här ingår information som avser syften baserade på fullgörandet av kontrakt (t.ex. ditt köp). Du kan stänga av pushnotiser när som helst via ”Inställningar” i dina mobila enheter. Om du stänger av pushnotiser kan vi behöva kontakta dig via mejl angående viktiga meddelanden som rör ditt inköp.

 

RÄTTSLIG GRUND          

Legitimt intresse

 

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER    

 • Surfinformation OCH information om mobila enheter

 

LAGRINGSPERIOD         

Så länge du använder appen och inte stänger av pushnotiser.

 

MOTTAGARKATEGORIER             

 • adidas AG:s dotterbolag och närstående enheter

 

 

 

 1. Hur går det till när adidas överför dina personuppgifter till länder utanför EU/EES?

Beroende på typ av behandling av personuppgifter förmedlas dina personuppgifter till olika ”kategorier av mottagare”. För mottagare utanför EU/EES har vi infört nödvändiga rutiner, som t.ex. att underteckna EU:s standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen, samt lämpliga säkerhetsåtgärder.

 

 

 1. Hur håller vi dina personuppgifter säkra?

Vi inför lämpliga tekniska och administrativa rutiner för att hantera risker i samband med vår användning av dina personuppgifter, inklusive förlust av, ändring av eller obehörig åtkomst till dina personuppgifter och bemyndigar dig att utöva dina rättigheter. Vi har avtal med våra tjänsteleverantörer där vi kräver att de har samma rutiner. Du ska emellertid vara medveten om att överföring av dina personuppgifter via internet sker på din risk. Vi kan bara skydda dina personuppgifter när de finns hos oss.

 

 

 

 1. Allmänna frågor, support

 

Reebok KUNDTJÄNST – (https://www.reebok.se/hjalp)

Om du har allmänna frågor eller behöver omedelbar hjälp och support om dina rättigheter eller hur vi använder dina personuppgifter, kontakta vår kundtjänst. Du hittar deras kontaktuppgifter och kanaler genom att klicka på https://www.reebok.se/hjalp.

 

LOKALA MYNDIGHETER

Om du har frågor om dina rättigheter kan du kontakta dina lokala myndigheters webbplatser och kontor.

 

 

 

 1. Hur kontaktar du de ansvariga enheterna och vårt dataskyddsombud?

 

DataProtection@adidas.com

 

Global Legal (Privacy) | Dataskyddsombud

adidas AG

Adi-Dassler-Straße 1

91074 Herzogenaurach

Tyskland

 

 

 1. Uppgiftsmottagare av dina personuppgifter

Du hittar en lista över uppgiftsmottagare som behandlar dina personuppgifter under instruktioner rörande ansvariga enheter nedan. Förteckningen kan ändras efter behov.

 

FÖRETAGSTJÄNST

 • adidas International Marketing B.V. – Webbutiksverksamhet och marknadsföringstjänster
 • Demandware Inc.| USA – Webbhotelltjänster
 • Adyen | Nederländerna – Betalningsprocesser
 • InfoSys Technologies Ltd. | Indien, EPAM | Belarus (f.d. Vitryssland) – Webbplatsutveckling
 • Adobe Analytics | Irland, Google Analytics | USA – Web Analytics
 • Sprinklr | USA, Olapic Inc. | USA – Analys av sociala medier
 • Flurry | USA, Apps Flyer | Israel – Mobilappsanalyser
 • Qualtrics LLC | USA – Enkäter, kundundersökningar
 • 3 | Tyskland, cip Trademarketing GmbH | Tyskland – Evenemangshantering
 • Neolane Ltd. | Frankrike – Marknadsföring
 • Batterii LLC | USA – Konsumentinsikter
 • TBWA Worldwide Inc. | USA, Media Monk Nederländerna, IRIS | Australien – CRM-byråer
 • Olapic, Inc. | USA – UGC supportpartners
 • adidas dotterbolag | globalt – Förvaltning av konsumentrelationer
 • Teleperformance | Tyskland – Kundtjänst
 • DHL | Tyskland – Produktleverans
 • Feedzai | Tyskland – Förebyggande av bedrägeri
 • PayPal | USA – betaltjänster
 • Apple Pay, Google Pay | USA – Mobil betalning
 • Facebook (WhatsApp, Instagram) | USA – Interaktion med sociala medier
 • Facebook Irland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 | Irland – Interaktion på sociala medier
 • Twitter | USA – Interaktion på sociala medier
 • Google | USA – Interaktion på sociala medier
 • Runtastic GmbH | Österrike – Community för hälsa och motion
 • Google Analytics | USA – Analyser
 • Adobe Analytics | USA – Analyser
 • Anatwine Limited | Sverige – konsumentupplevelse
 • MediaCom | UK – reklampartner
 • Salesforce – CRM Software | Dataanalys
 • Wunderman – marknadsföringstjänster via e-post
 • Stuffstr Limited – Försäljningspartner
 • Webhelp – Kundtjänstleverantör
 • Fit Analytics GmbH – leverantör av storleksrekommendationer
 • Bazaarvoice, Inc | USA – leverantör av ratinganalys
 • mParticle Inc | USA – analys av mobilappar
 • Amplitude Inc | USA – analys av mobilappar
 • Appsflyer Ltd | Israel – analys av mobilappar
 • Visenze Pte. Ltd | Singapore – leverantör av visuell sökning
 • Vyking Limited | UK – leverantör av AR-tjänster (Augmented Reality)

 

 

Om dina personuppgifter kan användas av personuppgiftsansvariga, som inte tillhör adidas, via adidas plattformar, applikationer eller någon annanstans för sina egna ändamål, kan du läsa sekretessmeddelandet från den personuppgiftsansvarige som inte tillhör adidas för mer information om hur dina personuppgifter hanteras.