Kundservice

Reebok villkor

Reebok villkor består av följande avsnitt i detta dokument: 1. Inledning; 2. Köpevillkor; 3. Användande av webbsidan och 4. Övrigt samt villkor för särskilt innehåll i någon policy eller något dokument som det länkas till i detta dokument.

1. Inledning

www.reebok.se ("webbsidan") ägs och/eller hanteras av eller på uppdrag av adidas International Trading B.V., Atlas Arena, Africa Building, Hoogoorddreef 9a, 1101 BA Amsterdam ZO, Nederländerna ("Reebok/vi/oss").

Om du gör en beställning via den här webbsidan upprättas ett kontrakt mellan dig och oss. Detta kontrakt regleras av Reebok villkor, speciellt av nedan angivna köpevillkor.

adidas AG är moderbolag till adidas Group som består av flera närstående bolag, däribland adidas International Trading B.V.

2. Köpevillkor

Läs noggrant igenom följande köpvillor innan du beställer produkter online via Reebok webbsida. Observera att följande köpevillkor kompletteras av de villkor som anges på de sidor till vilka det länkas i följande köpevillkor.

2.1 När gäller köpevillkoren?

Köpevillkoren gäller samtliga erbjudanden och kontrakt som rör försäljning och leverans av produkter från Reebok. Med andra ord samtycker du även till köpevillkoren när du (i) beställer något via Reebok webbsida eller (ii) via någon webbsida som är direkt kopplad till vår webbsida (gemensamt kallade "webbsidan") eller när du tackar ja till ett erbjudande från Reebok. Köpevillkoren kan frångås enbart efter skriftlig överenskommelse med Reebok.

2.2 Produkter

Reebok har olika typer av produkter. Det kan innefatta produkter som helt och hållet designats av Reebok, vilket innebär att de är helt och hållet designade och skapade av Reebok ("standardprodukter") – och produkter som designats av Reebok, men som eventuellt anpassats eller ändrats av dig genom att du valt material eller färger efter egen smak ("skräddarsydda produkter"), gemensamt kallade produkter.

Du kan anpassa dina produkter genom att välja en produkt som designats av Reebok och göra den personlig. Att göra den personlig innebär att lägga till din favoritspelares, ditt, ditt husdjurs eller nästan vem som helst (lämpliga) namn och nummer. Välj en spelare och dennes nummer eller lägg till en egen text och ett eget nummer.

Du kan dessutom justera eller designa dina egna YourReebok-produkter genom att välja dina egna färger och, i vissa fall, material. Med YourReebok anpassningsverktyg kan du även lägga till ditt namn, nummer och märke eller flagga.

2.3 Krav för att upprätta ett kontrakt med Reebok

Du måste vara 16 år eller äldre för att köpa produkter via vår webbsida.
Du kan endast göra beställningar via vår webbsida om du är konsument, inte om du är återförsäljare.
Du garanterar att den information som du lämnar till Reebok i din förfrågan eller beställning är korrekt och fullständig.

2.4 Hur upprättas ett kontrakt med dig?

2.4.1 Skapande av kontrakt för standardprodukter

All information på webbsidan är enbart en inbjudan att förhandla. Informationen är med andra ord inte ett erbjudande eller ett bindande kontrakt. Du samtycker till att din beställning är ett erbjudande om att köpa produkterna i din beställning.

Reebok har alltid rätt att kontrollera en beställning i förväg och/eller att avvisa en beställning utan att ange anledning och utan skyldigheter gentemot dig. Om Reebok inte bekräftar din beställning inom tio arbetsdagar kan den anses vara avvisad.

Samtliga av dina inköpsordrar måste godkännas av Reebok. Vi kan efter eget gottfinnande välja att inte godkänna din order. Nedan följer några exempel på när vi inte kan godkänna din beställning:

 • (a) Om ej tillgängliga produkter visas på hemsidan.
 • (b) Om din betalning inte godkänns.
 • (c) Om produkten påverkas av leveransrestriktioner.
 • (d) Om produkterna på webbsidan har uppenbara fel såsom inkorrekt pris eller på annat sätt beskrivs felaktigt.

Efter att du gjort din beställning skickar vi dig via e-post en orderbekräftelse med beställningsnummer och information om de produkter som du beställt av oss samt information om eventuell leveranstjänst, om din beställning inte rör skräddarsydda produkter enligt beskrivningen i avsnitt 2.4.2 nedan. Godkännande av din beställning och upprättande av ett försäljningskontrakt för standardprodukter mellan dig och Reebok sker inte utan eller innan det att:

 • (i) Reebok via e-post bekräftar leverans av standardprodukterna från vårt lager.
 • (ii) Du fått en bekräftelse från transportföretaget om att standardprodukterna är redo att hämtas upp av dig när du valt alternativet att hämta upp standardprodukterna i en Reebok-butik eller i en av transportföretagets lokaler eller transportföretaget har lämnat standardprodukterna på avhämtningsplatsen.
 • (iii) Du får ett meddelande från Reebok som bekräftar att standardprodukterna är redo att hämtas upp av dig i vald Reebok-butik i det fall du valt att hämta upp standardprodukterna i en Reebok-butik.

Observera att alternativet att hämta upp i butik eller hos ett specifikt Reebok-transportföretag enbart finns tillgängligt i vissa angivna länder samt angivna Reebok-butiker och lokaler.

2.4.2 Skapande av kontrakt för skräddarsydda produkter:

När du har gjort en beställning av skräddarsydda produkter (inklusive YourReebok-produkter) skickar vi dig en orderbekräftelse via e-post. Godkännande av din beställning och upprättande av ett försäljningskontrakt för skräddarsydda produkter mellan dig och Reebok sker när du mottagit Reebok meddelande med bekräftelse på din beställning.

2.5 Äganderättsförbehåll

Levererade produkter förblir i Reebok ägo tills det att du betalat hela det belopp som du är skyldig oss enligt samtliga överenskommelser inklusive betalning av kostnader även för tidigare och senare leveranser samt delleveranser. Du får inte sälja, avyttra eller belasta produkter innan de är i din ägo.

2.6 Produkternas kvalitet och underhåll

Mindre skillnader i färg och andra avvikelser hos produkterna kan förekomma på grund av olika bildförvärv, visningstekniker och andra tekniska orsaker. Reebok är inte ansvarigt för sådana avvikelser och missvisningar.

Reebok uppmanar dig att läsa de tvätt- och underhållsinstruktioner som finns tryckta på produkternas etiketter. Reebok är inte ansvarigt för eventuella skador uppkomna på grund av felaktig hantering av produkterna inklusive hantering som strider mot instruktionerna.

2.7 Att annullera en beställning

Eftersom vi alltid strävar efter att hantera alla beställningar så fort som möjligt är det endast möjligt att annullera en beställning genom att ringa vår kundservice inom en väldigt snar framtid efter det att beställningen har gjorts. Telefonnumret till vår kundservice är: 0200 - 883 717 (MÃ¥n till Fre, 09:30-18.00)

Observera att du för Reebok standardprodukter kan annullera din beställning innan du mottagit en leveransbekräftelse via e-post från Reebok. Detta påverkar inte på något sätt din rätt till upphävande enligt klausul 2.13 i dessa villkor.

Som beskrivet i punkt 2.11 nedan är skräddarsydda produkter skapade specifikt för dig. Det innebär att vi inte kan godkänna returer utöver i händelse av fabrikationsfel. Det innebär även att du inte kan annullera din beställning efter det att Reebok har skickat dig orderbekräftelsen.

2.8 Pris

Angivna priser är inklusive moms. Priserna anges i svenska kronor (SEK). Reebok förbehåller sig rätten att göra ändringar i priser och produkter före en av dig gjord beställning.

Reebok förbehåller sig rätten att när som helst ändra, begränsa och avsluta eventuella specialerbjudanden och rabatter.

Reebok debiterar leveranskostnader. Leveranskostnaderna varierar beroende på produkt och leveranstyp. Leveransen kan vara "expressleverans", "standardleverans", "YourReebok-leverans" eller "kombinerad leverans" (standard och enkelt skräddarsydda produkter, inga YourReebok)

För ytterligare information om kostnader, klicka här, "Leveransavsnittet" på vår webbsida. Dessa kostnader kommer, om de är tillämpliga, att debiteras separat, specificerade och summerade med det totala beloppet för beställningen.

2.9 Betalningsmetoder

Vi hänvisar till vår webbsida för information om tillgängliga betalningsmetoder.

Reebok genomför en individuell kreditkontroll för varje köp i enlighet med Reebok sekretesspolicy. Beroende på resultatet av denna kontroll reserverar sig Reebok rätten att neka vissa betalningsmetoder.

2.10 Fakturering

När vi väljer, eller påbjuds av lagen, att utfärda eller tillgängliggöra en faktura, förbehåller sig Reebok rätten att utfärda eller tillgängliggöra elektroniska fakturor och du samtycker till denna faktureringsform.

2.11 Särskilda aspekter på skräddarsydda produkter

För att skräddarsy din produkt och göra den personlig kan du lägga till en egen text. Du kan lägga till ditt namn, välja en spelare och ett nummer eller vara precis så kreativ som du vill. Observera att det ska vara anständigt, vi förbehåller oss rätten att ta bort opassande språk och användande av varumärken. Notera även att vissa specialtecken inte stöds av vårt system.

Vi ber dig att inte använda, ladda upp, skicka in, kopiera eller på annat sätt publicera namn, ord eller fraser som faller under någon av kategorierna nedan:

 1. Består av eller innehåller namnet på en produkt, en tjänst, ett företag, en organisation eller ett event som tillhör någon annan.
 2. Består av eller innehåller namnet eller smeknamnet på en känd person (levande eller avliden).
 3. Gör, eller skulle kunna göra, intrång på tredje parts varumärken eller immateriella rättigheter.
 4. Är hotfullt, anstiftar till våld, är nedsättande, obscent, diskriminerande, upphetsande, explicit sexuellt eller på annat sätt olagligt.

Reebok förbehåller sig rätten att neka namn, ord och fraser (samt kombinationer av sådana) som faller under någon av kategorierna ovan eller som på annat sätt anses oacceptabla av Reebok. Detta resulterar i att din beställning annulleras. Vidare har Reebok rätt att begära kompensation motsvarande värdet av beställda varor.

Observera att du, genom att beställa skräddarsydda produkter, samtycker till att:

 • Uttrycka och garantera att de namn, ord och fraser du använder, laddar upp, skickar in, kopierar eller på annat sätt publicerar för användande på din skräddarsydda produkt inte faller under någon av kategorierna ovan.
 • Ersätta Reebok och närstående företag samt hålla Reebok och närstående företag skadeslösa för samtliga kostnader, utgifter, skador, förluster och skulder som Reebok och närstående företag ådragit sig eller drabbats av på grund av användandet av namn, ord och fraser som du använt, laddat upp, skickat in, kopierat eller på annat sätt publicerat (inklusive användande på din skräddarsydda produkt).
 • Ge Reebok och närstående företag en icke-exklusiv, oåterkallelig, royaltyfri, världsomspännande, helt och hållet underlicensmässig rätt att använda, reproducera, yppa och modifiera namn, ord och fraser inskickade av dig i syfte att fullfölja din beställning.

I den mån beställningen inbegriper produkter som är tillverkade eller anpassade enligt kundspecifikationer, med andra ord skräddarsydda produkter, har du ingen ångertid, återkallanderätt, returrätt eller rätt att häva avtalet (avsnitt 6:230p under f, underavsnitt 1i den nederländska civillagen).

2.12 Leverans

Reebok levererar till den adress som du angivit i Sverige. Reebok kan enbart leverera till hem- eller kontorsadresser. Eller, om du har valt att hämta produkterna i en Reebok-butik, till adressen för den aktuella Reebok-butiken. Reebok bekräftar detta via e-post när du informeras om att produkterna är tillgängliga för upphämtning av dig.

Leveranser sker på arbetsdagar som inte är helgdagar i ditt land eller i det område där vårt Reebok-lager ligger. Nationella, regionala och lokala helgdagar i ditt boendeland samt i staden Rieste, Tyskland (Reebok lageradress) kan därför räknas som helgdagar. Observera att helgdagar kan vara olika för olika länder och olika år. Vi rekommenderar att du kollar upp helgdagar bättre kunna uppskatta leveranstider.

För detaljerad information om leveranstider, ta del av specifikationerna för olika typer av leverans, såsom "expressleverans", "standardleverans", ”leverans av skräddarsydda produkter" och "leverans av skräddarsydda YourReebok-produkter" genom att klicka här i "Leverans"-avsnittet på vår webbsida. Observera att leveranstider är indikativa och därför inte kan betraktas som strikta tidsfrister. Enbart det faktum att en leveranstid överskridits berättigar dig inte till kompensation. Reebok tar dock på sig det begränsade ansvaret att, om det skulle uppstå en osannolik försening av en expressleverans, ersätta dig för den totala kostnaden för expressleverans.

Observera att skräddarsydda produkter har andra leveranstider. Att lägga till text på en produkt tar lite tid. Detta innebär att hela din order med standardprodukter och skräddarsydda produkter tar upp till tre dagar extra att leverera. Vi vill dock betona att skräddarsydda YourReebok-produkter levereras separerade från andra eventuellt beställda produkter och att det tar cirka 4/6 veckor innan de levereras. För detaljerad information: Kontrollera leveranstiden för ditt land genom att klicka här.

Reebok har rätt att, i görligaste mån, dela upp leveransen så att du får de beställda produkterna så snabbt som möjligt. Det tillkommer inga extra kostnader vid sådana delleveranser. Om du däremot begär att Reebok levererar beställningen i olika delar, kan Reebok debitera dig för extra leveranskostnader. Varje delbeställning utgör ett separat försäljningskontrakt. Om Reebok skulle leverera en del sent eller om en delbeställning är felaktig, berättigar detta dig inte till att annullera någon annan delbeställning.

Om Reebok innan ett försäljningskontrakt upprättats upptäcker att beställda standardprodukter inte längre kan levereras, kanske Reebok erbjuder dig en produkt som är likvärdig vad gäller kvalitet, pris och funktion. Du behöver inte tacka ja till ersättningsprodukten. Du kan, om du så önskar, returnera den inom 30 dagar på Reebok bekostnad (din återkallanderätt och din returrätt förblir naturligtvis opåverkade).

Om Reebok osannolikt inte längre kan leverera de beställda produkterna efter att ett försäljningskontrakt upprättats och Reebok inte är ansvarigt för situationen, har Reebok rätt att avsluta försäljningskontraktet. Reebok informerar dig då omedelbart och ersätter dig för gjorda betalningar.

2.13 Produktreturer

Om du inte är helt nöjd med din beställning har du rätt att upphäva den. Du har med andra ord rätt att returnera standardprodukter enligt beskrivning nedan och vi säkerställer då att du återbetalas. Följ bara de instruktioner som ges i följande avsnitt:

Enligt bestämmelserna i dessa köpevillkor kan du returnera mottagna standardprodukter utan att ange orsak inom 30 dagar från det datum då du mottar standardprodukten. Om du vill upphäva försäljningskontraktet med adidas returnerar du helt enkelt standardprodukterna till oss. Du kan även använda bifogat formulär för upphävande(frivilligt). Följ de instruktioner som ges under avsnitt 2.14 nedan (oavsett om du använder formuläret för upphävande eller ej).

Om returen sker efter denna tidsfrist, eller om varan är använd, skadad eller inte ligger i sin originalförpackning, kan Reebok inte acceptera de returnerade varorna och inte göra någon återbetalning. Klädreturer accepteras enbart om originaletiketten eller hängetiketten inte tagits bort.

Observera att det kan finnas särskilda regler för skräddarsydda produkter (inklusive YourReebok-produkter) eftersom de är skapade just för dig. Det innebär att vi inte kan godkänna returer utöver i händelse av fabrikationsfel. Om du har frågor rörande returer av defekta skräddarsydda produkter köpta online på vår webbsida kan du kontakta oss på 0200 - 883 717 (MÃ¥n till Fre, 09:30-18.00) (eller e-posta vår kundservice. Vid frågor rörande skräddarsydda produkter köpta i en av våra återförsäljarbutiker ber vi dig att ringa den aktuella butiken. Telefonnumret är utskrivet på kvittot.

Följ instruktionerna på följesedeln. Alla returpaket måste skickas med transportföretagets returetikett eller med någon annan form av spårbar försändelse. Vi kan inte ta ansvar för fellevererade eller försvunna försändelser.

Returnering av produkter sker på Reebok bekostnad och risk. Produkterna, som ska vara oanvända och kompletta, inklusive originalförpackning ska, i görligaste mån, returneras till:

adidas International Trading B.V.
CDC Rieste
Hildesheimer Strasse 4-10
49597 Rieste
Tyskland

Vid en giltig retur enligt vad som beskrivs i dessa köpevillkor återbetalar Reebok priset för köpet samt leveranskostnader (vid komplett returnerade beställningar). Detta görs inom fjorton dagar efter det att Reebok mottagit meddelandet om att du vill utnyttja din rätt till upphävande. Reebok är dock inte skyldigt att återbetala dig innan de returnerade produkterna har mottagits.

Vi kan inte kontrollera den tid det tar för din retur att nå oss, men när vi mottar den kommer vi att hantera den så snabbt som möjligt. Vi behöver därför ha åtminstone fjorton dagar på oss för att ta emot och hantera din retur. Även om Reebok återbetalar pengarna inom 2 dagar efter att din retur hanterats, kan din bank eller ditt kreditkortsföretag kräva ytterligare tid för att hantera återbetalningen så att den når ditt konto. Vi meddelar dig via e-post när vi mottagit och hanterat den returnerade produkten/de returnerade produkterna. Vi återbetalar det totala värdet på produkten/produkterna. Återbetalningen görs med samma betalningsmetod som det ursprungliga köpet.

Om en standardprodukt returneras och Reebok anser att den skadats på grund av en handling eller försummelse för vilken du kan hållas ansvarig eller som på annat sätt är på din bekostnad och risk, har Reebok rätt att räkna av den värdeminskning hos den returnerade produkten som denna skada givit upphov till i den återbetalning som görs till dig. Du kan undvika att bli skyldig att kompensera för värdeminskning hos en produkt orsakad av användande genom att inte använda produkten och genom att (i görligaste mån) avstå från alla handlingar som kan påverka dess värde negativt.

2.14 Riktlinjer för returer Instruktioner för retur av standardprodukter:

Samtliga av dessa beställningar levereras med en retursedel och en returetikett. Följ instruktionerna nedan för att returnera en produkt:

 • Se till att du packar varan i originalförpackningen inklusive fastsatt originaletikett och hängetikett om det är klädesplagg.
 • Använd medföljande frisvarsetikett för att adressera paketet.
 • Fyll i retursedelsavsnittet på din retursedel och bifoga den till ditt paket.
 • Du kan boka en kostnadsfri upphämtning av UPS via deras respektive webbsidor. Bokningar kan även göras via telefon: 08457-877877.
 • Innan du ringer ett transportföretag ber vi dig att ha följande information till hands:
  • Ditt kundnummer
  • Ditt beställningsnummer
  • Din upphämtningsadress
  • Ditt telefonnummer
  • Ett föredraget upphämtningsdatum

Om du tappat bort dina returdokument ber vi dig kontakta vår kundservice på 0200 - 883 717 (MÃ¥n till Fre, 09:30-18.00) så att vi kan förse dig med nya.

2.15 Returnering av skräddarsydda produkter

Som det förklarats ovan kan vi inte acceptera returnering av skräddarsydda produkter (inklusive YourReebok-produkter) eftersom dessa är skapade just för dig om det inte förekommer fabrikationsfel. Om din skräddarsydda produkt är defekt ber vi dig att kontakta oss för returinstruktioner på 0200 - 883 717 (MÃ¥n till Fre, 09:30-18.00) eller e-posta vår kundservice.

2.16 Bytespolicy

Reebok byter inte produkter. Om du önskar byta en produkt behöver du returnera ditt köp för att få det återbetalat och göra en ny beställning. Det går bara att få återbetalning för returer som görs enligt vår returpolicy.

2.17 Skadade eller defekta produkter

Kvalitet är viktigt för Reebok. Vi testar noggrant alla våra produkter under verkliga omständigheter för att säkerställa att de helt och hållet klarar av det användande som de är designade för. Det är mycket ovanligt att våra produkter är skadade eller defekta. Observera också att Reebok enligt lag är skyldigt att säkerställa att våra produkter överensstämmer med försäljningskontraktet.

Returnerade produkter kontrolleras av Reebok kvalitetsavdelning och ersätts om skadan beror på ett fabrikationsdefekt eller en avvikelse från fabriksspecifikationerna. Vi åtar oss att helt och hållet ersätta kostnaderna för eventuella defekta produkter.

Om problemen orsakats av andra orsaker än materialkvalitet eller monteringsprocessen, returneras den ursprungliga produkten till dig. Vi ersätter inte produkter:

 • Som införskaffats via annan källa än webbsidan.
 • Som har skador orsakade av missbruk eller vårdslöshet (utsatta för kemikalier, frätande substanser, öppen låga, hög värme, vassa föremål, etc.).
 • Som är skadade på grund av felaktigt användande eller på grund av aktiviteter som skiljer sig från det tänkta syftet (användande av löparskor till plansporter eller vandringskängor som arbetsskor etc.).

Observera att den förväntade livslängden för samtliga av Reebok produkter är beroende av den individ som använder produkten, användningsvillkoren och användarens eget användningsmönster. Produkter som skadats av normal t slitage och produkter som överskridit för produkten rimlig livslängd bytes inte.

Vår kundservice hjälper dig gärna. Hör gärna av dig med frågor och kommentarer. Ring oss på 0200 - 883 717 (MÃ¥n till Fre, 09:30-18.00) eller e-posta oss.

3. Användande av webbsidan

Läs dessa villkor för användande av webbsidan ("Villkor för användande av webbsidan") noggrant innan användande av webbsidan och Reebok-innehåll på sociala mediers webbsidor, inklusive men inte begränsat till Facebook och Twitter (gemensamt kallade webbsidan). Dessa "Villkor för användande av webbsidan" gäller alla besök på och allt användande av webbsidan samt innehållet (så som det definieras nedan), information, rekommendationer, produkter och tjänster som erbjuds dig på och via webbsidan. Genom att gå in på och använda webbsidan ger du ditt samtycke till dessa "Villkor för användande av webbsidan" i sin helhet utöver andra lagar och förordningar som kan tillämpas på webbsidan och internet. Om du inte samtycker till dessa "Villkor för användande av webbsidan" ber vi dig att lämna webbsidan.

3.1 Webbsidans innehåll

Allt innehåll som förekommer eller visas på webbsidan, inklusive men inte begränsat till loggor, ikoner, varumärken, texter, grafik, fotografier, bilder, rörliga bilder, ljud, illustrationer och mjukvara (innehåll), ägs av adidas AG, närstående företag, licensgivare och innehållsleverantörer. Alla inslag på webbsidan, inklusive men inte begränsat till den allmänna designen och innehållet, kan skyddas av upphovsrätt, ideell rätt, databasrättigheter, varumärke och andra lagar som rör immateriell äganderätt. Om ingen uttrycklig tillåtelse givits i detta eller något annat avtal med Reebok får inga av webbsidans delar eller inslag och inte heller dess innehåll kopieras eller vidarespridas på något sätt. Webbsidan, dess innehåll och alla där till kopplade rättigheter ska förbli under exklusivt ägande av adidas AG, närstående företag eller licensgivare om inget annat avtalats. Alla sådana rättigheter förbehålls.

3.2 Upphovsrätt och varumärken

adidas AG, närstående företag eller licensgivare är och förblir innehavare av upphovsrätten som tillbörligt. Om inget annat anges i specifika dokument på webbsidan har du rätt att titta på, spela, skriva ut och ladda ner innehåll hittat på webbsidan för personligt, informellt och icke-kommersiellt bruk. Du får inte modifiera något av materialet och inte kopiera, distribuera, sprida, visa, presentera, reproducera, publicera, utfärda licens för, skapa härlett arbete utifrån, överföra eller sälja något innehåll. Du får inte återanvända något innehåll utan att först ha fått Reebok samtycke till detta. Användande av sådant innehåll för andra webbsidor eller datoriserade nätverk är förbjuden enligt dessa villkor. Du får inte ta bort någon information kopplad till upphovsrätt, varumärken eller annat ägande från det innehåll som du hittar på webbsidan.

Om du laddar ner mjukvara (inklusive men inte begränsat till skärmsläckare, appar till smartphones, ikoner, videor och bakgrundsbilder) från webbsidan, är mjukvaran, inklusive eventuella filer, bilder som är inkorporerade i eller genererade av mjukvaran samt data som medföljer mjukvaran (gemensamt kallade mjukvaran) licensierade till dig av Reebok. Reebok överför ingen laglig rättighet till mjukvaran till dig. Du äger det medium på vilket mjukvaran visas, men Reebok bibehåller fullständig och komplett rättighet till mjukvaran samt all immateriell äganderätt kopplad till denna. Du får inte vidaredistribuera, sälja, dekompilera, bakåtkompilera eller på annat sätt bryta ner mjukvaran till en form som är läsbar för människor.

Alla varumärken, servicemärken, loggor och handelsnamn som finns på produkter från adidas Group, produktförpackningar och/eller på webbsidan förblir, oavsett om de är registrerade eller inte (inklusive men inte begränsat till: textloggan "Reebok", "loggan med 3 ränder", "loggan med treklövern", "globen", "märket med 3 ränder") (varumärkena) under exklusivt ägande av adidas AG, närstående företag eller licensgivare (enligt vad som är lämpligt) och skyddas av tillämpliga lagar och avtal för varumärken. Du får inte på något sätt använda, kopiera, reproducera, återpublicera, ladda upp, posta, sprida, distribuera eller modifiera något av varumärkena, ej heller för annonsering eller marknadsföring för att distribuera material på webbsidan utan att först ha fått Reebok skriftliga samtycke till detta. Användande av något av varumärkena för andra webbsidor eller datornärverk, till exempel lagring eller återskapande av (en del av) webbsidan på någon extern internetwebbsida eller skapande av länkar, hypertexter, länkar eller djuplänkar mellan webbsidan och andra internetwebbsidor är förbjuden om Reebok inte skriftligt lämnat sitt uttryckliga samtycke till detta.

3.3 Ansvarsfriskrivning för garantier

Webbsidan och innehållet är kostnadsfria och tillhandahålls "i befintligt skick" och utan några typer av garantier. Informationen på webbsidan är enbart tänkt som allmän information och utgör inte några råd.

Reebok varken uttrycker eller garanterar att informationer och/eller faciliteter som finns på webbsidan är exakta, kompletta eller aktuella och inte heller att webbsidan och servern som gör webbsidan tillgänglig är fri från virus och andra skadliga komponenter. Vidare tillhandahåller Reebok ingen specifik infrastruktur eller anslutningsmöjlighet för IT. Följaktligen kan Reebok inte uttrycka eller garantera att webbsidan kan visas oavbrutet eller felfritt. Reebok lämnar varken garantier eller uppgifter rörande användandet av innehållet på webbsidan vad gäller deras korrekthet, exakthet, relevans, användbarhet, aktualitet, tillförlitlighet eller på annat sätt, i varje fall i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag.

3.4 Ansvarsbegränsning

Du använder webbsidan på egen risk. Varken Reebok eller någon av dess anställda, styrelseledamöter, chefer, representanter eller andra parter involverade i att skapa, producera eller leverera webbsidan kan hållas ansvariga för någon direkt, indirekt, speciell, påföljande eller annan skada som uppkommit genom användande av eller oförmåga till användande av innehållet på webbsidan inklusive skador orsakade av virus eller felaktighet alternativt av ofullständighet hos informationen på webbsidan eller av prestandan hos produkter eller som på annat sätt uppstått på grund av eller i anslutning till dessa villkor för användande av webbsidan även om Reebok har informerats om möjligheten till sådan skada.

3.5 Länkar till tredje part

För din bekvämlighet och för att förbättra användandet av webbsidan kan ibland länkar till webbsidor som ägs och kontrolleras av tredje part komma att tillhandahållas. Sådana länkar tar dig utanför Reebok service samt utanför webbsidan och är bortom Reebok kontroll. De inkluderar länkar från partners som eventuellt använder varumärkena i ett avtal om gemensam marknadsföring. Webbsidorna du kan länkas till har egna villkor och en egen sekretesspolicy. Reebok är inte ansvarigt och kan inte hållas ansvarigt för innehållet och aktiviteterna på dessa webbsidor. Du besöker/tillträder därför dessa webbsidor helt på egen risk.

Observera att dessa andra webbsidor kan skicka egna cookies till användare, samla data eller begära personlig information och du bör därför läsa användningsvillkoren och/eller policyer på dessa webbsidor innan du använder dem.

3.6 Felaktigt användande av webbsidan

Du är förbjuden att använda webbsidan för att posta eller överföra alla typer av användargenererat innehåll (enligt vad som definieras nedan) som gör intrång på eller kan göra intrång på tredje parts immateriella rättigheter eller som är hotfullt, falskt, missledande, upphetsande, nedsättande, inkräktande på någons privatliv, obscent, pornografiskt, grovt, diskriminerande, illegalt eller som kan innehålla eller uppmana till beteende som kan betraktas som brott, kränka någon parts rättigheter eller som på annat sätt kan leda till skadeståndsansvar eller bryta mot någon lag. Reebok kan när som helst och efter eget gottfinnande neka dig tillträde till webbsidan, i bland annat situationer när Reebok anser att ditt användande av webbsidan bryter mot något av användningsvillkoren för webbsidan och/eller tillämpliga lagar.

Du är även förbjuden att använda webbsidan för att annonsera eller göra någon typ av reklam i kommersiellt syfte.

3.7 Användargenererat innehåll

Alla typer av synpunkter, yttranden, kommentarer, illustrationer, grafik, fotografier, länkar, frågor, förslag, information, videor och annat material som du eller andra användare av webbsidan postar på webbsidan eller överför genom användande av webbsidan (användargenererat innehåll) kommer att anses icke-konfidentiellt och icke-proprietärt. I enlighet med detta ska Reebok ha icke-exklusiv och royalty-fri rätt att använda, kopiera, distribuera och till tredje part yppa alla typer av användargenererat innehåll oavsett syfte, med vilket medium som helst och över hela världen (licensgivning). Du accepterar och samtycker till att Reebok enbart agerar som en passiv förmedlare för spridningen av det användargenererade innehållet och inte är ansvarig eller skyldig inför dig eller någon tredje part för innehållet eller korrektheten i det användargenererade innehållet. Reebok kommer inte att löpande övervaka det användargenererade innehåll som publiceras av dig eller vara diskussionsledare mellan användare, och Reebok kommer inte heller att vara skyldig att göra detta. Utan begränsning av allmängiltigheten i det föregående, accepterar och samtycker du till att alla typer av yttranden, synpunkter, kommentarer, förslag och annan information som uttrycks eller inkluderas i det användargenererade innehållet inte nödvändigtvis representerar Reebok sådana. Och ditt användande av det användargenererade innehållet sker helt och hållet på egen risk. Du uttrycker och garanterar att alla typer av användargenererat innehåll som postats eller överförts av dig har dig som upphovsman och inte kopierar arbetet från någon tredje part eller på annat sätt gör intrång på tredje parts immateriella rättigheter, rätt till integritet eller personliga rättigheter och inte innehåller några förolämpande eller nedsättande påståenden. Vidare uttrycker och garanterar du att du har förmågan att bevilja rättigheterna enligt vad som anges i detta stycke. Du samtycker till att ersätta Reebok och närstående företag samt hålla Reebok och närstående företag skadeslösa för samtliga kostnader, utgifter, skador, förluster och skulder som Reebok och närstående företag ådragit sig eller drabbats av i samband med att något användargenererat innehåll postats eller spridits av dig eller med ditt övriga användande av webbsidan.

Reebok förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande (helt eller delvis) blockera eller ta bort samtligt användargenererat innehåll som postats eller spridits av dig och som Reebok anser bryter mot dessa villkor för användande av webbsidan (inklusive material som gör intrång på eller kan göra intrång på tredje parts immateriella rättigheter, rätt till integritet eller personliga rättigheter) eller som av andra anledningar betraktas som oacceptabelt av Reebok.

Du samtycker till att omedelbart meddela Reebok skriftligt (kontaktuppgifter hittar du nedan under Hur du kontaktar oss) om något användargenererat innehåll (eller annat innehåll) bryter mot dessa villkor för användande av webbsidan. Du samtycker till att förse Reebok med tillräcklig information för att göra det möjligt för Reebok att undersöka huruvida sådant användargenererat innehåll (eller annat innehåll) bryter mot dessa villkor för användande av webbsidan. Reebok samtycker till att vidta åtgärder med ärligt uppsåt för att undersöka sådana anklagelser och vidta sådana åtgärder som Reebok efter eget gottfinnande beslutar om. Reebok kan dock inte garantera eller uttrycka att sådant användargenererat innehåll eller annat innehåll (helt eller delvis) kommer att blockeras eller tas bort.

3.8 Icke-begärda synpunkter

Reebok har en policy att inte utvärdera eller acceptera icke-begärda inskickade synpunkter, uppfinningar, designer och/eller material relaterat till Reebok affärsverksamhet (inklusive men inte begränsat till skor, kläder, sportartiklar och tjänster) oavsett om det gäller text, bilder, ljud, mjukvara, information eller annat (materialen) från personer utanför Reebok. Du ska därför inte posta något material på webbsidan eller skicka det till Reebok via e-post eller på annat sätt.

4. Övrigt

4.1 Hur du kontaktar oss

Om du har några frågor eller kommentarer som rör webbsidan eller Reebok villkor eller om du mot förmodan har några klagomål är du välkommen att kontakta vår kundservice genom att klicka här. Du kan även nå oss på telefonnummer 0200 - 883 717 (MÃ¥n till Fre, 09:30-18.00). Slutligen går det också bra att kontakta oss skriftligt när det gäller slutande av försäljningsavtal eller utförandet av ett sådant.

Reebok Kundenservice
Postbus 57
6200 AB Maastricht
Nederländerna

4.2 Prioritet

Om det skulle finnas motsättningar mellan Reebok villkor och något innehåll i andra delar av webbsidan och dess länkar, gäller Reebok villkor i detta dokument.

4.3 Förändringar i Reebok villkor

Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar i dessa villkor.

Användandet av denna webbsida samt alla andra typer av köpeavtal slutet mellan dig och Reebok täcks av de av Reebok villkor som gäller vid den tidpunkt då du gör beställningen på denna webbsida eller den dag då du surfar på denna webbsida.

Kontrollera då och då Reebok villkor för att se eventuella ändringar. Versionen är märkt med det senaste revideringsdatumet enligt beskrivning längst ner på sidan.

4.4 Dataskydd

Reebok respekterar till fullo integriteten hos de personer som tillträder och använder webbsidan. För information om det sätt på vilket vi använder cookies, den typ av information som vi samlar in, hur och i vilket syfte vi använder din information samt under vilka omständigheter som vi redovisar information hänvisar vi dig till vår sekretesspolicy och cookiepolicy, som ingår i och utgör en del av dessa villkor.

Genom att göra en beställning samtycker du till och förstår att vi kan samla, använda, lagra och hantera dina personuppgifter enligt vår sekretesspolicy.

4.5 Avskiljande

Samtliga bestämmelser i Reebok villkor ska tolkas separat och oberoende av varandra. Om någon bestämmelse förklaras ogiltig eller saknar laga kraft eller juridisk giltighet, ska den bestämmelsen avskiljas från och inte påverka den juridiska giltigheten hos andra bestämmelser i dessa villkor.

4.6 Underleverantörskap och överlåtelse

Reebok förbehåller sig rätten att använda underleverantörer samt överföra, överlåta och besluta om novation när det gäller samtliga eller några av våra rättigheter och skyldigheter enligt Reebok villkor under förutsättning att dina rättigheter enligt Reebok villkor inte påverkas. Du får inte använda underleverantörer, överlåta eller på annat sätt överföra några av dina rättigheter eller skyldigheter enligt Reebok villkor utan vårt skriftliga samtycke.

4.7 Händelser utanför rimlig kontroll

Reebok kan inte hållas ansvarigt för några förseningar eller underlåtenhet att utföra eller efterleva våra skyldigheter enligt Reebok villkor om förseningen eller underlåtenheten beror på någon orsak som ligger bortanför Reebok rimliga kontroll.

4.8 Tillämplig lag och jurisdiktion

Reebok villkor styrs av Nederländernas lagar.

Nederländska lagar gäller för försäljningskontraktet, med uteslutande av FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor (CISG).

Du och Reebok samtycker härmed till de nederländska domstolarnas icke-exklusiva jurisdiktion.

4.9 Information om gamla elektriska produkter och batterier

När du köper en ny elektrisk produkt, återvinner vi din gamla utan kostnad. Se till att du betalat rätt porto om du skickar den till oss. Du kan också återvinna dina gamla elektriska produkter genom att lämna in dem i någon av adidas eller reeboks butiker under förutsättning att produkten är avsedd för samma användningsområde som den nya som du köper. Se hemsidan för information om var vi finns.

Många elektriska produkter kan repareras eller återvinnas vilket sparar på naturresurser och miljön.  Om du inte återvinner elektrisk utrustning hamnar de på soptippar där farliga ämnen läcker ut och förorenar mark och vatten vilket leder till att naturliv och människors hälsa skadas.

Elektrisk utrustning är nu märkt med en symbol föreställande en överkryssad soptunna på hjul som en påminnelse om att gammal elektrisk utrustning kan återvinnas. Släng ingen elektrisk utrustning (inte heller sådan som är märkt med den överkryssade soptunnan på hjul) bland hushållssoporna.

Vissa av de produkter som adidas säljer innehåller batterier.

Batterier och laddningsbara batterier som innehåller farliga ämnen är tydligt markerade med symbolen föreställande en överstruken soptunna. Kemikaliebeteckningarna för de farliga substanserna anges eventuellt under symbolen föreställande den överstrukna soptunnan. Det kan till exempel vara (Pb) bly, (Cd) kadmium och (Hg) kvicksilver.

Gamla batterier och laddningsbara batterier får inte slängas bland vanligt hushållsavfall. De kan utan kostnad lämnas till en gemensam insamling eller en butik. Du kan även lämna tillbaka köpta batterier och laddningsbara batterier till oss efter användning. Kontrollera att du betalat korrekt porto.