Kundservice

Reebok Villkor

Dessa Villkor består av följande avsnitt: 1. Inledning, 2. Produktköpsvillkoren, 3. Användning av Plattformen, 4.  Digitala köpvillkor; 5. Övrigt, samt policy och en uppsättning med villkor eller dokument som det hänvisas till häri (gemensamt “Villkor”).

1. INLEDNING


När du gör en beställning av en av våra produkter genom www.reebok.se, eller någon annan webbplats eller app där dessa Villkor ingår (gemensamt kallade ”Plattformen”) och när den beställningen har bekräftats, upprättas ett försäljningsavtal mellan dig och adidas Sverige AB, med registreringsnummer 556119-6105, säte på
Gårdsvägen 13 SE-169 70 Solna Sweden  och momsregistreringsnummer SE 556.119.610.501, vilket omfattas av dessa Villkor, i synnerhet de Köpvillkor Produktköpsvillkor som anges nedan. Reebok är ett varumärkesnamn som tillhör adidas group.

Om du laddar ned och installerar en App eller skapar ett Reebok-konto, har du också slutit ett avtal med ovannämnda Reebok-enhet, vilket också kommer att regleras av dessa Villkor och specifikt av Användning av plattformsvillkoren (Kapitel 3) som nämns nedan. Om tillhandahållandet av personuppgifter för användning av Plattformen eller skapandet av Reebok-kontot gäller som betalning enligt tillämplig lagstiftning, gäller även de Digitala köpvillkoren.

adidas AG är moderbolaget i adidas group, som omfattar flera associerade företag, bland annat adidas Sverige AB (nedan ”Reebok/vi/oss”).

2. PRODUKTKÖPSVILLKOR

Läs noga igenom dessa Köpvillkor innan du beställer Produkter online från Plattformen.

2.1 När gäller dessa Köpvillkor?

Dessa Köpvillkor gäller för allaerbjudanden och avtal i samband med vår försäljning och leverans av Produkter. Du samtycker alltså till dessa Köpvillkor när du i) beställer någon Produkt från Plattformen, ii) beställer något från någon Produkt webbsida som är direkt kopplad till Plattformen eller iii) när du tackar ja till ett erbjudande om en Produkt från oss. Köpvillkoren får endast frångås efter skriftlig överenskommelse med oss.

2.2 Produkter

Vi har olika typer av produkter. Vi har fysiska produkter som är helt och hållet utformade och skapade av oss (”Standardprodukter”) – och fysiska produkter som även de är utformade av oss, men som du kan anpassa genom att lägga till eget innehåll: du kan till exempel lägga till ditt namn eller välja en spelare eller ett nummer (”Skräddarsydda produkter”), gemensamt ”Produkter”.

Observera att för begränsade utgåvor eller vid begränsad produktion kan det förekomma extra restriktioner såsom ett begränsat antal sådana Produkter per konsument. Dessa extra restriktioner kommer att tillkännages via Plattformen.

För alla Produkter som visas på Plattformen gäller i mån av tillgång. Det innebär att även om vi eftersträvar att se till att vår Plattform återspeglar lagertillgången, kan det hända att en Produkt som visas på Plattformen inte längre finns tillgänglig för köp.

Små skillnader i färg och andra produktvariationer kan förekomma till följd av olika bildhämtning eller återgivningsteknik eller av andra tekniska skäl. Reebok är inte ansvariga för dessa variationer och avvikelser. Inga rättigheter kan åberopas till följd av tryckfel, produktbeskrivningar eller uppenbara fel på Plattformen.


2.3 Krav för att ingå avtal med Reebok

Du måste vara 16 år eller äldre för att få köpa produkter via Plattformen.

Du kan endast göra beställningar på Plattformen om du är konsument, inte om du är återförsäljare.

Du garanterar att den information som du lämnar till oss i din förfrågan eller beställning är korrekt och fullständig. 

2.4 Hur sluter vi ett avtal med dig?

Följande gäller alla typer av produkter. All information på Plattformen är endast en inbjudan till köp. Du samtycker till att din beställning är ett erbjudande om att köpa de Produkter som anges i din beställning.

Alla beställningar som du lämnat ska accepteras av oss. Vi har rätt att när som helst kontrollera en beställning på förhand och/eller att avvisa en beställning utan att ange några skäl och utan någon skyldighet gentemot dig eller någon annan tredje part. Om vi inte bekräftar din beställning inom tio dagar anses den ha blivit avvisad.

Vi kan efter eget gottfinnande välja att inte godkänna din beställning. Nedan följer några exempel på när vi inte kan godkänna din beställning:

 1. Om Produkt(er) som visas på Plattformen inte, eller inte längre, är tillgängliga.
 2. Om din betalning inte godkänns.
 3. Om fraktrestriktioner gäller för en Produkt.
 4. Om Produkt(er) som visas på Plattformen har (uppenbara) fel såsom felaktigt pris eller på annat sätt beskrivs eller visas felaktigt.
 5. Om vi inte kan behandla din beställning av tekniska skäl.
 6. Om vi vet eller skäligen misstänker att en beställning gjorts med hjälp eller inblandning av program, robotar, sökrobotar, spindlar eller andra automatiserade medel eller enheter.

Ifall vi inte godkänner (en del av) din beställning har vi rätt att annullera (en del av) din beställning utan någon ansvarsskyldighet gentemot dig eller en tredje part. Efter annulleringen betalar vi naturligtvis tillbaka det belopp du betalat för den annullerade (delen av) beställningen.

Vi förbehåller oss rätten att annullera din beställning efter att försäljningsavtalet upprättats och därmed säga upp försäljningsavtalet av de skäl som anges i detta avsnitt 2.4. under a–f ovan. Efter annulleringen betalar vi naturligtvis tillbaka det belopp du betalat för den annullerade (delen av) beställningen.

Efter att du gjort din beställning skickar vi dig via e-post en orderbekräftelse med beställningsnummer och information om de Produkter som du erbjudit dig att köpa och uppgifter om eventuell leverans. Din beställning kommer inte att godkännas och avtalet om försäljning av Produkter kommer inte att upprättas om inte, och inte förrän,

 1. du fått en bekräftelse från oss om att Produkterna har skickats till dig från vårt lager, eller
 2. du fått en bekräftelse från transportören om att Produkterna är färdiga för avhämtning, om det alternativet finns på Plattformen och du har valt att hämta Produkterna hos transportören eller transportören har lämnat Produkterna på avhämtningsplatsen, eller
 3. du fått en bekräftelse från oss om att Produkterna är färdiga för avhämtning i den Reebok-butik du valt, om det alternativet finns på Plattformen och du har valt att hämta de Produkter du beställt och betalat på Plattformen i en Reebok-butik (Click & Collect).

Observera att Click & Collect-funktionen på Plattformen i ditt land kanske inte innehåller möjligheten för dig att beställa och betala Produkterna på Plattformen (enligt beskrivningen i punkt 2.4 iii), utan ger dig möjlighet att reservera en Produkt på Plattformen för att sedan köpa och alltså betala för den i en lokal Reebok-butik. Denna Click & Collect-reservation kan endast göras i de Reebok-butiker som anges i inköpsprocessen på Plattformen. Om du köper den reserverade produkten sluter du ett köpeavtal med den lokala Reebok-återförsäljare du valt. Det betyder att du endast kan returnera Produkterna till den butik där du köpte dem och i enlighet med den butikens returpolicy. Därför gäller inte avsnitt 2.13, 2.14 och 2.15 nedan då de endast gäller för returnering av Produkter som köpts via Plattformen.
2.5 Äganderättsförbehåll

Alla Produkter förblir Reeboks egendom tills du betalat hela det belopp du är skyldig oss inom ramen för samtliga överenskommelser, inklusive betalning av kostnader, tidigare eller senare leveranser eller delleveranser. Du får inte sälja, avyttra eller belasta någon Produkt förrän de är helt i din ägo.


2.6. Underhåll av Produkter

Vi uppmanar dig att läsa tvätt- och skötselanvisningarna på Produkternas etiketter. Vi är inte ansvariga för några skador till följd av felaktig hantering av Produkterna, inbegripet hantering som strider mot anvisningarna.


2.7 Annullering av beställning

Oavsett din ångerrätt är det, under vissa begränsade förhållanden, möjligt att annullera din beställning av Standardprodukter. Mer information finns i avsnittet Hjälp på Plattformen.


2.8 Pris

Priser anges inklusive moms. Priser anges i svenska kronor (SEK). Reebok förbehåller sig rätten att göra ändringar i priser före en av dig gjord beställning.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra, begränsa eller upphöra med specialerbjudanden eller rabatter.

Vi kan ta ut leveranskostnader. Leveranskostnaderna varierar beroende på Produkt och leveranstyp.  Ytterligare information finns i avsnitt 2.12 eller i avsnittet ”Leveransi avsnittet Hjälp på Plattformen. Leveranskostnader kan komma att debiteras separat, per artikel och adderas till beställningens totalbelopp.

2.9 Betalningsmetoder

Se avsnittet Hjälp på Plattformen för information om betalningsmetoder.

Reebok förbehåller sig rätten att göra en individuell kreditkontroll för varje order i enlighet med Reeboks Sekretessmeddelande. Beroende på resultatet av denna kontroll förbehåller sig Reebok rätten att neka vissa betalningsmetoder.


2.10 Fakturering

När vi väljer, eller påbjuds enligt gällande lag, att utfärda eller tillhandahålla en faktura, förbehåller vi oss rätten att utfärda eller tillhandahålla elektroniska fakturor och du samtycker till den formen av fakturering.

2.11 Särskilda aspekter av Skräddarsydda produkter 

För att skräddarsy din produkt och göra den personlig kan du lägga till eget innehåll. Du kan lägga till ditt namn, välja en spelare och ett nummereller vara precis hur kreativ du vill. Men tänk på att det måste vara anständigt. Vi förbehåller oss rätten att ta bort olämpligt språk och användningen av varumärkesnamn. Kom också ihåg att vissa specialtecken inte stöds av vårt system.

Vi ber dig att inte använda, ladda upp, skicka in, kopiera eller på annat sätt publicera namn, ord eller fraser som

 1. består av eller innehåller namnet på en produkt, tjänst eller organisation, eller ett företag eller event som tillhör någon annan,
 2. består av eller innehåller namnet eller smeknamnet på en känd person (levande eller död),
 3. gör, eller skulle kunna göra, intrång på tredje parts varumärken eller immateriella rättigheter,
 4. är hotfulla, anstiftar till våld, är kränkande, oanständiga, diskriminerande, uppviglande, sexuellt oförblommerade eller på annat sätt olagliga och/eller
 5. som Reebok efter eget gottfinnande anser vara oacceptabla på något sätt.

Reebok förbehåller sig rätten att neka anpassningar, namn, ord eller fraser (eller kombinationer av dessa) som faller under någon av kategorierna ovan. Sådant medför att din beställning annulleras. Vidare kommer Reebok att ha rätt att begära ersättning motsvarande värdet på de beställda Produkterna.

Observera att genom att beställa Skräddarsydda produkter

 1. uttrycker och garanterar du att de namn, ord eller fraser som du använder, laddar upp, skickar, kopierar eller på annat sätt offentliggör för användning på din Skräddarsydda produkt inte faller under någon av kategorierna ovan,
 2. Samtycker du till att ersätta Reebok och dess associerade företag och hålla Reebok och dess associerade företag skadelösa för alla kostnader, utgifter, skador, förluster och skulder som Reebok eller dess associerade företag ådragit sig eller drabbats av till följd av användningen av namn, ord eller fraser som du använt, laddat upp, skickat in, kopierat eller på annat sätt offentliggjort (inbegripet användning på din Skräddarsydda produkt),
 3. beviljar du Reebok och dess associerade företag en icke-exklusiv, oåterkallelig, royaltyfri, världsomspännande, fullt överlåtelsebar rätt att använda, reproducera, lämna ut och modifiera de namn, ord eller fraser som du lämnat in i syfte att fullfölja din beställning och/eller
 4. kommer du, i den utsträckning beställningen avser Skräddarsydda produkter, inte att ha någon ångertid, återkallanderätt, returrätt eller ångerrätt (avsnitt 6:230p under f, delavsnitt 1˚ i den nederländska civillagen).


2.12 Leverans

Vi levererar till den adress i Sverige som du uppger. Vi kan endast leverera till en hem- eller kontorsadress eller till en transportörs upphämtningsplats eller, om du valt att hämta Produkterna i en Reebok-butik, till den aktuella Reebok-butikens adress. Vi kommer att bekräfta detta till dig i ett e-postmeddelande när du informeras om att Produkterna är färdiga för avhämtning. Om ett leveransförsök misslyckas samtycker du till att den transportör som vi anlitat för leveransen även kan få leverera Produkterna till en adress eller avhämtningsplats intill/i närheten, varefter Reebok anses ha uppfyllt sin skyldighet att leverera Produkterna. Transportören kommer att informera dig om leveransen till adressen eller avhämtningsplatsen intill/i närheten.

Frakten av beställningar kommer att äga rum på vardagar som inte är helgdagar i det område där vårt lager är beläget. Ta därför hänsyn till alla helgdagar, inklusive nationella och/eller regionala helgdagar i ditt hemland och i staden Rieste, Tyskland, och/eller Förenade kungariket. Leveranser kommer att äga rum på vardagar som inte är helgdagar i ditt land. Tänk på att allmänna helgdagar kan variera från land till land och från år till år.

För detaljerad information om leveransperioder, kontrollera specifikationerna för olika typer av leveranser i avsnittet Leverans i avsnittet Hjälp på Plattformen.  Leveransperioder är endast indikationer och ska därför inte betraktas som strikta tidsfrister. Enbart det faktum att en leveranstid överskridits berättigar dig inte till ersättning. Om en expressleverans skulle bli försenad, vilket är osannolikt, kan vi emellertid, efter eget gottfinnande, återbetala dig hela kostnaden för expressleveransen. Observera att Skräddarsydda produkter har andra leveranstider. Det betyder att en beställning av både Standardprodukter och Skräddarsydda produkter kommer att ta längre tid att leverera. Skräddarsydda produkter kan emellertid också levereras separat, dvs. inte tillsammans med eventuella andra Produkter du har beställt.

Reebok har rätt att, i görligaste mån, dela upp leveransen så att du får de beställda Produkterna så snabbt som möjligt. Det tillkommer inga extra kostnader vid sådana delleveranser. Om du däremot själv begär att vi levererar beställningen i olika delar, kan vi komma att debitera dig för extra leveranskostnader. Varje delbeställning utgör ett separat försäljningsavtal. Om vi är försenade med en delleverans eller om en delbeställning är felaktig, berättigar detta dig inte till att annullera någon annan delbeställning.

I det osannolika fallet att vi, efter att vi ingått ett försäljningsavtal, inte kan, kunde eller inte längre kan leverera (en del av) din beställning och inte bär ansvaret för denna situation, har vi rätt att säga upp försäljningsavtalet. Vi kommer, naturligtvis, att meddela dig så snart som rimligtvis är praktiskt möjligt och ersätter dig för eventuella betalningar som gjorts.

2.13 Retur- och ångerrättspolicy

Praktisk information och anvisningar för returnering av Standardprodukter finns i avsnittet Returer i avsnittet Hjälp på Plattformen.

Ifall du har rätt att häva ett försäljningsavtal med oss (och alltså returnera din(a) Standardprodukt(er)) i enlighet med avsnitt 2.14 eller 2.15, gäller nedanstående villkor.

Meddelande om ångerrätt och retur av Produkter

För att utnyttja din ångerrätt måste du informera oss (adidas Sverige AB, c/o Reebok Customer Service, Withdrawal Department, Hoogoorddreef 9A, 1101 BA Amsterdam, Nederländerna) genom att skicka ett brev (t.ex. med post, fax eller e-post) i vilket du tydligt anger att du beslutat att frånträda försäljningsavtalet.  Du kan använda dig av ångerblanketten som finns med som Bilaga 1 till dessa Villkor, men det är inte obligatoriskt. Du kan också frånträda försäljningsavtalet elektroniskt genom att fylla i förklaringen om frånträdande på vår Plattform: https://www.contactus.adidas.com/EMEA/ContactUs?country=SE&brand=adidas&language=sv. Om du använder det alternativet kommer vi att bekräfta tillbakadragandet av beställningen per e-post.

För att uppfylla ångerfristens slutdatum som anges i avsnitt 2.14 och 2.15 måste du meddela oss att du utnyttjar din ångerrätt före ångerfristens utgång.

Standardprodukter måste returneras (i enlighet med instruktionerna på Plattformen) till vårt lager.

Det enklaste sättet, och det sätt som vi föredrar att Produkterna returneras på, är att följa stegen i avsnittet Retur i avsnittet Hjälp på Plattformen, eftersom du då både returnerar produkterna och på samma gång meddelar oss om din önskan att frånträda försäljningsavtalet. 

Om du returnerar dina Produkter i enlighet med ovannämnda anvisningar, kommer vi att stå för returkostnaderna. I vissa fall kan du be transportören att hämta upp paketet som ska returneras men det kan medföra att transportören tar ut en extra kostnad av dig. Aktuell extra kostnad anges i avsnittet Retur i avsnittet Hjälp på Plattformen. Returer som inte görs i enlighet med de anvisningar som anges ovan sker på din egen risk och på din egen bekostnad.

Vi meddelar dig per e-post när vi mottagit och behandlat de returnerade Produkterna.

Observera att särskilda bestämmelser gäller för Skräddarsydda produkter eftersom dessa utformats speciellt för dig. Det innebär att (utan att det påverkar dina lagstadgade rättigheter) vi inte kan acceptera retur av dessa inom ramen för den Frivilliga returgarantin om de inte är behäftade med tillverkningsdefekter. 

2.14 Lagstadgad ångerrätt

Du har rätt att frånträda ett försäljningsavtal inom fjorton (14) dagar utan att uppge något skäl.

Ångerfristen är fjorton (14) dagar från det datum då du, eller en tredje part för din räkning (ej transportören), har mottagit Produkterna eller, i de fall som din beställning omfattade flera Produkter som levereras separat, från leveransen av de sista Produkterna i din beställning (“Ångerfrist”).

För att uppfylla ångerfristen måste du meddela oss att du utnyttjar din ångerrätt före ångerfristens utgång.

Du måste skicka eller lämna tillbaka Produkterna omedelbart efter, men inte senare än fjorton (14) dagar efter det datum då du meddelat oss om att du frånträder försäljningsavtalet, i enlighet med Retur- och ångerpolicyn i avsnitt 2.13 och i lämplig förpackning. Denna tidsfrist ska anses ha uppfyllts om du skickar Produkterna innan tidsfristen går ut.

Om du frånträder ett försäljningsavtal under Ångerfristen i enlighet med vår returpolicy (avsnitt 2.13) och detta avsnitt 2.14, kommer vi att återbetala alla belopp vi erhållit från dig, inklusive leveransavgifter (förutsatt att de returnerade Standardprodukterna utgör hela beställningen och med undantag för eventuella extra avgifter ifall du valt en annan leveransmetod än den billigaste standardleverans som vi erbjudit, i förekommande fall), senast inom fjorton (14) dagar från det datum då vi mottagit meddelandet om frånträdande av detta avtal. För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmetod som du använde för den ursprungliga transaktionen, om vi inte kommer överens med dig om en annan metod. Du kommer under inga förhållanden att debiteras några avgifter för sådana återbetalningar. Vi kan komma att hålla inne återbetalningen tills vi mottagit de returnerade Produkterna eller tills du inlämnat bevis på att du returnerat Produkterna, beroende på vilket som inträffar först.

Du behöver endast betala för Produkternas eventuella värdeminskning om denna värdeminskning uppstått på grund av felaktig hantering från din sida medan du undersökt Produkternas art, egenskap och funktion.

Undantag från din ångerrätt

Du har ingen ångerrätt, varken enligt avsnitt 2.14 eller avsnitt 2.15, för avtal avseende

leverans av Produkter som är tillverkade efter dina egna specifikationer eller som uppenbart skräddarsytts efter dina personliga behov (Skräddarsydda produkter) och/eller

leverans av Produkter som inte är lämpliga att returnera av hälsoskäl eller hygieniska skäl och där förseglingen tagits bort efter leveransen.

2.15 Frivillig returgaranti utöver din lagstadgade ångerrätt

Utöver, och utan att det påverkar, din ångerrätt i enlighet med avsnitt 2.14 (och andra eventuella lagstadgade rättigheter), beviljar vi dig en Frivillig returgaranti. Enligt denna garanti kan du frånträda försäljningsavtalet utan att uppge några skäl ytterligare 16 dagar efter Ångerfristen, dvs. en total returperiod på 30 dagar (“Frivillig returperiod”), som en avtalsmässig ångerrätt med avseende på en Standardprodukt.

Observera att den Frivilliga returperioden inte gäller standardprodukter som anses vara hype-produkter. Hype-produkter omfattar men är inte begränsade till Yeezy. Vid beställning av dessa hype-produkter, meddelar vi att Ångerfristen på 14 dagar gäller.

Vi erbjuder denna frivilliga returgaranti under den Frivilliga returperioden i enlighet med bestämmelserna i vår Retur- och ångerrättspolicy (avsnitt 2.13) och nedanstående villkor.

Standardprodukterna får inte vara begagnade eller skadade mer än vad som kan förväntas vid normal inspektion och de måste returneras i originalförpackningen. Retur av klädesplagg accepteras endast om originaletiketten inte har avlägsnats (inget av det ovannämnda påverkar dina lagstadgade rättigheter enligt beskrivningen ovan, särskilt dina garantirättigheter och din ångerrätt i enlighet med avsnitt 2.14).

Vi måste ha mottagit de Standardprodukter som du returnerar före den Frivilliga returperiodens utgång.

Vi förbehåller oss rätten att avvisa returneringen och kommer inom ramen för denna Frivilliga returgaranti inte att lämna någon ersättning för returnerade Standardprodukter som inte uppfyller dessa villkor.

Om du frånträder ett försäljningsavtal under den Frivilliga returperioden i enlighet med vår returpolicy (avsnitt 2.13) och detta avsnitt 2.15, kommer vi att återbetala alla belopp vi erhållit från dig, inklusive leveransavgifter (förutsatt att de returnerade Standardprodukterna utgör hela beställningen och med undantag för eventuella extra avgifter ifall du valt en annan leveransmetod än den billigaste standardleverans som vi erbjudit, i förekommande fall), inom fjorton (14) dagar efter att vi mottagit Standardprodukterna. För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmetod som du använde för den ursprungliga transaktionen, om vi inte kommer överens med dig om en annan metod. Du kommer under inga förhållanden att debiteras några avgifter för sådana återbetalningar.


2.16 Retur av Skräddarsydda produkter

Eftersom Skräddarsydda produkter skapats speciellt för dig, accepterar vi inte att Skräddarsydda produkter returneras, förutom vid tillverkningsdefekter, se avsnitt 2.13. Om din Skräddarsydda produkt har en defekt, kan du få information om hur du kan returnera den genom att kontakta oss på något av de sätt som anges i avsnittet Hjälp på Plattformen, eller se kontaktuppgifter nedan under Övrigt.

2.17 Bytespolicy

På vissa villkor kan det vara möjligt att byta din Produkt (”Originalprodukt”) mot en annan Produkt (”Ny produkt) helt enligt vårt gottfinnande. Byte är alltid föremål för lagertillgänglighet. Originalprodukten måste returneras i enlighet med vår returpolicy som anges i avsnitten 2.13-2.15. Om du inte returnerar Originalprodukten i enlighet med vår returpolicy, kan vi inte återbetala dig (helt) eller debitera dig för den Nya produkten. Priset för den Nya produkten kommer att vara detsamma som Originalproduktens pris, även om priset och/eller tillämpliga skatter har ändrats. Ordern av din Nya produkt är föremål för samma villkor vad gäller returer (se avsnitt 2.13-2.15) och avtalsingående som ordern av din Originalprodukt (se avsnitt 2.4), under förutsättning att ordern av den Nya produkten, med vederbörliga ändringar, behandlas som en order som gjorts på vår Webbplats. Se våra FAQ för mer information om orderbyte.

2.18 Skadade eller defekta Produkter

För Reebok är kvalitet av största betydelse. Vi testar noggrant alla våra produkter under verkliga omständigheter för att säkerställa att de helt och hållet klarar av det användande som de är avsedda för. Det är mycket ovanligt att våra produkter är skadade eller defekta. Reebok är enligt lag skyldiga att säkerställa att våra Produkter överensstämmer med försäljningsavtalet.

Returnerade Produkter kontrolleras av Reeboks kvalitetsavdelning och om de returnerade produkterna inte överensstämmer med försäljningsavtalet, inklusive det fall att den upptäckta skadan beror på en tillverkningsdefekt eller avvikelse från fabriksspecifikationerna, har du rätt att få skadan eller defekten korrigerad. Om vi väljer återbetalning, åtar vi oss att ersätta hela kostnaden för defekta Produkter.

Vi ersätter inte Produkter

 • som införskaffats via en annan källa än Plattformen,
 • som har skadats genom missbruk eller vårdslöshet (t.ex. utsatts för kemikalier, frätande ämnen, öppna lågor, hög värme, skarpa föremål osv.) och/eller
 • som har skadats genom att de använts på fel (t.ex. löparskor som används på idrottsplaner eller vandringskängor som används som arbetsskor osv.); och/eller
 • skador orsakade av normal användning och slitage eller vid överskridande av den ekonomiska livslängden.

Vår kundtjänst står gärna till din tjänst. Tveka inte att kontakta oss med dina frågor och kommentarer.  Kontakta oss på något av de sätt som anges i Hjälp avsnittet på Plattformen, eller se kontaktuppgifter nedan under Övrigt.

3. ANVÄNDNING AV PLATTFORMEN

 

3.1 Inledning 

 

Dessa Användarvillkor gäller din åtkomst till och användning av Plattformen, inklusive Plattformens programvara (”Programvaran”).

  

Din åtkomst till och användning av Plattformen och informationen, materialet, produkterna och tjänsterna som är tillgängliga genom Plattformen är föremål för dessa Användarvillkor, oavsett om du har ett konto via Plattformen kopplat till ditt namn och/eller dina kontaktuppgifter (“Konto”).  

 

Läs dessa användarvillkor noga innan du använder Plattformen. Om du väljer att fortsätta att använda eller ha åtkomst till Plattformen efter att du har läst dessa Användarvillkor, erkänner du att Reebok har tillhandahållit en prestation genom att erbjuda Plattformen kostnadsfritt och i utbyte för denna prestation godkänner du dessa Användarvillkor.  

 

Om du inte accepterar att vara bunden till dessa Användarvillkor, ska du inte gå till eller använda Plattformen.  

Om tillhandahållandet av personuppgifter för användning på Plattformen gäller som betalning enligt tillämplig lagstiftning, gäller villkoren i Kapitel 4.

  

3.2 Ändring i dessa Användarvillkor 

 

Vi kan göra ändringar i dessa Användarvillkor när som helst om vi anser att det rimligen krävs (inklusive av säkerhetsskäl, rättsliga skäl eller regleringsskäl). Vi kommer att meddela dig om detta så snart som rimligen är möjligt (och vi kan göra detta genom att meddela ändringarna antingen när du loggar in på Plattformen eller genom att skicka ett meddelande med de kontaktuppgifter som du har angett och/eller på något annat sätt som vi anser är lämpligt).  

 

Under vissa omständigheter kan du behöva ladda ner den senaste versionen av Plattformen och/eller acceptera en ny version av dessa Användarvillkor innan du fortsätter att använda Plattformen. Din fortsatta användning av Plattformen kommer att utgöra din acceptans av nya eller ändrade villkor och/eller uppdateringar. 

 

3.3 Upphovsrätt och ägande 

 

Allt innehåll, förutom Användarinnehåll, som erbjuds eller visas på Plattformen, inklusive men inte begränsat till text, grafik, fotografier, bilder, rörliga bilder, ljud och illustrationer som skyddas av immateriell äganderätt (tillsammans ”Innehåll”), ägs av Reebok, dess licensgivare, säljare, agenter och/eller dess Innehållsleverantörer.  

 

Du får enbart använda Plattformen och Innehållet för deras avsedda ändamål. Om vi inte säger något annat i Plattformen kan du bara visa, spela, skriva ut och ladda ner dokument, ljud och bild som finns på Plattformen för personliga ändamål, i informationssyfte och för icke-kommersiella ändamål.  

 

Du får inte ändra något av materialet och du får inte kopiera, distribuera, sprida, visa, presentera, reproducera, publicera, utfärda licens för, skapa härlett arbete utifrån, överlåta eller sälja någon information eller något arbete som Plattformen innehåller.  

 

Med undantag för vad som är tillåtet enligt gällande upphovsrättslagar, ansvarar du för att skaffa tillstånd innan du återanvänder något upphovsrättsskyddat material som är tillgängligt på Plattformen. I enlighet med dessa Användarvillkor är det förbjudet att använda sådant material på någon annan mobilapplikation, webbplats eller onlinetjänst.  

 

Du är ansvarig för att följa alla lagar som gäller för dig och din användning av Plattformen. Plattformen, dess Innehåll och alla tillhörande rättigheter ska förbli Reeboks eller dess licensgivares exklusiva egendom om inte annat uttryckligen överenskommits. Du får inte ta bort någon information kopplad till upphovsrätt, varumärken eller annat ägande från det material som återfinns på Plattformen. 

 

3.4 Varumärken 

 

Samtliga Reeboks varumärken, varumärken för tjänster och handelsnamn som används i samband med Plattformen (gemensamt ”Märken”) är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör adidas Group eller dess associerade företag, partner, säljare eller licensgivare. Du får inte använda, kopiera, reproducera, återpublicera, ladda upp, posta, sprida, distribuera eller ändra Reeboks Märken på något sätt, inklusive i reklam eller PR avseende distribution av material på Plattformen, utan skriftligt förhandsmedgivande från Reebok. Det är inte tillåtet att använda Reeboks Märken på någon annan mobilapplikation, webbplats eller onlinetjänst. Reebok förbjuder användningen av Reeboks Märken som en direktförbindelse på eller till någon annan mobilapplikation, webbplats eller onlinetjänst om inte upprättandet av en sådan länk är godkänd i förväg. 

 

3.5 Programvara 

 

Reebok tillhandahåller Programvaran på följande villkor. Reebok beviljar dig en icke-exklusiv, icke överförbar och begränsad licens att använda Programvaran enbart i syfte att använda Plattformen. Med undantag för vad som specifikt anges i dessa Användarvillkor får du inte, helt eller delvis, a) kopiera Programvaran, b) distribuera kopior av Programvaran, helt eller delvis, till någon tredje part, c) modifiera, anpassa, översätta, bakåtkompilera, göra ändringar, dekompilera, disassemblera eller skapa härlett arbete utifrån Programvaran, med undantag av vad som är tillåtet enligt lag, d) använda, hyra, låna ut, underlicensera, hyra ut, distribuera eller försöka bevilja andra rättigheter till Programvaran till tredje part, eller e) använda Programvaran för att fungera som tjänsteleverantör eller programtjänsteleverantör eller för att tillåta åtkomst till programvaran av någon tredje part. En del av Programvaran kan tillhandahållas av och/eller ägas av tredje part.  

 

Du får inte använda program, robotar, sökrobotar, spindlar, webbskrapor eller andra automatiserade medel eller enheter för att a) få tillgång till, kopiera, påverka eller övervaka någon del av Plattformen eller dess innehåll eller kringgå Plattformens struktur eller presentation eller något av dess innehåll, eller b) försvåra driften av Plattformen eller transaktioner som görs på Plattformen eller försvåra eller påverka personers användning av Plattformen eller underlätta tredje parts produktköp på Plattformen. 

 

Du får inte försöka få obehörig tillgång till någon del av eller funktion på Plattformen eller system anslutna till Plattformen genom dataintrång, lösenordsutvinning eller andra olagliga eller obehöriga medel. 

 

En del av det material från tredje part som Reebok tillhandahåller för användning med Programvaran regleras av licensavtal för öppen källkod som levereras med sådant material från tredje part. Reebok gör inget anspråk på ägande av sådan öppen källkodsprogramvara och sådan programvara tillhandahålls enbart i enlighet med de licensavtal som åtföljer sådan programvara. Följaktligen kan begränsningarna ovan om användningsområde, äganderätt, modifiering och andra bestämmelser relaterade till programvaran inte vara tillämpliga på sådan öppen källkodsprogramvara.  

 

3.6 Informationens riktighet 

 

Vi försöker se till att informationen på Plattformen är fullständig, korrekt och aktuell. Trots våra ansträngningar är det inte alltid fallet. Observera att vi inte är skyldiga att behålla eller uppdatera sådan information. Du bör inte lita på någon sådan information och all tillit till sådan information är på egen risk. 

 

3.7 Minderåriga 
 

Du måste vara 16 år eller äldre för att komma åt eller använda Plattformen.  

 

3.8 Din information 

 

När du tillhandahåller information om dig själv till oss eller till andra användare av Plattformen, inklusive när du skapar ett konto, godkänner du följande: a) Att tillhandahålla korrekt och aktuell information och inte information som försöker att efterlikna en annan individ, och b) att omedelbart uppdatera informationen så att den är korrekt och aktuell. Om du lämnar någon information om dig själv som är osann eller felaktig, eller om vi har rimliga skäl att misstänka att sådan information är osann eller felaktig, förbehåller vi oss rätten att tillfälligt upphäva eller säga upp dina konton, neka att tillhandahålla dig tjänster på Plattformen, och/eller vägra någon eller all aktuell eller framtida användning av Plattformen eller en del av den. 

 

3.9 Användarinnehåll 

 

Du förstår att ensam ansvarig för all information, data eller annat material som du och andra användare av Plattformen laddar upp, postar, överför, publicerar, visar eller på annat sätt gör tillgängligt via Plattformen, inklusive den information som tillhandahålls vid skapande av ett Konto samt information som du delar eller gör tillgänglig för andra användare av Plattformen ("Användarinnehåll") är endast du eller den person som sådant användarinnehåll har sitt ursprung från. Det betyder att du, och inte vi, är ansvarig för allt Användarinnehåll som du laddar upp, postar, överför, publicerar, visar eller på annat sätt gör tillgängligt via Plattformen.  

 

Vi kontrollerar inte publicerat användarinnehåll och kan inte heller garantera noggrannheten, integriteten eller kvaliteten på något användarinnehåll. Vidare har användarinnehållet endast informationssyfte och är inte avsett att ersätta professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Du förstår att om du använder Plattformen kan du bli utsatt för Användarinnehåll som är stötande, oanständigt eller obehagligt.  

 

Vi är inte ansvariga för användarinnehåll och ansvarar inte för förluster eller skador som orsakas av användarinnehållet eller användningen av eller förlitande på det. 

 

Genom att ladda upp, posta, överföra, publicera, visa eller på annat sätt göra Användarinnehållet tillgängligt via Plattformen godkänner du att 

 

 • du är ägare till alla rättigheter till sådant användarinnehåll, 

 

 • du har avstått från alla "moraliska rättigheter" som du kan ha till sådant användarinnehåll, inklusive men inte begränsat till rätten att identifieras som författare till sådant innehåll, 

 

 • du har rätt att tillåta vår användning av Användarinnehållet enligt dessa Användarvillkor,  

 

 • allt Användarinnehåll som du publicerar är korrekt, inte bryter mot dessa Användarvillkor, inte kommer att resultera i brott mot eller överträdelse av villkor i kontrakt eller avtal som du för närvarande är bunden av eller kommer att bli bunden av i framtiden, inte bryter eller kommer att bryta mot tillämplig lag och inte skadar eller kommer att skada någon person eller enhet, och att  

 

 • du är åtminstone 16 år. 

 

3.10 Din licens till Reebok för Användarinnehåll 

 

Genom att ladda upp, posta, överföra, publicera, visa eller på annat sätt göra Användarinnehåll tillgängligt ger du oss en världsomspännande, oåterkallelig, icke-exklusiv royaltyfri licens (med rätt till underlicensiera) för att använda, reproducera, visa, utföra, anpassa, ändra, publicera eller distribuera sådant användarinnehåll, helt eller delvis, i varje form eller med varje medium eller teknik (nu känd eller senare utvecklad), som en del av eller i samband med Plattformen.  

 

Vi kan ändra eller anpassa användarinnehållet, inklusive för att överföra, visa eller distribuera det över nätverk och för att uppfylla kraven för nätverk, tjänster eller andra medier. Vi eller andra kan, efter eget gottfinnande, hänvisa till ditt namn eller till någon annan identifierare som du angav när du skickade användarinnehållet. Du lovar att vår publicering och användning av ditt användarinnehåll inte bryter mot någon tredje parts rättigheter. 

 

3.11 Reeboks diskretion att använda Användarinnehåll 

 

Allt Användarinnehåll som du laddar upp, postar, överför, publicerar, visar eller på annat sätt gör tillgängligt via Plattformen får användas av Reebok i enlighet med vårt Sekretessmeddelande. Reebok förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande ändra, förkorta, radera eller vägra att posta Användarinnehåll. Reebok garanterar inte att du kommer att kunna bearbeta eller radera sådant Användarinnehåll som du gjort tillgängligt i samband med Plattformen. Vi är inte skyldiga att hålla det Användarinnehåll som du gör tillgängligt via Plattformen konfidentiellt.  

 

3.12 Ditt uppförande 

 

Du godkänner att följa alla lagar, regler och bestämmelser som gäller för din åtkomst till och din användning av Plattformen. Dessutom accepterar du att inte 

 

 • ladda upp, posta, överföra, publicera, visa eller på annat sätt göra tillgängligt via Plattformen sådant Användarinnehåll som du känner till är falskt, felaktigt eller vilseledande, 

 

 • ladda upp, posta, överföra, publicera, visa eller på annat sätt göra tillgängligt via Plattformen sådant Användarinnehåll som bryter mot lagar, stadgar, föreskrifter eller regler (inklusive, men inte begränsat till, sådana som reglerar exportkontroll, konsumentskydd, illojal konkurrens, diskriminering eller vilseledande reklam),  

 

 • ladda upp, posta, överföra, publicera, visa eller på något annat sätt göra tillgängligt via Plattformen sådant Användarinnehåll som är, eller rimligen kan anses vara, skadligt, hotfullt, missbrukande, trakasserande, otillåtet, ärekränkande, vulgärt, obscent, falskt, av sådan art att det gör intrång i någons privatliv, förhatligt, på ett rasistiskt, etniskt eller annat sätt anstötligt, eller på något sätt skadligt för minderåriga, 

 

 • förfalska rubriker eller på något annat sätt manipulera identifierare för att dölja ursprunget till Användarinnehåll som överförs via Plattformen, 

 

 • ladda upp, posta, överföra, publicera, visa eller på något annat sätt göra tillgängligt via Plattformen sådant Användarinnehåll som du inte har rätt att göra tillgängligt enligt lag eller enligt avtals- eller förtroendeförhållanden (till exempel insiderinformation eller skyddad och konfidentiell information som delgivits som en del av anställningsförhållanden eller enligt sekretessavtal), 

 

 • ladda upp, posta, överföra, publicera, visa eller på något annat sätt göra tillgängligt via Plattformen sådant Användarinnehåll som kränker en parts rättigheter rörande patent, varumärke, affärshemlighet, upphovsrätt, publiceringsrätt eller någon annan rättighet, 

 

 • ladda upp, posta, överföra, publicera, visa eller på något annat sätt göra tillgängligt via Plattformen oönskad eller obehörig reklam, reklammaterial, "skräppost", "spam", "kedjebrev", "pyramidförsäljning" eller någon annan form av uppmaning, 

 

 • ladda upp, posta, överföra, publicera, visa eller på något annat sätt göra tillgängligt Användarinnehåll som tillhandahålls av en annan användare av Plattformen (eller en bild eller foto som visar sådant användarinnehåll) på någon annan webbplats, mobilapplikation eller onlinetjänst utan föregående tillstånd från den användaren, 

 

 • ladda upp, posta, överföra, publicera, visa eller på något annat sätt göra tillgängligt via Plattformen material som innehåller programvaruvirus eller andra datorkoder, -filer eller -program som är avsedda att avbryta, förstöra eller begränsa funktionaliteten hos någon datorprogramvara eller maskinvara eller telekommunikationsutrustning, 

 

 • vidta åtgärder som stör Plattformens funktioner, äventyrar Plattformens säkerhet eller på något annat sätt skadar Plattformen eller det material eller den information som är tillgänglig via Plattformen, 

 

 • försöka att få obehörig åtkomst till någon del eller funktion i Plattformen, till andra system eller nätverk som är anslutna till Plattformen, till någon av våra eller vår tjänsteleverantörers servrar eller till någon av de tjänster som erbjuds på eller genom Plattformen, inklusive men inte begränsat till dataintrång, lösenordsutvinning eller något annat obehörigt sätt, 

 

 • undersöka, skanna eller testa sårbarheten hos Plattformen eller något nätverk som är anslutet till Plattformen eller kringgå autentiseringsåtgärderna på Plattformen eller något nätverk som är anslutet till Plattformen, 

 

 • i enlighet med avsnitt 3.5, använda några automatiserade medel för att samla in information eller innehåll från eller på annat sätt komma åt Plattformen, inklusive men inte begränsat till, genom att använda tekniska redskap som exempelvis robotar, spindlar eller skrapning utan vårt föregående tillstånd, 

 

 • skörda eller på annat sätt samla in och lagra information om andra användare av Plattformen, inklusive e-postadresser, 

 

 • installera någon programvara, fil eller kod som inte är behörig av användaren av en dator eller enhet eller som tar kontroll över all eller någon del av behandlingen som utförs av en dator eller enhet utan tillstånd från användaren av datorn eller enheten, eller 

 

 • störa eller avbryta driften av Plattformen eller servernätverk som är anslutna till Plattformen, eller åsidosätta alla krav, förfaranden, policyer eller regler för nätverk som är anslutna till Plattformen. 

 

3.13 Länkar till webbplatser och onlinetjänster som ägs eller kontrolleras av tredje part och tredjepartsattribut 

 

För din bekvämlighet kan Plattformen innehålla länkar till, eller ibland omdirigera dig till, webbplatser och/eller onlinetjänster som ägs eller kontrolleras av tredje part. På din begäran kan Plattformen också ansluta till webbplatser för sociala nätverk som inte ägs eller kontrolleras av oss. 

  

Vi kan inte kontrollera dessa webbplatser och onlinetjänster och du accepterar att vi inte är ansvariga eller skadeståndsskyldiga för noggrannheten; insamling, användning eller utlämnande av information; efterlevnad av upphovsrätt; laglighet; anständighet; eller någon annan aspekt av sådana webbplatser och onlinetjänster inklusive deras verksamhet eller det innehåll som visas på eller via dem. Förekomsten av en sådan länk på Plattformen innebär inte att vi godkänner någon sådan webbplats eller onlinetjänst, innehållet som visas på eller via den, eller någon association med operatörerna, och du accepterar att inte hålla oss ansvariga för eventuell skada som kan uppstå baserat på din åtkomst till eller användning av en länkad webbplats eller onlinetjänst. 

 

3.14 Registrering och lösenord 

 

Du kanske får eller måste registrera dig eller få ett inloggnings-ID och lösenord innan du får åtkomst till vissa sidor på Plattformen. Du bekräftar och godkänner att du är ansvarig att skydda sekretessen för ditt inloggnings-ID och lösenord och för alla användningar av ditt inloggnings-ID, lösenord och/eller konto, oavsett om det är auktoriserat av dig eller inte. Du godkänner att omedelbart meddela oss om obehörig användning av ditt inloggnings-ID, lösenord eller konto, eller något annat brott mot säkerheten som innebär åtkomst till Plattformen via ditt konto. Du är införstådd med att du kan hållas ansvarig för förlust eller skada som orsakas oss eller någon annan person eller enhet på grund av att någon annan använder ditt inloggnings-ID, lösenord eller konto som ett resultat av att du inte har vidtagit rimliga åtgärder för att hålla din kontoinformation säker och konfidentiell. 

 

3.15 Användning av Plattformen och uppsägning av detta avtal 

 

Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande när som helst göra något av följande, med eller utan föregående meddelande: i) Ändra, tillfälligt upphäva eller avsluta driften av eller din åtkomst till Plattformen eller någon del av Plattformen eller avtalet mellan dig och oss enligt dessa Användarvillkor inklusive, men inte begränsat till, om du begår en överträdelse av dessa Användarvillkor, ii) modifiera eller ändra Plattformen, eller någon del av Plattformen, iii) avbryta den vanliga driften av Plattformen, eller någon del av Plattformen, om det behövs för att utföra rutinmässiga eller icke-rutinmässigt underhåll, för att korrigera fel eller för att göra andra ändringar i Plattformen, som krävs för bland annat förändringar av den tekniska miljön eller tekniska funktioner, förändringar i antalet användare eller förbättringar av tjänsterna. 

 
Vid uppsägning av avtalet enligt dessa Användarvillkor av någon anledning gäller följande: 

 • Alla rättigheter som beviljats dig enligt dessa Användarvillkor upphör att gälla. 
 • Du måste omedelbart upphöra med alla aktiviteter som godkänts av dessa Användarvillkor, inklusive din användning av Plattformen. 
 • Du måste omedelbart radera eller ta bort Plattformen från din(a) enhet(er) och omedelbart förstöra alla kopior av hela eller delar av Plattformen, som du äger, förvarar eller kontrollerar och på vår begäran intyga för oss (eller vår nominerade) att du har gjort så. 

 

Du kan annullera denna överenskommelse när som helst utan föregående meddelande genom att avinstallera Appen. Avinstallationsmetoden varierar beroende på din enhet. För att avinstallera Appen kan du använda programhanteraren som medföljer din enhet eller se bruksanvisningen. 

 

Avsnitten "Din licens till Reebok för Användarinnehåll” och ”Vårt ansvar för förlust eller skada som du har lidit" fortsätter att gälla efter det att detta avtal har avslutats enligt dessa Användarvillkor. 

 

 

3.16 Åtkomst till Plattformen  

 

Varken Reebok eller någon av deras respektive associerade företag garanterar att Plattformens funktioner kommer att fungera oavbrutet eller vara felfria eller att fel kommer att korrigeras. 

Vi kan tillfälligt upphäva, dra tillbaka, avbryta eller ändra hela eller någon del av Plattformen utan föregående meddelande.  

 3.17 Vårt ansvar för förlust eller skada som du har lidit 

 

Vi är ansvariga mot dig för förutsebara förluster och skador som orsakas av oss. Om vi inte följer dessa villkor är vi ansvariga för förlust eller skada som du lider och som är ett förutsebart resultat av att vi bryter mot dessa villkor eller att vi inte använder rimlig omsorg och skicklighet, men vi är inte ansvariga för förlust eller skada som är inte förutsägbar. Förlust eller skada är förutsägbar om det är uppenbart att det kommer att hända eller om både vi och du, när du accepterade dessa villkor, visste att det kan hända. 

Vi utesluter inte eller begränsar på något sätt vårt ansvar gentemot dig, där det skulle vara olagligt att göra det. Detta inkluderar ansvar för dödsfall eller personskada som orsakats av vår vårdslöshet eller vårdslöshet av våra anställda, ombud eller underleverantörer eller för bedrägeri eller missvisande information. 

Om felaktigt digitalt innehåll som vi har tillhandahållit skadar en enhet eller ett digitalt innehåll som tillhör dig, reparerar vi skadan eller betalar dig en ersättning. Vi är emellertid inte ansvariga för skador som du kunde ha undvikit genom att följa vårt råd att tillämpa en uppdatering som erbjuds dig kostnadsfritt eller för skador som orsakades av att du misslyckades med att följa installationsanvisningarna korrekt eller att ha installerat de minsta systemkrav som rekommenderas av oss. 

Plattformen är avsedd för hemmabruk och privat bruk. Om du använder Plattformen för kommersiell, affärs- eller återförsäljningsändamål har vi inget ansvar för dig vid förlust av vinst, förlust av affärer, verksamhetsavbrott eller förlust av affärsmöjligheter. 

 

3.18 Även om vi försenar verkställigheten av detta avtal, kan vi fortfarande genomdriva det senare 

 

Även om vi försenar verkställigheten av detta avtal, kan vi fortfarande genomdriva det senare. Om vi inte omedelbart insisterar på att du gör något du är skyldig att göra enligt dessa villkor eller om vi är sena att vidta åtgärder mot dig när du har brutit mot detta avtal, betyder det inte att du inte behöver göra det och det hindrar oss inte från att vidta åtgärder mot dig senare. 

4. DIGITALA KÖPVILLKOR

4.1 När gäller dessa köpvillkor?

Dessa köpvillkor gäller för köp från vår plattform, om tillhandahållandet av personuppgifter för användning på Plattformen gäller som betalning enligt tillämplig lagstiftning. Du samtycker till dessa Köpvillkor, när du börjar använda Plattformen, till exempel genom att skapa Reebok-kontot. Avvikelser från dessa Köpvillkor är endast möjliga efter skriftligt medgivande från oss.

Om du inte samtycker till dessa Köpvillkor, skall du inte gå till eller använda Plattformen.

4.2 Överensstämmelse; uppdateringar

För Reebok är kvalitet ytterst viktig och vi har en lagstadgad skyldighet att säkerställa att vår Plattform överensstämmer med avtalet.

Som en del av denna lagstadgade skyldighet kommer vi att då och då erbjuda och kräva att du installerar säkerhetsuppdateringar och tekniska uppdateringar. Det är ditt ansvar att utan dröjsmål installera sådana uppdateringar och att uppdatera operativsystemet i din slutenhet, om detta krävs för sådana uppdateringar. Vi kommer inte att vara ansvariga för någon brist på överensstämmelse med Plattformen som är resultatet av brist på relevant uppdatering, när du inte installerar den uppdatering vi försett dig med.

Om vår Plattform inte överensstämmer med försäljningsavtalet, har du rätt att få avvikelsen korrigerad. Din rätt att åberopa bristande överensstämmelse upphör två (2) år efter leverans av Plattformen. Du skall på rimligt sätt samverka med oss för att bedöma om orsaken till bristande överensstämmelse återfinns i din egen digitala miljö. Om du inte på detta sätt samverkar, åvilar bevisbördan avseende överensstämmelse dig.

4.3 Av användaren tillhandahållet innehåll; följden av avslutande

Om du har laddat upp, postat, överfört, publicerat, visat eller på annat sätt tillgängliggjort Av användaren tillhandahållet innehåll via Plattformen, gäller följande vid avslutande av köpavtalet:

 • de rättigheter som följer av Avsnitt 3.11 avseende Av användaren tillhandahållet innehåll som inte utgör personuppgifter upphör. Det gäller emellertid inte om sådant Av användaren tillhandahållet innehåll:
  • inte har någon användning i en annan kontext än Plattformens,
  • uteslutande är relaterat till din användning av Plattformen,
  • av oss har sammanställts med andra data och inte kan återställas eller endast kan återställas med en oproportionerlig arbetsinsats,
  • skapats av dig tillsammans med andra kunder, under förutsättning att andra kunder fortfarande kan använda det Av användaren tillhandahållna innehållet.

För Av användaren tillhandahållet innehåll med personuppgifter skall stadgandena i Plattformens Sekretessmeddelande fortsätta att gälla.

 • vi skall på din begäran och utan kostnad inom rimlig tid förse dig med av användaren tillhandahållet innehåll som inte utgör personuppgifter och detta i ett maskinläsbart format, så snart avslutandet trätt i kraft. Det gäller inte om sådant av användaren tillhandahållet innehåll:
  • inte har någon användning i en annan kontext än Plattformens,
  • uteslutande är relaterat till din användning av Plattformen,
  • av oss har sammanställts med andra data och inte kan återställas eller endast kan återställas med en oproportionerlig arbetsinsats,

För av användaren tillhandahållet innehåll med personuppgifter skall stadgandena i Plattformens Sekretessmeddelande fortsätta att gälla.

5. ÖVRIGT
5.1 Kontakta oss

Om du har några frågor eller kommentarer om Plattformen eller Reeboks Villkor eller om du skulle ha ett klagomål, så tveka inte att kontakta vår kundtjänst på något av de sätt som anges i avsnittet Hjälp på Plattformen .

Du kan också kontakta oss per brev till följande adress:

Customer Service
Hoogoorddreef 9A, 1101 BA Amsterdam, Nederländerna


5.2 Prioriteringar

Vid motstridigheter mellan Reeboks Villkor och annat innehåll på andra ställen på Plattformen eller i länkar, är det Reeboks Villkor i detta dokument som gäller.

5.3 Ändringar av Reeboks Villkor

Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar i dessa Villkor.

Användningen av denna Plattform och varje köpeavtal som verkställts mellan dig och oss, kommer att omfattas av den version av Reeboks Villkor som är i kraft vid den tidpunkt då du gör din beställning via denna Plattform eller den dag då du bläddrar på denna Plattform (beroende på vad som är tillämpligt).

Kontrollera regelbundet om ändringar gjorts i Reeboks Villkor.

5.4 Dataskydd

Reebok har full respekt för integriteten hos de personer som öppnar och använder Plattformen. Dina personuppgifter kommer att samlas in och användas för fullgörande av nödvändiga, avtalsenliga förpliktelser angivna i dessa Villkor. För information om hur vi använder cookies, vilken typ av information vi samlar, hur och i vilket syfte vi använder din information och under vilka omständigheter vi lämnar ut information, se vårt Sekretessmeddelande.

5.5 Avskiljande

Varje enskild bestämmelse i Reeboks Villkor ska tolkas separat och oberoende av övriga bestämmelser. Om någon bestämmelse anses vara ogiltig, sakna laga kraft eller inte vara verkställbar, ska den bestämmelsen inses vara avskild från och inte påverka verkställbarheten hos andra bestämmelser i dessa Reebok Villkor.

5.6 Underleverantörskap och överlåtelse

Reebok förbehåller sig rätten att använda underleverantörer samt överföra, överlåta och besluta om novation när det gäller samtliga eller någon av våra rättigheter och skyldigheter enligt Reeboks Villkor förutsatt att det inte påverkar dina rättigheter enligt Reeboks Villkor. Du får inte använda underleverantörer, överlåta eller på annat sätt överföra några av dina rättigheter eller skyldigheter enligt Reeboks Villkor utan vårt skriftliga samtycke.

5.7 Händelser utanför rimlig kontroll

Reebok kommer inte att kunna hållas ansvarigt för några förseningar eller underlåtenhet att utföra eller efterleva våra skyldigheter enligt Reeboks Villkor om denna försening eller underlåtenhet beror på en orsak som ligger utanför Reeboks rimliga kontroll.

5.8 Tillämplig lag och jurisdiktion

Reeboks Villkor omfattas av lagstiftningen i Nederländerna. Nederländsk lag gäller försäljningsavtalet, med uteslutande av FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor (CISG). Detta påverkar inte tillämpliga obligatoriska rättigheter enligt lagen i det land där du har din hemvist.

Det står dig fritt att hänskjuta eventuella tvister som kan uppstå under dessa Villkor, antingen till behörig domstol i Amsterdam, Nederländerna, eller till behörig domstol i det land där du har din hemvist, om detta land är en EU-medlemsstat, där domstolar, med undantag för andra domstolar, är behöriga att lösa sådana tvister. Reebok kommer att hänskjuta eventuella tvister som kan uppstå under dessa Villkor till behörig domstol i det land där du har din hemvist, om detta är i en EU-medlemsstat, eller till behörig domstol i Amsterdam, Nederländerna.

5.9 Information om batterier

Vissa av de produkter som Reebok säljer innehåller batterier.

http://www.staging.adidas.nl/on/demandware.static/-/Sites-adidas-NL-Library/nl_NL/dwf47b9f50/crossed%20out%20wheelie%20bin%20symbol.pngBatterier och laddningsbara batterier som innehåller farliga ämnen är tydligt markerade med symbolen föreställande en överstruken soptunna. Kemikaliebeteckningarna för de farliga substanserna anges eventuellt under symbolen föreställande den överstrukna soptunnan. Det kan till exempel vara (Pb) bly, (Cd) kadmium och (Hg) kvicksilver.

Gamla batterier och laddningsbara batterier får inte slängas bland vanligt hushållsavfall. De kan kostnadsfritt lämnas på ett inlämningsställe eller till en butik. Du kan även lämna tillbaka köpta batterier och laddningsbara batterier (utan apparater) till våra kontor personligen. Var vänlig skicka inte några batterier via post.

Version december 2021

BILAGA 1 till dessa Villkor

Mall för ångerblankett

Till

adidas Sverige AB
c/o Reebok Customer Service,
Returns department,
Hoogoorddreef 9A, 1101 BA Amsterdam, Nederländerna

Jag/Vi* meddelar härmed att jag/vi* frånträder mitt/vårt köpeavtal avseende följande varor:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________

Beställdes den*/mottogs den*:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Konsumentens/konsumenternas namn och beställningsnummer:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Konsumentens/konsumenternas adress:

______________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________________________________________________

Datum/Konsumentens/konsumenternas underskrift (endast om denna blankett meddelas på papper)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

(*) Stryk det som inte är tillämpligt.